Pci 2008

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pci 2008
  • Chất lượng điều hành chứ không phải mức độ phát triển: – Cho phép so sánh các tỉnh, thành ở các mức độ phát triển khác nhau một cách tương đối bình đẳng. Chất lượng thực tế của điều hành kinh tế địa phương: – Thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh chứ không phải dựa vào các kế hoạch, chính sách hay dự định của tỉnh.

    pdf34p hoangly 24-06-2009 232 133   Download

  • Historically, up to 5% of all myocardial infractions were associated with mechanical complications such free-wall rupture, papillary muscle rupture, and PI-VSD (Agnihotri, 2008). With current treatment algorithms that advocate early and aggressive attempts at revascularization of the acute ischemic myocardial – such as thrombolytic therapy, early percutanous interventions with coronary stenting (PCI), and, less frequently, emergent coronary artery bypass surgery (CABG) – the overall incidence has dropped significantly.

    pdf138p wawawawawa 27-07-2012 43 5   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2013 2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần ...

    pdf11p minhtri2205 29-05-2013 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản