intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân lập khuẩn lạc thuần khiết

Xem 1-2 trên 2 kết quả Phân lập khuẩn lạc thuần khiết
  • Phân lập khuẩn lạc thuần khiết là cần thiết cho định danh VSV. Việc định danh dựa chủ yếu vào đặc điểm kiểu hình đặc biệt là các phản ứng sinh hóa. Có 3 cách sử dụng các thử nghiệm sinh hóa để định danh VSV: Cách truyền thống, Sử dụng các bộ KIT.

    ppt73p ngovanquang12c3 17-12-2010 742 178   Download

  • Sau khi nuôi cấy trên các môi trường chọn lọc, môi trường phân biệt thu được các khuẩn lạc đơn thuần khiết bằng các kỹ thuật phân lập. - Chủng thuần là yêu cầu cho việc định danh các vi sinh vật.

    ppt56p kimjojo0902 17-10-2012 191 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân lập khuẩn lạc thuần khiết
p_strCode=phanlapkhuanlacthuankhiet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2