intTypePromotion=4
ADSENSE

Pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tài sản

Xem 1-8 trên 8 kết quả Pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tài sản
 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận và pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai trong hoạt động kinh doanh, thực trạng pháp luật cũng như nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về vấn đề này, để từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai.

  pdf26p thanhngan29092009 26-09-2018 54 8   Download

 • Nội dung Tài liệu đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản, bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố của khách hàng vay, bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp của khách hàng vay, bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba, bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf197p lalala7 07-12-2015 120 23   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng của Tiến sĩ Luật học Lê Thị Thu Thủy chủ biên biên soạn trình bày các nội dung: Bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba, bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf233p lalala7 07-12-2015 103 22   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf10p caythongxinh 24-12-2012 28 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p nhanhoxihxih 07-11-2012 29 0   Download

 • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời được pháp luật thừa nhận, được phép kinh doanh trên một số lĩnh vực nhất định, có từ một chủ sở hữu trở lên và chủ sở hữu phải đảm bảo trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình, có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định. Trong nền kinh tế thị trường các loại hình doanh nghiệp phát triển một cách đa dạng, phong phú. Có nhiều cách tiếp cận về doanh nghiệp. Nếu xét trên một góc độ cung cầu vốn trong nền kinh tế thì doanh...

  doc18p nth_221 23-02-2011 105 208   Download

 • CHƯƠNG VI TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời được pháp luật thừa nhận, được phép kinh doanh trên một số lĩnh vực nhất định, có từ một chủ sở hữu trở lên và chủ sở hữu phải đảm bảo trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình, có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định. Trong nền kinh tế thị trường các loại hình doanh nghiệp phát triển một cách đa dạng, phong phú. Có...

  pdf28p grayswan 24-06-2011 106 21   Download

 • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời được pháp luật thừa nhận, được phép kinh doanh trên một số lĩnh vực nhất định, có từ một chủ sở hữu trở lên và chủ sở hữu phải đảm bảo trước pháp luật bằng toàn bộ tài sản của mình, có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định. Trong nền kinh tế thị trường các loại hình doanh nghiệp phát triển một cách đa dạng, phong phú. Có nhiều cách tiếp cận về doanh nghiệp. Nếu xét trên một góc độ cung cầu vốn...

  pdf24p cnkbmt9 25-10-2011 51 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tài sản
p_strCode=phapluatvegiaodichbaodambangtaisan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2