intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Xem 1-10 trên 10 kết quả Pháp luật phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
 • Luận văn nghiên cứu các cơ sở lý luận, phân tích đánh giá các quy đánh của pháp luật hiện hành và thực tế áp dụng pháp luật, đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

  pdf29p thanhngan29092009 26-09-2018 184 35   Download

 • Điều 292 Luật Thương mại (LTM) năm 2005 quy định về các loại chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại; trong đó, chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là những chế tài phổ biến, được áp dụng thường xuyên khi các bên trong hợp đồng thương mại vi phạm nghĩa vụ. Bài viết tập trung phân tích thực trạng pháp luật và mối quan hệ giữa hai chế tài này, qua đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf6p viguam2711 07-01-2021 35 3   Download

 • Về việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ văn hoá pháp lí của cá nhân và nhóm xã hội ở nước ta hiện nay Tuy nhiên, trên thực tế, hiếm khi những vi phạm này được phát hiện và nếu có thì cũng thường chỉ dừng lại ở mức bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.(5) Bản quy tắc không quy định chế tài hình sự mà chế tài duy nhất được áp dụng đối với người vi phạm hợp đồng là bị thu hồi toàn bộ lợi nhuận có được từ giao dịch nội...

  pdf6p chaydesong 09-05-2013 62 6   Download

 • Bài viết tập trung làm sáng tỏ: (1) Cơ sở lí luận, luật thực định và thực tiễn áp dụng quy định luật từ góc nhìn pháp luật so sánh; (2) Gợi mở một số giải pháp hoàn thiện với mục đích đưa cơ chế trách nhiệm dân sự thực hiện được đúng chức năng như: Bảo vệ quyền và lợi ích người của tiêu dùng một cách thiết thực và hữu hiệu, ngăn chặn hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, phân tán rủi ro dựa trên lí thuyết cân bằng lợi ích của các chủ thể pháp luật dân sự.

  pdf13p vihana2711 10-07-2019 27 2   Download

 • Bài viết phân tích thực tiễn xét xử một số vụ án về bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong những năm gần đây để thấy được những hạn chế trong quy định của pháp luật và trong thực tiễn áp dụng pháp luật của tòa án. Các tác giả lập luận rằng những bất cập đó xuất phát từ sự thiếu vắng một chế định độc lập về trách nhiệm sản phẩm dựa trên nền tảng lý luận vững chắc, và đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này.

  pdf16p nguathienthan9 08-12-2020 8 0   Download

 • Thông tư 98/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  doc4p dongson 19-08-2009 165 9   Download

 • Luật áp dụng trong xét xử của trọng tài thương mại quốc tế Ngoài ra, để người dân tin tưởng và lựa chọn thừa phát lại thì vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi trái pháp luật của thừa phát lại xâm phạm quyền, lợi ích của đương sự cần được giải quyết thoả đáng.

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 63 6   Download

 • Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực nuôi con Ngoài ra, để người dân tin tưởng và lựa chọn thừa phát lại thì vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi trái pháp luật của thừa phát lại xâm phạm quyền, lợi ích của đương sự cần được giải quyết thoả đáng.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 72 5   Download

 • 1. chỉ những quan hệ tài sản phát sinh theo sự thỏa thuận mới là đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. 2. mọi quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh đều phát sinh theo ý chí của các chủ thể trong quan hệ. 3. quan hệ bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự nhân phẩm là quan hệ nhân thân do luật dân sự điều chỉnh. 4. năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể quan hệ dân sự không xuất hiện đồng thời và mất đi đồng thời...

  doc4p phuocanhvthg 26-05-2013 427 134   Download

 • Cơ sở để phát sinh trách nhiệm BTTH là những qui định của PL được ghi nhận trong BLDS, qui định các hành vi vi phạm và quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại. SAI: Cơ sở để phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài những qui định của PL được ghi nhận trong BLDS, còn các qui định được ghi nhận trong các văn bản QPPL như Hiến pháp, các luật và bộ luật khác, các VB dưới luật như nghị quyết, nghị định (ví dụ: Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP; Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH; Nghị định 47/1997/ND0-CP…) ...

  pdf10p thiuyen3 17-08-2011 867 201   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
p_strCode=phapluatphatviphamvaboithuongthiethai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2