intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Pháp luật về kinh doanh

Xem 1-20 trên 3258 kết quả Pháp luật về kinh doanh
 • Nội dung cuốn bài tập này bao gồm các câu hỏi và bài tập xuyên suốt nội dung chương trình môn học Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2, được tập thể tác giả biên soạn với sự góp ý của các chuyên gia cùng các giảng viên của Khoa Bảo hiểm cũng như tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf251p khanhchi2560 24-05-2024 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Pháp luật về bảo hiểm" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p khanhchi2560 25-05-2024 1 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: những khái niệm mở đầu, quy luật, nguyên tắc và phương pháp quản trị kinh doanh; hệ thống sản xuất - kinh doanh; một số quy luật kinh tế chủ yếu và nguyên tắc quản lý có liên quan đến quản trị kinh doanh; các phương pháp quản trị kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p dongmelo 20-05-2024 1 0   Download

 • Đề cương bài giảng Kinh doanh quốc tế gồm có những nội dung: Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế, chương 2: văn hóa trong kinh doanh, chương 3: yếu tố chính trị và luật pháp trong kinh doanh quốc tế, chương 4: thương mại quốc tế, chương 5: đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chương 6: liên kết kinh tế khu vực, chương 7: hệ thống tài chính – tiền tệ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p zizaybay1101 09-05-2024 3 1   Download

 • "Tài liệu cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược: Phần 2 - Pháp luật và quản lý về chuyên môn Dược" trình bày các nội dung chính sau đây: Hành nghề Dược; Kinh doanh dược; Đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf169p gaupanda031 20-05-2024 2 1   Download

 • Chương I: khái quát về dịch vụ phục vụ ăn uống và nhà hàng, chương II: phát triển hình ảnh nhà hàng, chương III: xác định địa thế của nhà hàng, chương IV: thực đơn của nhà hàng, chương V: dự toán doanh thu và chi phí, chương VI: nguồn tài chính để kinh doanh, chương VII: những vấn đề về pháp luật và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 87/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc29p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Nghị định số 88/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược và nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế.

  doc21p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc17p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Luật kinh tế" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: địa vị pháp lý của hộ kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; pháp luật về phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p khanhchi2520 26-04-2024 7 3   Download

 • Bài giảng "Luật kinh tế" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát chung về luật kinh tế; địa vị pháp lý doanh nghiệp; địa vị pháp lý của hợp tác xã;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf124p khanhchi2520 26-04-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh - Chương 5: Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Trách nhiệm pháp lý của DN là gì; Trách nhiệm pháp lý trong phạm vi quốc gia; trách nhiệm pháp lý liên quan tới chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu, giữa các doanh nghiệp; trách nhiệm pháp lý khi kinh doanh xuyên biên giới, phạm vi quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p nguyetminh0110 24-04-2024 7 3   Download

 • Luận văn "Thu hút FDI vào ngành công nghiệp chế tạo, chế biến của thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu lý luận và thực tiễn về hoạt động thu hút, sử dụng FDI tại thành phố Đà Nẵng, luận văn đưa ra những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI trong ngành công nghiệp, chế biến chế tạo để tận dụng lợi ích mà ngành đem lại góp phần thúc đẩy Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp vào năm 2020.

  pdf70p khanhchi2510 19-04-2024 12 3   Download

 • Luận văn "Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam qua thực tiễn thực hiện tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật thuế TNDN tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân; Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế TNDN ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả thực hiện tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân.

  pdf63p khanhchi2510 19-04-2024 22 4   Download

 • Tại Việt Nam hiện nay, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001 đến năm 2005 với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về thể chế kinh tế trong nước cũng như thay đổi trong hệ thống IFRS trong giai đoạn hiện nay, VAS đã bộc lộ nhiều tồn tại chưa có hướng dẫn cụ thể.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 3 1   Download

 • Forex được hiểu nôm na là giao dịch ngoại hối, tức là hoạt động trao đổi của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác để ăn chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, pháp luật đã quy định rõ rằng chỉ có các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thì mới được kinh doanh giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên trong thời gian một năm trở lại đây, các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các sàn forex đến từ nước ngoài có xu hướng nở rộ tại Việt Nam. Trong bài viết này sẽ bàn thêm một số vấn đề liên quan đến Forex ở Việt Nam.

  pdf2p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là tìm ra những bất cập, vướng mắc của các quy định pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hòa giải cũng như nâng cao hiệu quả thực thi các quy định trên thực tế.

  pdf102p khanhchi0912 12-04-2024 12 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, các vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân các cấp tại tỉnh Bình Dương, từ đó luận văn đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp.

  pdf85p khanhchi0912 12-04-2024 5 4   Download

 • Luận văn có mục tiêu tổng quát là tiếp tục làm sáng tỏ luận cứ khoa học về điều kiện làm việc của LĐN; phân tích pháp luật hiện hành về điều kiện làm việc của LĐN trong DN và đề giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương.

  pdf95p khanhchi0912 12-04-2024 6 3   Download

 • Mục tiêu của luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường, cũng như phân tích quy định của pháp luật hiện nay về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường, thực tiễn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương đối với môi trường. Qua đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường, nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường trên địa bàn tình Bình Dương.

  pdf99p khanhchi0912 12-04-2024 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2