Open System Interconnection

Xem 1-20 trên 55 kết quả Open System Interconnection
 • Mô hình OSI - Open System Interconnection là mô hình được tổ chức ISO đề xuất từ 1977 và công bố lần đầu vào 1984. Để các máy tính và các thiết bị mạng có thể truyền thông với nhau phải có những qui tắc giao tiếp được các bên chấp nhận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Mô hình OSI - Open System Interconnection" dưới đây để hiểu hơn về mô hình này.

  ppt25p o0tchya0o 09-04-2016 41 14   Download

 • Bài giảng Truyền thông dữ liệu - Chương 1: Mô hình tham chiếu liên kết các hệ thống mở (Open Systems Interconnection Reference Model) nêu lên bản chất của mô hình tham chiếu OSI, chức năng của các lớp, trình ứng dụng và một số nội dung khác.

  pdf11p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 11 1   Download

 • Tầng 1: Tầng vật lý (Physical Layer) Tầng vật lý định nghĩa tất cả các đặc tả về điện và vật lý cho các thiết bị. Trong đó bao gồm bố trí của các chân cắm (pin), các hiệu điện thế, và các đặc tả về cáp nối (cable). Các thiết bị tầng vật lý bao gồm Hub, bộ lặp (repeater), thiết bị tiếp hợp mạng (network adapter) và thiết bị tiếp hợp kênh máy chủ (Host Bus Adapter)- (HBA dùng trong mạng lưu trữ (Storage Area Network)).

  ppt54p erjokoi 22-07-2010 265 133   Download

 • Chapter 5 - LAN architecture. After studying this chapter you will be able to: Identify the seven protocol layers of the Open System Interconnection (OSI) Reference Model, discuss the functional attributes of each layer of the Open Systems Interconnection Reference Model, understanding Putting Data on the Cable and Access Methods.

  ppt38p nhanmotchut_3 20-10-2016 16 1   Download

 • Like most networking software, TCP/IP is modeled in layers. This layered representation leads to the term protocol stack, which refers to the stack of layers in the protocol suite. It can be used for positioning (but not for functionally comparing) the TCP/IP protocol suite against others, such as Systems Network Architecture (SNA) and the Open System Interconnection (OSI) model. Functional comparisons cannot easily be extracted from this, because there are basic differences in the layered models used by the different protocol suites.

  pdf231p bin_pham 05-02-2013 16 2   Download

 • Chapter overview: Introduction to network troubleshooting, incident administration, gathering information, possible causes: Internet router problem, internet communication problem, domain Name System (DNS) failure, local area network (LAN) communication problem, computer configuration problem, user error.

  pdf20p tangtuy08 21-04-2016 10 2   Download

 • Chapter summary: Bridges selectively relay packets between network segments, depending on their data-link layer destination addresses; bridges maintain a single broadcast domain and create separate collision domains; switches improve on the function of bridges by forwarding packets only to their destination systems; switches reduce the collisions on a network and increase the bandwidth available to each computer;...

  pdf9p tangtuy08 21-04-2016 9 1   Download

 • Chapter summary: The Windows NT, Windows 2000, and UNIX operating systems include both server and client functionality; Novell NetWare is strictly a client/server network operating system; Windows NT and Windows 2000 were designed to provide application services and file and print services; a client is a software component that enables a computer to access server resources;...

  pdf9p tangtuy08 21-04-2016 9 1   Download

 • Chapter summary: The TCP/IP protocols were developed to support systems that use any computing platform or operating system; the TCP/IP protocol stack consists of four layers: link, internet, transport, and application; IP uses the ARP protocol to resolve IP addresses into the hardware addresses needed for data-link layer protocol communications;...and other contents.

  pdf11p tangtuy08 21-04-2016 12 1   Download

 • Chapter summary: Bridges selectively relay packets between network segments, depending on their data-link layer destination addresses; bridges maintain a single broadcast domain and create separate collision domains; switches improve on the function of bridges by forwarding packets only to their destination systems;...and other contents.

  pdf16p tangtuy08 21-04-2016 6 1   Download

 • Thuật ngữ computer network đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông.Mô hình OSI Là mô hình mạng chuẩn hóa do ISO (International Standard Organization) đề nghị, Gồm có 7 lớp với các chức năng khác nhau. Định ra các tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mạng, tổ chứ ISO công bố mô hình OSI (Open System Interconnection (OSI))....

  ppt120p meodentinhnghich 14-04-2012 268 149   Download

 • Tổ chức ISO (International Standard Organization) được thiết lập từ năm 1947 là cơ quan quốc tế nhằm đề ra các tiêu chuẩn cho toàn thế giới. Một tiêu chuẩn ISO bao trùm tất cả các yếu tố thông tin mạng được gọi là mô hình OSI (Open Systems Interconnection). Gọi là hệ thống mở, là mô hình hai hệ thống khác nhau có thể thông tin với nhau bất kể kiến trúc mạng của chúng ra sao

  doc19p ndk899 12-04-2010 212 110   Download

 • The Open Systems Interconnection (OSI) model is a reference tool for understanding data communications between any two networked systems. It divides the communications processes into seven layers. Each layer both performs specific functions to support the layers above it and offers services to the layers below it. The three lowest layers focus on passing traffic through the network to an end system. The top four layers come into play in the end system to complete the process.

  pdf11p huyhoang 06-08-2009 146 52   Download

 • Vào giữa những năm 50, những hệ thống máy tính đầu tiên ra đời sử dụng các bóng đèn điện tử nên kích thước rất cồng kềnh và tiêu tốn nhiều năng lượng. Việc nhập dữ liệu vào máy tính được thực hiện thông qua các bìa đục lỗ và kết quả được đưa ra máy in, điều này làm mất rất nhiều thời gian và bất tiện cho người sử dụng.

  pdf164p badaovl 23-05-2013 96 49   Download

 • Trong ngành khoa học mạng máy tính, mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một cơ sở dành cho việc chuẩn hóa các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO (International Standardization Organization ).

  doc26p hust2012 19-11-2012 134 45   Download

 • KIẾN TRÚC MẠNG VÀ MÔ HÌNH KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG MỞ OSI Nội dung của chương này sẽ trình bày các khái niệm về kiến trúc phân tầng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI (Open System Interconnection) với mục tiêu kết nối các sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau. Mô hình OSI là giải pháp cho các vấn đề truyền thông giữa các máy tính và được thiết kế theo quan điểm có cấu trúc đa tầng.

  pdf13p vitconsieuquay 17-08-2011 82 39   Download

 • Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) - tạm dịch là Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở - là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu tượng kỹ thuật kết nối truyền thông giữa các máy vi tính và thiết kế giao thức mạng giữa chúng...

  pdf49p esc_12 29-07-2013 98 35   Download

 • Phần cứng trong mô hình tham chiếu OSI: Lớp 3 Trong phần hai của loạt bài này chúng ta đã thảo luận về mô hình tham chiếu Open System Interconnect (OSI) và hai lớp đầu tiên của nó. Phần ba này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về lớp thứ ba; lớp mạng. Lớp mạng là lớp có liên quan đến việc truyền tải dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác. Đây chính là sự khác biệt với lớp 2 (lớp liên kết dữ liệu) vì lớp 2 chỉ liên quan đến việc truyền tải dữ...

  pdf6p maicon24 26-07-2010 100 32   Download

 • Phần cứng trong mô hình tham chiếu OSI: Lớp 1 Mô hình tham chiếu Open System Interconnect (OSI) là một mô hình được phát triển bởi Open System Interconnect (OSI), đây là mô hình mô tả cách dữ liệu từ một ứng dụng trên máy tính được truyền đến một ứng dụng trên máy tính khác như thế nào. Mô hình tham chiếu OSI gồm có 7 lớp, mỗi lớp giữ các chức năng mạng khác nhau.

  pdf7p maicon24 26-07-2010 70 24   Download

 • C ommunications over a network are accomplished through the use of networking protocols. To understand the purpose of networking protocols, you should have a basic knowledge of the OSI (Open Systems Interconnection) model . The OSI model is not an actual product. It is a theoretical model that describes how networks work.

  pdf50p thuxuan 07-08-2009 145 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản