intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển mạng lưới viễn thông

Xem 1-20 trên 167 kết quả Phát triển mạng lưới viễn thông
 • Bài viết nghiên cứu về khái niệm, vai trò, thực trạng xây dựng bộ sưu tập tài liệu môn học tại các trường đại học ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp thiết thực xây dựng và phát triển bộ sưu tập tài liệu môn học tại các trường đại học, hình thành mạng lưới liên kết dữ liệu giữa các trường đại học cùng khối ngành và hướng tới xây dựng mạng lưới thông tin học thuật quốc gia.

  pdf8p vinikolatesla 31-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là điều tra mối quan hệ giữa tính cách cá nhân và hành vi Liên hệ với các mối quan hệ xã hội (Networking) thông qua biến trung gian, đó là mạng lưới xã hội. Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 773 đối tượng sinh viên tốt nghiệp.

  pdf16p viericschmid 12-01-2022 19 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu về vai trò của các trường đại học trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thông qua việc khảo sát 22 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TTKNĐMST) và 100 doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam. Kết quả khảo sát đã cho thấy 4 yếu tố quyết định đến vai trò trung tâm của các trường đại học (ĐH) đối với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm: (i) Nguồn chất xám, (ii) Nguồn ý tưởng đổi mới sáng tạo, (iii) Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và (iv) Mạng lưới kết nối cựu sinh viên, kết nối DN.

  pdf18p vicolinzheng 14-12-2021 14 3   Download

 • Bài viết giới thiệu một số nội dung về: Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin thư viện  đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; Hoạt động phát triển Sản phẩm - Dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học Việt Nam; Mô hình phát triển hệ thống SP-DV TTTV liên hợp tại các trường đại học nước ngoài. Ứng dụng ICT, nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển hệ thống Sản phẩm - Dịch vụ thông tin thư viện liên hợp trong mạng lưới các trường đại học Việt Nam.

  pdf7p tinarose 25-08-2021 16 0   Download

 • Tự đào giếng trước khi chết khát sẽ chỉ ra cho bạn cách đạt được những điều bạn muốn thông qua mạng lưới quan hệ. Cuốn sách giúp cho tất cả mọi người, từ một nhân viên bán hàng đang muốn xây dựng sự nghiệp đến một chủ doanh nghiệp đang kêu gọi nguồn vốn, có thể tìm thấy những nhu cầu đó của mình mà không phải tốn nhiều thời gian.

  pdf222p jonidontcry 08-08-2021 32 4   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về quá trình quản lí phát triển đội ngũ GV ở các trường THPT ngoài công lập tại TP. Hà Nội hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf4p theanimal 26-06-2021 21 0   Download

 • Luận văn đã hệ thống hoá và làm rõ hơn cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ KHBL tại các NHTM. Quan điểm về dịch vụ ngân hàng được nghiên cứu theo phạm vi rộng bao gồm toàn bộ các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Phát triển dịch vụ KHBL chính là sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng dịch vụ, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và khách hàng cá nhân, thông qua hệ thống mạng lưới các điểm giao dịch và hệ thống mạng thông tin, điện tử viễn thông.

  pdf27p mucong999 04-03-2021 22 1   Download

 • Phần 1 của ebook với các nội dung: hệ thống y tế Việt Nam thành tựu và thách thức; quy hoạch phát triển mạng lưới y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; quản lý bệnh viện trước những thách thức trong tình hình mới; quy chế bệnh viện những quy chế còn giá trị pháp lý và những thông tư thay thế...

  pdf238p nguathienthan3 18-02-2020 51 8   Download

 • Bài viết đề xuất một số định hướng cho vấn đề quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, trong đó cần hình thành một số trường sư phạm trọng điểm để dẫn dắt hệ thống sư phạm phát triển, từng bước hội nhập với quốc tế trong lĩnh vực đào tạo giáo viên (ĐTGV).

  pdf7p vilisbon2711 04-01-2020 10 0   Download

 • Từ năm 1996, giáo dục sau đại học tiếp tục được thay đổi do thể chế hóa nội dung chương trình, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và định hướng quản lý. Nội dung chương trình đào tạo được thể chế hóa bởi đạo luật giáo dục sau đại học, Hướng dẫn về tổ chức và quản lý giáo dục sau đại học, và Hướng dẫn về bảo vệ luận án tiến sĩ. Dựa trên nền tảng pháp lý cho giáo dục sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiết lập các mục tiêu để phát triển giáo dục sau đại học, tuyển sinh, chuyên ngành đào tạo, và lập kế hoạch mạng lưới viện đào tạo.

  pdf11p nguathienthan1 20-11-2019 39 1   Download

 • Chuyên nghiệp hóa đào tạo công tác xã hội (CTXH) bao gồm nhiều yếu tố và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đào tạo CTXH ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, đào tạo CTXH vẫn còn không ít vấn đề đặt ra về đội ngũ giảng viên; hệ thống tài liệu, giáo trình; chương trình; mạng lưới cơ sở thực hành và chính sách hỗ trợ đào tạo CTXH chuyên nghiệp.

  pdf8p viartemis2711 22-10-2019 41 1   Download

 • Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên như phát triển năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm, đổi mới quản trị đại học và phát triển môi trường giáo dục đại học sáng tạo. Bài viết cũng đề xuất một số điều kiện thực hiện đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên, quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

  pdf8p viaphrodite2711 15-10-2019 21 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các đô thị.

  pdf144p queencongchua3 07-09-2019 48 11   Download

 • Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành mạng lưới cấp cứu 115 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, bệnh viện đang xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển khoa Cấp cứu ngoại viện phù hợp với nhu cầu của xã hội. Vì vậy nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát đặc điểm dịch tễ học, sự phân bố bệnh của các trường hợp cấp cứu được tiếp nhận, xử trí qua hệ thống cấp cứu 115

  pdf7p hanh_tv11 15-01-2019 34 2   Download

 • Tài liệu gồm phần khái quát lý thuyết về Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc và hướng dẫn giải cụ thể bài tập trang 136, sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc ôn tập lại kiến thức bài học và định hướng phương pháp giải bài tập chuẩn xác nhất. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf4p vuongngocnhan 04-04-2017 66 2   Download

 • Bài viết này khái quát các quan niệm khác nhau về thư viện số. Nêu rõ vai trò và mục đích của thư viện số. Giới thiệu bảy vấn đề cần xem xét khi phát triển thư viện số của Mạng lưới các trung tâm xuất sắc về thư viện số DELOS: tổ chức; nội dung; người dùng; tính năng; chính sách; chất lượng; kiến trúc.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 103 10   Download

 • Đại học Thái Nguyên là một trong 3 Đại học vùng, cùng với 2 Đại học quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành lên loại hình Đại học mới, đặc thù khác với các trường Đại học khác trong hệ thống các trường Đại học Cao đẳng ở Việt Nam. Việc nghiên cứu tìm ra cơ chế phối hợp, chia sẽ các mặt hoạt động trong đó có lĩnh vực thông tin thư viện là việc làm vần thiết. Phạm vi của bài viết này đề cập đến thực trạng của hệ thống thông tin thư viện hiện đại, trên cơ sở đó đề xuất định hướng phát triển trong tương lai.

  pdf4p uocvong07 14-10-2015 41 3   Download

 • Nội dung sách nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức bắt đầu chuyên sâu về các loại hình kiến trúc nhà ở và nhà công cộng thông dụng, từ đặc điểm loại hình, lược sử quá trình phát triển, phân loại... đến các nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế từng loại công trình cụ thể kèm các ví dụ tốt để minh hoạ, cùng các triển vọng xu hướng phát triển của chúng trong tương lai. Phần 1 gồm 8 chương trình bày các kiến thức cơ sở chung của kiến trúc nhà công cộng. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf209p uocvongxua02 18-05-2015 523 141   Download

 • Tạp chí Thông tin & Tư liệu Số 1 - 2001 trình bày các nội dung sau: Thông tin KHCN với việc phát triển KT-XH vùng sâu, vùng xa; xung quanh việc chọn lựa, chuyển đổi các khung phân loại; xây dựng chính sách phát triển nguồn tin; mạng lưới di sản ảo; Thư viện Quốc gia Trung Quốc.

  pdf50p talata_6 23-12-2014 80 11   Download

 • Công tác xã hội trẻ em và gia đình là một bộ phân trong ngành công tác xã hội chuyên nghiệp. Nó được hình thành trong bối cảnh mạng lưới phát triển của hệ thống an sinh xã hội nói chung và an sinh nhi đồng và gia đình nói riêng. Tài liệu Công tác xã hội với trẻ em và gia đình sau đây sẽ cung ứng một số hướng dẫn về lý thuyết và thực hàng để nhân viên xã hội có được ý nghĩa rõ ràng.

  pdf116p tichtutite 18-06-2014 360 97   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển mạng lưới viễn thông
p_strCode=phattrienmangluoivienthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2