Chỉ số năng lực cạnh Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI tranh cấp tỉnh - PCI 2008 2008 vùng ĐBSCL vùng ĐBSCL

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
231
lượt xem
133
download

Chỉ số năng lực cạnh Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI tranh cấp tỉnh - PCI 2008 2008 vùng ĐBSCL vùng ĐBSCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất lượng điều hành chứ không phải mức độ phát triển: – Cho phép so sánh các tỉnh, thành ở các mức độ phát triển khác nhau một cách tương đối bình đẳng. Chất lượng thực tế của điều hành kinh tế địa phương: – Thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh chứ không phải dựa vào các kế hoạch, chính sách hay dự định của tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ số năng lực cạnh Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI tranh cấp tỉnh - PCI 2008 2008 vùng ĐBSCL vùng ĐBSCL

 1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2008 vùng ĐBSCL Đậu Anh Tuấn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 2. Nội dung trình bày • Kết quả PCI 2008 • Một số vấn đề về môi trường kinh doanh của ĐBSCL 2008 • Kinh tế dân doanh vùng ĐBSCL: nhiều tiềm năng!
 3. Kết quả PCI 2008
 4. PCI đo lường gì? • Chất lượng điều hành chứ không phải mức độ phát triển: – Cho phép so sánh các tỉnh, thành ở các mức độ phát triển khác nhau một cách tương đối bình đẳng. • Chất lượng thực tế của điều hành kinh tế địa phương: – Thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh chứ không phải dựa vào các kế hoạch, chính sách hay dự định của tỉnh. • Những chính sách thuộc thẩm quyền của bộ máy chính quyền địa phương: – Thúc đẩy được các địa phương thực hiện tốt hơn thông qua các gợi ý chính sách. – Giúp Chính phủ giám sát, đánh giá được việc thực hiện chính sách trên thực tế. • Những thực tiễn tốt đã có tại các địa phương chứ không phải mô hình lý thuyết nào
 5. PCI là đại diện tiếng nói của khu vực kinh tế tư nhân • Tỷ lệ phản hồi 2008: 30% • Điều tra 64 tỉnh, thành phố – Mỗi tỉnh có ít nhất 50 phiếu trả lời – Chênh lệch về tỷ lệ phản hồi ở các tỉnh không đáng kể • 7820 doanh nghiệp dân doanh, gồm: – 3.249 Doanh nghiệp tư nhân – 3.319 Công ty TNHH – 1.204 Công ty cổ phần – 24 Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán – 16 Công ty hợp danh – 454 DNNN thuộc Trung ương và địa phương đã được cổ phần hoá – 4.509 doanh nghiệp từng là hộ sản xuất kinh doanh
 6. Xếp hạng PCI 2008
 7. Bản đồ PCI 2008
 8. Xu hướng “xanh” hơn tại ĐBSCL!
 9. Kết quả 10 chỉ số thành phần
 10. Cải thiện trong điểm số PCI 2 năm 2006-2008
 11. Các tỉnh cải cách trong PCI Cải thiện qua hai năm 2006–2008 Tỉnh Cải thiện Xếp hạng PCI Điểm PCI 2008 Chỉ số cải cách nhiều nhất về thứ hạng 2008 Cà Mau 38 18 58.64 Tính năng động/Tiếp cận đất đai Long An 36 6 63.99 Đào tạo lao động/Ưu đãi DNNN TT-Huế 30 10 60.71 Thiết chế pháp lý Hà Nam 24 26 55.13 Tính Năng động Bình Phước 22 32 53.71 Ưu đãi DNNN Bến Tre 18 7 62.42 Tính Năng động/Ưu đãi DNNN Quảng Ngãi 16 41 50.05 CP gia nhập thị trường/Chi phí không chính thức Bình Thuận 14 17 58.75 Ưu đãi DNNN Tiền Giang 12 21 57.27 Tính minh bạch Hà Tĩnh 11 49 47.48 Ưu đãi DNNN/Gia nhập thị trường Tỉnh trung vị 0 32 53.51  
 12. PCI 2008 - Đảo chiều! • Điểm PCI của tỉnh trung vị giảm 2,4 điểm so với 2007: từ 55,6 xuống 53,2 điểm (mặc dù vẫn cao hơ n 2006 – 52,41 điểm) • Sự dịch chuyển theo hướ ng đi xuống về nhóm xếp hạng, số tỉnh trong nhóm Rất Tốt và Tốt ít hơn năm 2007. Hai tỉnh (Bình Định và Vĩnh Long) rớt khỏi nhóm Rất Tốt. Thêm hai tỉnh mới gia nhập nhóm Thấp (từ 4 lên 6 tỉnh). • Hai chỉ số thành phần giảm mạnh: Đào tạo lao động và Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân
 13. Điểm trung vị toàn quốc PCI 2008
 14. Điểm trung vị PCI 2008 & 2007
 15. Thay đổi các chỉ số thành phần (2007-08)
 16. Một số vấn đề về môi trường kinh doanh của ĐBSCL Từ kết quả điều tra PCI 2008
 17. Cải thiện • Thủ tục đăng ký kinh doanh và gia nhập thị trường – PCI 2006: 22,24 ngày, 2007: 11,5 ngày, 2008: 8,9 ngày (cả nước: 11,94 ngày) • Chính thức hóa quyền sử dụng đất – PCI 2006: 63% doanh nghiệp có GCNQSDĐ, 2007: 83%, 2008: 89% (cả nước 81%) • Tiếp cận thông tin – PCI 2006: 61,94%, PCI 2007: 57%, PCI 2008 51,69% doanh nghiệp ĐBSCL cho rằng để tiếp cận các thông tin về pháp luật, chính sách… cần có quan hệ với cơ quan Nhà nước. • Cải thiện tích cực trong lĩnh vực thuế - Thoả thuận thuế giảm! - PCI 2006: 72%, PCI 2007: 56%, PCI 2008: 43% (cả nước 36%)
 18. Doanh nghiệp dân doanh ĐBSCL: 5 trở ngại chính! 1. Vốn 2. Cơ sở hạ tầng 3. Thủ tục hành chính 4. Lao động, nhân lực 5. Thuế
Đồng bộ tài khoản