Peloponnesus

Xem 1-3 trên 3 kết quả Peloponnesus
  • Het uit lage huizen bestaande moderne Korinthe. Als men voor de eerste maal in een onbekend land aan wal stapt, volkomen verschillend van de streken die men kent, gebeurt het niet zelden, dat de indrukken uit den eersten tijd het levendigst zijn en ook het meest juist blijken, omdat ze volkomen natuurlijk en spontaan zijn. Zoo is mijn indruk van de aankomst te Athene, waar ik de betrekking van attaché bij onze legatie zou waarnemen, diep in mijn geheugen gegrift. Ik was inderdaad bewogen door de oneindige majesteit van de ruïnen en de grootschheid der mij omringende herinneringen aan...

    pdf102p culao1122 17-01-2013 17 1   Download

  • Sparta nằm trong vùng đồng bằng Laconia là thành bang Hi Lạp nổi tiếng nhất bán đảo Peloponnesus, người Dorian đến định cư ở đây vào khoảng năm 110 trước công nguyên. Xứ Sparta theo chủ nghĩa quân phiệt và thành bang này chẳng khác gì một trại lính, với những chiến binh hết sức tinh nhuệ.[1][2] Ngày xưa, Nhà nước quân phiệt khắt khe Sparta là một trong hai cường quốc hùng mạnh nhất trên lục địa Hy Lạp, cùng với Nhà nước dân chủ Athena.

    pdf9p chongchong_tre 21-10-2011 54 10   Download

  • Liên minh khu vực Achaea đã được tổ chức vào đầu thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, và nhanh chóng mở rộng vượt ra ngoài khu trung tâm Achaea của nó. Nó sớm có sự gia nhập của thành phố Sicyon, trong đó mang đến cùng với nhà lãnh đạo vĩ đại của nó đầu tiên, Aratos của Sicyon. Liên minh sớm tăng quyền kiểm soát nhiều vùng của Peloponnesus, làm suy yếu đáng kể sự cai trị của Macedonia trong khu vực. ...

    pdf9p chongchong_tre 21-10-2011 23 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản