Oracle sql loader

Xem 1-5 trên 5 kết quả Oracle sql loader
 • Là tiện ích được sử dụng để tải dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác vào Oracle.VD: *.dat, *.txt, *.xls, *.mdb, … SQL*Loader đọc data file và mô tả dữ liệu bên trong control file. Sử dụng thông tin này và những tham số được kèm theo để nạp dữ liệu vào database. Control file chứa những thông tin miêu tả cách mà dữ liệu được nạp. Nó bao gồm table name, column datatypes,..

  ppt21p trinh02 28-01-2013 87 14   Download

 • Có một số phương pháp để load dữ liệu vào trong tables của Oracle database,có 3 phương pháp phổ biến : Công cụ direct load insert: nạp dữ liệu trực tiếp. SQL*loader: nạp dữ liệu từ file text, khuôn dạng tự do Công cụ Import và Export: nạp dữ liệu từ file lưu trữ với khuôn dạng do Oracle quy định.

  ppt32p trinh02 28-01-2013 78 17   Download

 • Oracle Database Utilities is intended for database administrators (DBAs), application programmers, security administrators, system operators, and other Oracle users who perform the following tasks: - Archive data, back up an Oracle database, or move data between Oracle databases using the Export and Import utilities (both the original versions and the Data Pump versions) - Load data into Oracle tables from operating system files using SQL*Loader or from external sources using the external tables feature - Perform a physical data structure integrity check on an offline database, usin...

  pdf844p daokim 03-08-2009 62 6   Download

 • Loading Data Several methods are available for loading data into tables in an Oracle database. Of the methods available Direct-Load insert and SQL*Loader are discussed here. SQL*Loader SQL*Loader loads data from external files into tables of an Oracle database. It has a powerful data parsing engine that puts little limitation on the format of the data in the datafile. Direct-Load insert Direct-load insert can be used to copy data from one table to another table within the same database.

  ppt32p trinh02 28-01-2013 32 3   Download

 • Data Loading Methods Several methods are available for loading data into tables in an Oracle database. Of the methods available, Direct Load insert and SQL*Loader are discussed here. Export and Import are covered in the Oracle9i Database Administration Fundamentals II course. SQL*Loader SQL*Loader loads data from external files into tables of an Oracle database. It has a powerful data parsing engine that places little limitation on the format of the data in the data file. Direct Load Direct Load insert can be used to copy data from one table to another table within the same database.

  ppt40p trinh02 28-01-2013 27 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản