intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân loại bêtông nhẹ

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phân loại bêtông nhẹ
 • Tài liệu Công nghệ bêtông nhẹ: Phần 1 trình bày về bêtông và silicát xốp với những nội dung bao gồm các loại bêtông nhẹ và các tính chất vật lý của chúng; các quá trình vật lý, hóa lý trong sản xuất bêtông xốp; cấp phối của các hỗn hợp bêtông xốp; công nghệ bêtông xốp và silicát xốp; gia công nhiệt ẩm và chân không hóa các cấu kiện bêtông xốp kích thước lớn.

  pdf80p cocacola_01 24-09-2015 94 24   Download

 • Mặt cầu kim loại: Mặt cầu kim loại có ưu điểm lμ nhẹ hơn so với mặt cầu bêtông đồng thời có thể tận dụng bản thép mặt cầu cùng tham gia chịu lực với dầm chủ. Kết cấu nhịp có mặt cầu kim loại thường cấu tạo dưới hình thức tiết diện hình hộp kín hoặc các dầm I nhưng ít dùng.

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 56 5   Download

 • Mặt cầu kim loại: Mặt cầu kim loại có ưu điểm lμ nhẹ hơn so với mặt cầu bêtông đồng thời có thể tận dụng bản thép mặt cầu cùng tham gia chịu lực với dầm chủ. Kết cấu nhịp có mặt cầu kim loại thường cấu tạo dưới hình thức tiết diện hình hộp kín hoặc các dầm I nhưng ít dùng.Cấu tạo mặt cầu kim loại bao gồm tấm thép nằm ngang chạy suốt chiều rộng cầu, phía dưới tấm thép nμy được hμn tăng cường các sườn dọc, khoảng cách giữa các sườn dọc 25-30cm có các...

  pdf5p phuoctam53 19-08-2011 46 3   Download

 • Cấu tạo mặt cầu kim loại bao gồm tấm thép nằm ngang chạy suốt chiều rộng cầu, phía dưới tấm thép nμy được hμn tăng cường các sườn dọc, khoảng cách giữa các sườn dọc 25-30cm có các mặt cắt ngang lμ thép dải có hoặc không có gia cường biên dưới hoặc lμ mặt cắt kín.Mặt cầu kim loại: Mặt cầu kim loại có ưu điểm lμ nhẹ hơn so với mặt cầu bêtông đồng thời có thể tận dụng bản thép mặt cầu cùng tham gia chịu lực với dầm chủ. Kết cấu nhịp có mặt cầu kim...

  pdf5p iphone2 07-09-2011 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại bêtông nhẹ
p_strCode=phanloaibetongnhe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2