Optimization methods

Xem 1-20 trên 387 kết quả Optimization methods
 • Tham khảo sách 'optimization methods in finance', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf350p transang3 29-09-2012 63 11   Download

 • The Presence of Hydrodynamics in Modern Sciences: Optimizing Methods and Tools “Water is the beginning of everything” (Tales of Mileto) “Air is the beginning of everything” (Anaxímenes of Mileto) Why is it important to study Hydrodynamics? The answer may be strictly technical, but it may also involve some kind of human feeling about our environment, and our (eventual) limitations to deal with its fluidic constituents.

  pdf0p 123859674 04-07-2012 39 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 181024119873 08-02-2012 24 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 22 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article An Efficient Kernel Optimization Method for Radar High-Resolution Range Profile Recognition

  pdf10p dauphong19 07-03-2012 21 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 28 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 25 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 239198713 06-01-2012 41 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 32 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 24 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 29 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 22 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 22 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 239198713 06-01-2012 28 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 35 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 32 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 239198713 06-01-2012 22 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hydrodynamics optimizing methods and tools part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p 181024119873 08-02-2012 20 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Blind Channel Equalization with Colored Source Based on Constrained Optimization Methods

  pdf9p dauphong16 20-02-2012 28 2   Download

 • Tham khảo sách 'engineering optimization: methods and applications', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf681p khangoc2391 11-08-2012 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản