intTypePromotion=3

Pháp luật phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Xem 1-8 trên 8 kết quả Pháp luật phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
 • Luận văn nghiên cứu các cơ sở lý luận, phân tích đánh giá các quy đánh của pháp luật hiện hành và thực tế áp dụng pháp luật, đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

  pdf29p thanhngan29092009 26-09-2018 71 18   Download

 • Về việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ văn hoá pháp lí của cá nhân và nhóm xã hội ở nước ta hiện nay Tuy nhiên, trên thực tế, hiếm khi những vi phạm này được phát hiện và nếu có thì cũng thường chỉ dừng lại ở mức bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.(5) Bản quy tắc không quy định chế tài hình sự mà chế tài duy nhất được áp dụng đối với người vi phạm hợp đồng là bị thu hồi toàn bộ lợi nhuận có được từ giao dịch nội...

  pdf6p chaydesong 09-05-2013 49 6   Download

 • Bài viết tập trung làm sáng tỏ: (1) Cơ sở lí luận, luật thực định và thực tiễn áp dụng quy định luật từ góc nhìn pháp luật so sánh; (2) Gợi mở một số giải pháp hoàn thiện với mục đích đưa cơ chế trách nhiệm dân sự thực hiện được đúng chức năng như: Bảo vệ quyền và lợi ích người của tiêu dùng một cách thiết thực và hữu hiệu, ngăn chặn hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, phân tán rủi ro dựa trên lí thuyế...

  pdf13p vihana2711 10-07-2019 6 1   Download

 • Thông tư 98/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  doc4p dongson 19-08-2009 145 9   Download

 • Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực nuôi con Ngoài ra, để người dân tin tưởng và lựa chọn thừa phát lại thì vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi trái pháp luật của thừa phát lại xâm phạm quyền, lợi ích của đương sự cần được giải quyết thoả đáng.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 57 5   Download

 • Luật áp dụng trong xét xử của trọng tài thương mại quốc tế Ngoài ra, để người dân tin tưởng và lựa chọn thừa phát lại thì vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi trái pháp luật của thừa phát lại xâm phạm quyền, lợi ích của đương sự cần được giải quyết thoả đáng.

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 43 5   Download

 • 1. chỉ những quan hệ tài sản phát sinh theo sự thỏa thuận mới là đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. 2. mọi quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh đều phát sinh theo ý chí của các chủ thể trong quan hệ. 3. quan hệ bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự nhân phẩm là quan hệ nhân thân do luật dân sự điều chỉnh. 4. năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể quan hệ dân sự không xuất hiện đồng thời và mất đi đồng thời...

  doc4p phuocanhvthg 26-05-2013 355 134   Download

 • Cơ sở để phát sinh trách nhiệm BTTH là những qui định của PL được ghi nhận trong BLDS, qui định các hành vi vi phạm và quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại.

  pdf10p thiuyen3 17-08-2011 792 201   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1193 lượt tải

p_strKeyword=Pháp luật phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
p_strCode=phapluatphatviphamvaboithuongthiethai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản