Pháp lệnh giống cây trồng

Xem 1-11 trên 11 kết quả Pháp lệnh giống cây trồng
 • Pháp lệnh này quy định về quản lý và bảo tồn nguồn gen cây trồng; nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, kiểm định, kiểm nghiệm, công nhận, bảo hộ giống cây trồng mới; bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống, rừng giống; sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; quản lý chất lượng giống cây trồng.

  doc20p havang 13-05-2009 403 83   Download

 • Giống cây trồng là một quần thểcây trồng đồng nhất về hình thái và có giá trịkinh tế nhất định, nhận biết đượcbằng sự biểu hiện của các đặc tính dokiểu gen quy định và phân biệt được vớibất kỳ quần thể cây trồng nào khác thông qua sựbiểu hiện của ít nhất một đặc tính vàdi truyền được cho đời sau.

  pdf46p la_la123 05-04-2013 48 8   Download

 • Góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết đối với sinh viên ngành Nông nghiệp về khung pháp lý các văn bản Pháp lệnh giống cây trồng; Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón ở Việt Nam.

  pdf45p windlee 07-10-2011 126 35   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình Giống cây rừng (tài liệu chính) sử dụng tại trường ĐHLN do GS.TS Lê Đình Khả và PGS.TS Dương Mộng Hùng biên soạn năm 2003. - Giáo trình Lai giống cây rừng do GS.TS Lê Đình Khả biên soạn (tham khảo thêm). - Giáo trình Kỹ thuật nhân giống cây rừng do PGS.TS Dương Mộng Hùng biên soạn (tham khảo thêm).

  pdf10p myxaodon10 14-06-2011 278 90   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ; Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

  pdf5p abcdef_42 02-11-2011 36 5   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐCP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004; Bộ Nôn...

  pdf3p abcdef_42 02-11-2011 47 4   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 147-2006. Tiêu chuẩn ngành về Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp. Bản tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở các văn bản sau đây: Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11, quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  doc21p suti91 13-11-2015 21 1   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 21/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004; Pháp lệnh này quy định về giống cây trồng. C H Ư ƠN G I N H ỮN G Q U Y Đ ỊN H C...

  pdf2p abcdef_42 01-11-2011 42 6   Download

 • Nghị quyết số 37/2017/NQ-­HĐND ban hành về thông qua đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

  doc21p nghiquyet0910 22-11-2017 4 0   Download

 • Chuyện xưa kể lại rằng: Vua Đường Huyền Tông từng bị ho nhiều đờm, khó chịu trong lồng ngực, họng khô, miệng khát, giọng khản đặc, thầy thuốc trong cung chữa mãi không khỏi. Nhà vua giận lắm, ra lệnh cho ngự y trong bảy ngày phải chữa khỏi, nếu không sẽ nghiêm trị. Các thầy thuốc trong cung ăn ngủ không yên, thấp thỏm chờ ngày mất đầu. Một ngự y già lo sợ sinh ốm, nằm liệt giường. Học trò đem lê đến thăm thầy.

  pdf7p tuoitre1209 28-12-2010 58 8   Download

 • Khi bạn nghề LINQ truy vấn có liên quan đến các đối tượng EF, ứng dụng sử dụng này giống như hình thức xử lý chậm trễ. Các điều khoản trong một truy vấn, và cuối cùng LINQ các phương pháp khuyến nông và các biểu thức lambda tạo nên một biểu thức LINQ cây chuyển thành các câu lệnh SQL và những điều khoản chỉ được phát hiện trên máy chủ dữ liệu.

  pdf10p yukogaru12 18-11-2010 55 8   Download

Đồng bộ tài khoản