Ô nhiễm nitơ amôn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ô nhiễm nitơ amôn
  • Ô nhiễm nitơ amôn trong nước, tìm giải pháp xử lý thích hợp đang là các vấn đề bức xúc của các nhà quản lý, cơ quan chức năng, các nhà khoa học và của người dân sống tại khu vực. Đề tài nghiên cứu mô hình và đề xuất phương án khả thi xử lý sinh học nitơ amôn trong nước ngầm đã được tiến hành nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và kiểm chứng vớ i nước ngầm thực tế tại nhà máy nước Pháp Vân. Đề tài nghiên cứu khả năng ứng...

    pdf6p trongminh123 18-10-2012 71 16   Download

  • Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xây dựng công nghệ khử Nito liên kết trong nước bị ô nhiễm, với mục tiêu thu thập, phân lập tuyển chọn một tập đoàn vi sinh vật chuyển hóa nito thuộc 3 nhóm: Oxy hóa amon, oxy hóa nitrat, phản ứng nitrat hóa. Xây dựng được qui trình nhân nhanh giống các chủng lựa chọn của các nhóm vi khuẩn này. Nghiên cứu, xây dựng qui trình khử nito liên kết bằng kỹ thuật bùn hoạt tính.

    pdf43p quang93l 30-03-2014 115 30   Download

  • Từ các phân xưởng giết mổ, chế biến (rất nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ Nước rửa thiết bị, dụng cụ chứa nguyên liệu và sản phẩm.Nguồn gốc phát sinh nước thải xí nghiệp giết mổ gia súc, gia cầm Thành phần hoá học : Các hợp chất hữu cơ: protein, hydratcacbon, chất béo, nitơ amon… Các hợp chất vô cơ: Photpho, sunfat, sắt … Để đánh giá mực độ ô nhiễm của nước thải người ta thường dựa vào các chỉ số: BOD5, COD....

    ppt9p nghiabk89 03-11-2011 275 94   Download

Đồng bộ tài khoản