Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật đấu thầu

Xem 1-20 trên 244 kết quả Pháp luật đấu thầu
 • Bài viết Sơ bộ đánh giá và xếp hạng năng lực của nhà thầu xây dựng dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp AHP; Ứng dụng phương pháp AHP thông qua một gói thầu thực tế.

  pdf6p vispyker 16-11-2022 2 0   Download

 • Bài viết Pháp luật về cạnh tranh trong phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam phân tích vai trò của pháp luật về cạnh tranh trong phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu mua sắm công và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực này.

  pdf8p visaleen 03-11-2022 5 2   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng ký kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bakerboys07 05-07-2022 18 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đấu thầu quyền sử dụng đất" là nghiên cứu một cách có hệ thống các chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, KCN, quy chế đấu thầu, DNV&N. Từ hiện trạng việc thực thi các chính sách, quy định nói trên trong cuộc sống, luận văn rút ra kết luận việc tất yếu phải xây dựng các KCN dành riêng cho các DNV&N và áp dụng quy chế đấu thầu QSDĐ trong các KCN này.

  pdf131p bakerboys05 23-06-2022 28 4   Download

 • Bài viết Quy định về đấu thầu tại một số tổ chức và quốc gia trên thế giới đề cập việc thông qua quy định về đấu thầu của một số tổ chức tài trợ và một số nước trên thế giới để có những bài học cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 19 1   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 26 1   Download

 • Bài viết nêu ra tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng giao thông theo hình thứ BOT tại Việt Nam hiện nay, một số vấn đề bất cập làm nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến đầu tư theo mô hình này và các giải pháp phòng, chống.

  pdf5p vithales 19-04-2022 23 3   Download

 • Bài viết phân tích nội dung các quy định về mua sắm chính phủ của CPTPP về mua sắm chính phủ; phân tích sự khác biệt giữa các quy định của Hiệp định với pháp luật đấu thầu hiện hành của Việt Nam; đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định hướng dẫn riêng đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP và chỉ áp dụng đối với các nước thành viên.

  pdf8p viottohahn 28-03-2022 16 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu, cung cấp cho người đọc những kiến thức pháp luật về đấu thầu điện tử của một số nước cũng như quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến đấu thầu điện tử và định hướng hoàn thiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ chế hội nhập và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Việt Nam.

  pdf107p badbuddy07 26-02-2022 30 2   Download

 • Quyết định số 631/2021/QĐ-BTP ban hành về việc danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2021 của Bộ Tư pháp. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 20 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu về các quy định pháp lý hiện hành, phân biệt giao kết hợp đồng trong đấu thầu với các dạng thức hợp đồng thông thường khác. Xem xét các giai đoạn trong quá trình giao kết, nội dung và bản chất pháp lý. Đồng thời, đánh giá thực trạng giao kết hợp đồng thầu nhằm làm sáng rõ các quy định pháp lý, nêu ra những bất cập và định hướng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng trong đấu thầu.

  pdf90p badbuddy05 16-02-2022 18 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu vấn đề pháp luật góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và thành tựu đạt được khi áp dụng pháp luật này, từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó, phân tích một số rủi ro trong hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất các kiến nghị phục vụ cho việc hoàn thiện pháp luật góp vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p badbuddy05 16-02-2022 30 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm công nói chung thông qua việc khảo sát, so sánh mô hình ở Việt Nam và Cộng hòa Pháp; trên cơ sở đó xem xét, đánh giá về thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thi hành pháp luật đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với các quy định pháp luật tương ứng của Cộng hòa Pháp, từ đó làm tiền đề, cơ sở cho việc bổ sung, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam hiện nay.

  pdf101p badbuddy05 16-02-2022 34 3   Download

 • Đề tài có mục đích làm rõ nền tảng lý luận pháp luật về đấu thầu xây dựng, trên cơ sở đó phân tích thực trạng các qui định pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành để tìm ra những bất cập, nguyên nhân của những bất cập nhằm tới việc kiến nghị hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này cả về phương diện lập pháp, tư pháp và thực hành.

  pdf109p badbuddy04 11-02-2022 63 8   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hóa nhằm góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm hàng hóa nói chung, TBYT nói riêng, những bất cập trong quá trình thực hiện đấu thầu mua sắm và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu thầu mua sắm TBYT ở Việt Nam trên cả hai bình diện điều chỉnh pháp luật và áp dụng pháp luật.

  pdf83p badbuddy02 24-01-2022 23 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ ở ngành khí tượng thủy văn hiện nay; để từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf84p badbuddy02 24-01-2022 14 4   Download

 • Hợp đồng xây dựng là văn bản pháp lý giữa bên giao thầu và bên nhận thầu nhằm xác lập sự thỏa thuận giữa 2 bên về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng. Bài viết sẽ trình bày về các loại hợp đồng xây dựng áp dụng hiện nay và quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng ở Việt Nam để các đơn vị liên quan quản lý hợp đồng có hiệu quả hơn.

  pdf8p viaristotle 26-01-2022 21 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu khái quát các cơ sở lý luận của quy chế đấu thầu mua sắm hàng hóa quốc tế; nguyên tắc cơ bản, thực tiễn áp dụng quy chế đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quốc tế; phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế về đánh giá tồn tại, vướng mắc trong đấu thầu, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt và hài hòa quy định pháp luật về quy chế đấu thầu trong nước và quốc tế.

  pdf164p badbuddy02 24-01-2022 25 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Làm sáng tỏ vấn đề về pháp luật đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong quá trình tham gia đấu thầu xây lắp quốc tế từ góc độ lý luận và pháp lý; làm sáng tỏ những quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong quá trình tham gia đấu thầu xây lắp quốc tế; đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong quá trình tham gia đấu thầu xây lắp quốc tế; từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này.

  pdf115p badbuddy02 24-01-2022 16 1   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là nghiên cứu về thực trạng và đặc trưng của các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp các công trình sử dụng vốn nhà nước, kinh nghiệm đấu thầu của một số tổ chức và quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực đấu thầu, giảm thiểu thất thoát vốn cho Nhà nước.

  pdf107p badbuddy02 24-01-2022 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1152 lượt tải
207 tài liệu
1350 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật đấu thầu
p_strCode=phapluatdauthau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2