Phát huy quyền năng pr

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phát huy quyền năng pr
  • VLà vì sự phát triển ngày càng sâu sắc mối quan hệ tương tác giữa doanh nghiệp và các nhóm công chúng của nó. Xu hướng cạnh tranh hiện nay không cho phép tồn tại các tổ chức nhỏ-lẻyếu. Nó thúc đẩy việc thành lập các tổ chức qui mô lớn bằng cách sáp nhập các tổ chức có qui mô nhỏ hơn. Như vậy, sự hợp nhất đã tạo ra một doanh nghiệp lớn hơn về qui mô, đồng thời làm gia tăng nhiều hơn số lượng các nhóm đối tượng mà doanh nghiệp phải tương tác.

    pdf3p bibocumi32 11-03-2013 38 17   Download

  • PR 2.0 là PR thích nghi theo thời đại công nghệ phát triển. Các nền tảng truyển thông không chỉ là báo chí, truyền hình mà thêm vào đó là dựa trên các công nghệ trên Internet, môi trường sóng di động… Nền tảng truyền thông cho PR 2.0 bao gồm blog, mạng xã hội ảo, các loại hình videocast, podcast, môi trường di động để lan truyền thông tin mang tính cộng đồng, kêu gọi… PR 2.

    pdf3p bibocumi8 08-10-2012 74 22   Download

  • công ty, sở hữu bí mật hoặc sử dụng nội bộ. Mỗi chính sách cho một phân loại các thông tin mô tả nó như thế nào cần được bảo vệ, người có thể truy cập vào nó, người có thẩm quyền để phát hành nó và làm thế nào nó phải được tiêu huỷ.

    pdf13p banhbeo8 21-11-2011 24 2   Download

Đồng bộ tài khoản