intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nông nghiệp nông thôn

Xem 1-20 trên 9928 kết quả Nông nghiệp nông thôn
 • Môn học "Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm vững các kiến thức cần thiết, các khái niệm cơ bản và vai trò nông nghiệp trong nền kinh tế; hiểu rõ cách thức và cơ chế vận hành các quy luật kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp; vận dụng các lý thuyết kinh tế tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp trong công việc;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hoangvanlong23 16-07-2024 4 1   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh vực ở hầu hết các quốc gia, khu vực và địa phương. Chuyển đổi số ở nông thôn là nhu cầu thiết yếu, cấp thiết đối với tỉnh Phú Yên, nơi có hơn 65% dân số đang sinh sống ở nông thôn. Các mô hình làng thông minh được triển khai ở trong và ngoài nước là bài học kinh nghiệm để triển khai mô hình làng thông minh ở Phú Yên được hiệu quả hướng đến sự phát triển bền vững.

  pdf9p gaupanda041 11-07-2024 3 1   Download

 • Bài báo sử dụng phương pháp phân tích số liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được qua quá trình nghiên cứu, phân tích những thuận lợi, khó khăn của người nông dân trong sản xuất, chỉ ra những mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển bền vững cho địa phương.

  pdf9p vialicene 02-07-2024 1 0   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết, tác giả nghiên cứu thực trạng khai thác và NTTS, thực trạng văn hóa ứng xử thể hiện trong hoạt động tận dụng và thích ứng với môi trường tự nhiên, từ đó đề xuất một số giải pháp định hướng hành vi ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên trong hoạt động sinh kế cho cư dân ven biển huyện Nghĩa Hưng.

  pdf7p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Phát triển du lịch nông thôn mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Huyện Long Hồ ở tỉnh Vĩnh Long có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp nhưng thiếu những nghiên cứu liên quan. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố và mức độ tác động của từng yếu tố đến sự phát triển du lịch nông nghiệp ở địa phương.

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu này dựa trên cơ sở đánh giá hiện trạng NTM Tây Nguyên, luận giải nguyên nhân hạn chế, từ đó làm rõ tiếp cận địa lý tổng hợp trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn Tây Nguyên bền vững theo ba quan điểm đặc trưng của khoa học địa lý (theo quan điểm hệ thống, liên ngành và phát triển bền vững).

  pdf8p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết Tự chủ tài chính tại các vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày các nội dung: Khái niệm tự chủ tài chính vườn quốc gia; Quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và tự chủ tài chính; Thực trạng tự chủ tài chính tại các vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  pdf10p viwalton 02-07-2024 2 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Giáo dục khởi nghiệp từ nghề truyền thống cho thanh niên nông thôn các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới" trình bày các nội dung chính sau: Lý luận về giáo dục khởi nghiệp từ nghề truyền thống cho thanh niên nông thôn các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; thực trạng dục khởi nghiệp từ nghề truyền thống cho thanh niên nông thôn các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; biện pháp dục khởi nghiệp từ nghề truyền thống cho thanh niên nông thôn các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đá...

  pdf277p gaupanda041 03-07-2024 9 4   Download

 • Nghị định số 37/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Nghị định này căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;...

  pdf47p zizaybay1105 21-06-2024 1 0   Download

 • Luận văn "Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng" trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận về chăm sóc khách hàng của ngân hàng thương mại; thực trạng chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng; giải pháp nhằm nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng.

  pdf115p dianmotminh05 20-06-2024 1 0   Download

 • Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

  pdf7p zizaybay1105 21-06-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động tuyển dụng nhân viên; phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân viên tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Đà Nẵng; tìm ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tuyển dụng nhân viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng.

  pdf135p dianmotminh05 20-06-2024 0 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng" trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ thanh toán trong nước của ngân hàng thương mại; thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đà Nẵng; giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng.

  pdf150p dianmotminh05 20-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn" nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trong giai đoạn thực hiện dự án tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT). Trên cơ sở những tồn tại được phát hiện, bài viết đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tại Ban.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế phát triển 2" Chương 2: Tăng trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn, cung cấp cho người học những kiến thức như Phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp; Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này được triển khai nhằm bổ sung các thí nghiệm về ảnh hưởng của kiểu ghép, thời điểm ghép, chiều dài cành ghép đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây ghép Sơn tra. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm kết hợp với các kết quả nghiên cứu khác mà Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc đã triển khai trước đó để xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống Sơn tra bằng phương pháp ghép, quy trình kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

  pdf9p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Định hướng phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới tại các làng nghề tỉnh Quảng Nam" tập trung phân tích đặc trưng các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tìm hiểu thực trạng khai thác du lịch tại địa phương và đề xuất một số định hướng phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p tonhiemm 07-06-2024 4 1   Download

 • Bài viết "Phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững từ thực tiễn tỉnh Thái Bình" sẽ tập trung phân tích nguồn lực, luận giải một số mô hình phát triển du lịch nông nghiệp cũng như đề xuất chính sách đưa du lịch nông nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 3 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2017" nghiên cứu trình bày những vấn đề chung về phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và thẻ thanh toán trong các Ngân hàng thương mại; thực trạng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2017.

  pdf134p dianmotminh03 06-06-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá đặc điểm và ảnh hưởng của vốn xã hội của các cộng đồng đến hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu được thực hiện tại 6 mô hình quản lý rừng cộng đồng ở 3 tỉnh trong khu vực thông qua việc điều tra đánh giá nông thôn có sự tham gia và phỏng vấn chuyên sâu 181 hộ gia đình về các yếu tố vốn xã hội của cộng đồng và hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng.

  pdf13p viamancio 03-06-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2