intTypePromotion=4
ADSENSE

Phân tích COD trong nước

Xem 1-16 trên 16 kết quả Phân tích COD trong nước
 • Mục đích của bài thực hành 5 là sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng trình bày nguyên tắc phân tích COD, trình bày các trở ngại trong quá trình phân tích cod. Về kỹ năng sinh viên sẽ rèn luyện kỹ năng chuẩn độ; tính toán, phân tích, đánh giá kết quả từ quá trình phân tích các chỉ tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo "Báo cáo thực hành môn Thí nghiệm phân tích môi trường - Bài 5: Phân tích COD, Ammonia trong nước" sau đây.

  doc13p lululuc159 08-06-2015 260 48   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Khảo sát hàm lượng Cod trong nước ở một số điểm thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè và kênh Tàu Hũ, Bến Nghé là nhằm phân tích hàm lượng COD trong nước sông; trang bị một số kiến thức căn bản về môi trường, bảo vệ môi trường. Giúp con người nhận thức rõ vai trò của nước đối với đời sống, những tác động của con người làm cho nguồn nước ngọt biến đổi xấu đi và hậu quả của nó.

  pdf67p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 53 14   Download

 • Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vấn đề nước thải và xử lỹ nước thải đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay. Để xử lý được nguồn nước trước tiên ta phải đánh giá đựợc mức độ ô nhiễm của nước thải, ngoài một số chỉ tiêu như: màu sắc, mùi, pH… người ta còn đặc biệt quan tâm nhiều đến chỉ số BOD và COD

  pdf22p dungdiem 21-02-2013 319 103   Download

 • Việc điều tra ô nhiễm trong giếng nước của các hộ gia đình sống trong ngành khu vực Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã được thực hiện trong thời gian năm 2012-2013. Kết quả phân tích cho thấy nồng độ As, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn trong mẫu của 15 giếng nước thấp hơn so với khuyến nghị của QCVN 08: 2008; tuy nhiên, nội dung của COD, BOD, Coliform, E.Coli trong các mẫu này là khá cao, cao hơn so với khuyến nghị QCVN 08: 2008.

  pdf6p meolep3 18-12-2018 11 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chính của đồ án phân tích chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng TSS, BOD5, COD, độ cứng của nước sông Đa Độ để đánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Đa Độ. Thông qua đó đưa ra 1 số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm. Mời các bạn tham khảo!

  pdf51p queencongchua2 23-08-2019 12 1   Download

 • Tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, kết quả phân tích chất lượng nước thải của các nhà máy, cơ sở xi mạ điển hình ở cả 3 địa phương này cho thấy, hầu hết các cơ sở đều không đạt tiêu chuẩn nước thải cho phép: hàm lượng chất hữu cơ cao, chỉ tiêu về kim loại nặng vượt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép, COD dao động trong khoảng 320-885 mg/lít do thành phần nước thải có chứa cặn sơn, dầu nhớt... Hơn 80% nước thải của các nhà máy, cơ sở xi mạ không được xử lý. Chính nguồn thải này đã và...

  doc18p huongnguyen181191 18-05-2013 423 100   Download

 • Kết quả sau thử nghiệm ta thấy: hiệu suất xử lý COD của thử nghiệm bổ sung chế phẩm BET-ORGA cao nhất và thấp nhất là hiệu suất xử lý COD của nghiệm thức đối chứng. Hiệu suất xử lý COD ở 3 nghiệm thức đƣợc trình bày ở bảng 4.3.  Thử nghiệm tại trại heo Đồng Hiệp, Củ Chi Kết quả phân tích COD mẫu nƣớc thải của các mô hình thử nghiệm tại trại heo Đồng Hiệp, Củ Chi cho thấy đã có sự giảm đáng kể chỉ tiêu COD sau khi nƣớc thải qua quá trình...

  pdf9p zues03 19-06-2011 127 36   Download

 • Nhu cầu oxy hóa học(Chemical Oxygen Demand - COD): là chỉ số biểu thị hóa hàm lượng chất hữu cơ trong nước thải và mức độ ô nhiễm của nước tự nhiên. COD là lượng oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa hóa học các chất hữu cơ trong mẫu nước thành CO2 và nước. e) Các tác nhân độc hại: Trihalogenmetan (THM): được tạo thành khi các nguyên tố hóa họ trong nhóm halogen tác dụng với chất hữu cơ, bị nghi ngờ là tác nhân gây ung thư khi dùng clo để khử trùng. Vì vậy ngày...

  pdf10p iphone1 04-09-2011 63 10   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng nước mặt trên địa bàn phường Cam Giá có dấu hiệu ô nhiễm dầu mỡ, kim loại nặng, COD, BOD5 do ảnh hưởng từ nguồn nước thải của một số nhà máy trên địa bàn: Hàm lượng dầu mỡ vượt 1,8 lần; Pb vượt gấp 6,4 lần; Fe trong các mẫu vượt từ 1,12 đến 1,44 lần; COD trong các mẫu phân tích vượt từ 1,23 đến 1,66 lần; BOD5 vượt 1,84 lần so với tiêu chuẩn TCVN5942:1995(B).

  pdf4p doctorstrange1 21-06-2018 28 1   Download

 • Các mẫu nước sông Bồ - một sông quan trọng thuộc hệ thống sông Hương ở tỉnh Thừa Thiên Huế - được lấy mỗi tháng một lần, từ tháng 2 đến tháng 7/2009, tại 5 trạm lựa chọn để phân tích các thông số chất lượng nước: nhiệt độ, pH, DO, EC, SS, BOD5, COD, NO3-, PO43-, tổng coliform (n = 9), một số kim loại độc (Cu, Pb, Cd, Zn).

  pdf9p phalinh17 11-08-2011 98 30   Download

 • Đó là lượng oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa hóa học các chất hữu cơ tạo thành CO2 và nước. Vì BOD không tính đến các chất hữu cơ bền vững vốn không bị oxy hóa sinh hóa, còn COD thì có tác dụng với mọi chất hữu cơ, nên COD được coi là đặc trưng hơn trong giám sát ô nhiễm nước.

  pdf19p kemoc8 23-07-2011 77 17   Download

 • Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng giá thể vi sinh di động (Moving Bed Biological Reactor -MBBR) được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả loại bỏ BOD5, COD và Nitơ. Mô hình nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm với bể phản ứng dung tích 100 lít. Giá thể nghiên cứu là nhựa có kích thước 10x10 mm, bề mặt riêng:1.200 m2 /m3 ; độ rỗng 85%; tỷ trọng 1,2 kg/m3 . Quá trình cố định màng vi sinh vật lên giá thể được thực hiện trong 48 giờ sau đó được đưa vào bể phản ứng. Nước thải nghiên cứu có hàm lượng BOD5 ≈ 206-270, COD ≈ 422 - 475 mg/l, hàm lượng Σ N≈ 18-40 mg/l.

  pdf5p vision1234 30-06-2018 122 8   Download

 • Hoạt động nuôi tôm tại Huyện Cái Nước - tỉnh Cà Mau đang diễn ra sôi nổi với diện tích nuôi khoảng 31.626 ha (99,4% diện tích NTTS) - xếp hàng thứ 3 về sản lượng tôm trên địa bàn tỉnh. Thông qua 11 vị trí lấy mẫu tương ứng với 3 mô hình quảng canh truyền thống (QCTT), quảng canh cải tiến (QCCT) và nuôi tôm công nghiệp (NTCN); lấy mẫu vào tháng 2, 4, 5, 6 và 7/2010 với 18 chỉ tiêu/mẫu đã cơ bản phản ánh hiện trạng chất lượng nước ao nuôi tại đây.

  pdf17p thorthor1234 24-05-2018 60 1   Download

 • Chế phẩm dạng lỏng và bột được tạo ra từ tổ hợp một số chủng vi khuẩn trên khi thử nghiệm trên nước thải đầm nuôi trồng thuỷ sản cho thấy các chỉ tiêu môi trường được phân tích là DO, COD, BOD5 và NH4 + có sự cải thiện đáng kể so với mẫu đối chứng sau 10 ngày thả chế phẩm.

  pdf15p miulovesmile 09-10-2018 22 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định mức độ ô nhiễm của nước thải trong sản xuất sơn mài tại làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tại 4 vị trí lấy mẫu: Nước mương, ao đình, nước lắng sơn và nước mài sơn, kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ô xy hóa hóa học (COD) và nhu cầu ô xy sinh học sau 5 ngày (BOD5 ) đều cao hơn so với QCVN 40:2011/BTNMT.

  pdf4p vieeinstein2711 30-07-2019 23 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1243 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích COD trong nước
p_strCode=phantichcodtrongnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2