Paperspace

Xem 1-4 trên 4 kết quả Paperspace
 • - Bài trước mình đã giới thiệu về loạt bài Hướng dẫn sử dụng Layout trong AutoCad của chú Lăng (DCL), nhưng như bác Nguyen Hoanh từng nói, Layout trong AutoCad là vấn đề khó nói nhất, hiểu được nhưng rất khó truyền đạt cho người khác hiểu ngay được, nó như tự nhiên đạo vậy, tự nhiên hiểu, tự nhiên sử dụng, thế nên nếu qua bài đó bạn vẫn chưa sử dụng được thành thạo thì cũng không có gì làm buồn, hãy thử tiếp tục tìm hiểu các hướng dẫn khác, ví dụ nh...

  doc21p relase 18-09-2011 568 231   Download

 • Sử Dụng Layout Trong AutoCad [P1] - Bài trước mình đã giới thiệu về loạt bài Hướng dẫn sử dụng Layout trong AutoCad của chú Lăng (DCL), nhưng như bác Nguyen Hoanh t ừng nói, Layout trong AutoCad là vấn đề

  doc24p cugiai99 26-01-2013 90 24   Download

 • Application Preferences Documents Document ModelSpace PaperSpace PViewPort DimStyles Layers Layouts Linetypes TextStyles SelectionSets Plot Utility MenuGroups DimStyle Layer Layout Linetype TextStyle SelectionSetChú giải: Tập đối tượng Đối tượngArc Circle Hatch Line MText Point Polyline Ray Text …

  pdf0p iiduongii2 31-03-2011 38 10   Download

 • CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  ' Vẽ đối tượng If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then Set objEnt = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(diemDau, diemCuoi) Else Set objEnt = ThisDrawing.PaperSpace.AddLine(diemDau, diemCuoi) End If ' Cập nhật đối tượng để hiển thị trên màn hình bản vẽ objEnt.Update End Sub Tạo đối tượng LWPolyline, Polyline  LWPolyline là đối tượng dùng để biểu diễn đường đa tuyến “phẳng” và do đó chỉ dùng để thể hiện các đối tượng trong không gian 2D.

  pdf5p samsung3 12-09-2011 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản