intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển ngôn ngữ giao tiếp ở trẻ điếc

Xem 1-2 trên 2 kết quả Phát triển ngôn ngữ giao tiếp ở trẻ điếc
  • Bài viết này đi sâu phân tích những ưu điểm, hạn chế của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ kí hiệu đối với trẻ điếc, và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ, giao tiếp của trẻ điếc.

    pdf5p vimessi2711 02-04-2019 21 0   Download

  • Bài viết này đề cập đến 3 nội dung: Các khái niệm liên quan đến học sinh điếc, đặc điểm học tập của học sinh điếc, cách tiếp cận song ngữ của học sinh điếc với mục đích giúp giáo viên hiểu rõ hơn về đối tượng dạy của họ và có thể đưa ra cách tiếp cận và phương pháp dạy học hiệu quả hơn cho học sinh điếc ở các môn học.

    pdf4p vimessi2711 02-04-2019 36 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
207 tài liệu
1144 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển ngôn ngữ giao tiếp ở trẻ điếc
p_strCode=phattrienngonngugiaotiepotrediec

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2