intTypePromotion=1
ADSENSE

Phản ứng cộng nucleophin

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phản ứng cộng nucleophin
 • Hợp chất cacbonyl là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm cacbonyl C=O. Nhóm này còn gọi là nhóm oxo, do đó hợp chất cacbonyl còn gọi là hợp chất oxo. Liên kết C=O luôn luôn phân cực về phía oxi nên nguyên tử cacbon ở C=O mang một phần điện tích dương là trung tâm của phản ứng cộng nucleophin.

  ppt44p nt_anh14 02-11-2011 722 60   Download

 • Như chúng ta đã biết thì andehit và xeton nằm cân bằng với dạng enol của nó trong dung dịch. Nhưng nếu nồng độ hợp chất cabonyl trong dung dịch là khác lớn thì enol có thể đóng vai trò như là tác nhân nucleophin tấn công vào nhóm C = O của hợp chất cacbonyl bất kỳ trong dung dịch (kể cả chính nó). Kết quả là hình thành một liên kết giữa nguyên tử cacbon alpha của một hợp chất cacbonyl và nguyên tử C của nhóm C = O trong hợp chất cacbonyl khác. Phản ứng như vậy được gọi là phản ứng andol hóa. Tài liệu Phản ứng Andol hóa" sẽ giúp người đọc hình dung những vấn đề trên.

  pdf5p tuananhhumg 12-04-2014 739 51   Download

 • Thuốc trừ cỏ được dùng để diệt trừ các loại thực vật hoang dại (cỏ dại, cây dại) mọc lẫn với cây trồng, tranh chấp nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng, khiến cho cây sinh trưởng và phát triển kém, ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng và phẩm chất nông sản. Thuốc diệt cỏ thường được sử dụng ở các khu đất trống, các khu công nghiệp, đường sắt,… tiêu diệt các loại cây mà chúng tiếp xúc. Một lượng nhỏ được sử dụng trong lâm nghiệp, đồng cỏ, cá khu vực bên ngoài khu...

  doc18p laclebebu 01-09-2013 185 16   Download

 • b)Phản ứng cộng nucleophin (cộng ái nhân) b1) Với hợp chất carbonyl. MgBr CH 3 O 1. CH CH CH CH ,dung moâi eter 3 2 2. H3O Bromur phenylmagie OH CH CH CH CH 2 3 1-Bromomagnesium -2,4,6-trimetylbenzen Acid 2,4,6-trimetylbenzoic (87%) 1-Bromo-2,4,6-trimetylbenzen

  pdf5p artemis04 06-09-2011 50 9   Download

 • Bằng phương pháp thiocacbamoyl hoá 1,4-phenylendiamin với tetrametylthiuram disunfua trong DMF hoặc dioxan đã điều chế được 1,4-bis(dimetylthioureido)benzen. Phân huỷ phenylendithioure điều chế được bằng axit vô cơ đã thu được 1,4-phenylendiisothioxianat tương ứng. Trên cơ sở phản ứng của diisothioxianat với các tác nhân N-nucleophin đã tiến hành tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác nhau, trong đó có các dị vòng chứa lưu huỳnh. Cấu trúc của các sản phẩm đã được xác định bằng các dự kiện phổ IR, 1H-NMR và phổ MS. Kết quả thử hoạt tính sinh học cho thấy một số hợp chất điều...

  pdf9p tuanlocmuido 13-12-2012 45 4   Download

 • Bằng phương pháp thiocacbamoyl hoá 1,4-phenylendiamin với tetrametylthiuram disunfua trong DMF hoặc dioxan đã điều chế được 1,4-bis(dimetylthioureido)benzen. Phân huỷ phenylendithioure điều chế được bằng axit vô cơ đã thu được 1,4-phenylendiisothioxianat tương ứng. Trên cơ sở phản ứng của diisothioxianat với các tác nhân N-nucleophin đã tiến hành tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác nhau, trong đó có các dị vòng chứa lưu huỳnh. Cấu trúc của các sản phẩm đã được xác định bằng các dự kiện phổ IR, 1H-NMR và phổ MS. Kết quả thử hoạt tính sinh học cho thấy một số hợp chất điều...

  pdf8p tuanlocmuido 13-12-2012 44 2   Download

 • a. Cơ chế: Phản ứng qua 2 giai đoạn, giai đoạn chậm là giai đoạn tác nhân nucleophin tán công vào nguyên tử cacbon mang một phần điện tích dương của C=O tạo thành một anion (oxanion) • Tất cả các yếu tố làm tăng mật độ điện tích dương ở cacbon và thể tích của các nhóm thế liên kết cới nhóm C=O không lớn đều làm tăng khả năng phản ứng. Vì vậy CCl3-CHO HCHO CH3 CHO R-CHO CH3-CO-CH3 CH3-CO-R R-CO-R...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 54 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phản ứng cộng nucleophin
p_strCode=phanungcongnucleophin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2