intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển nông nghiệp - nông thôn

Xem 1-20 trên 6492 kết quả Phát triển nông nghiệp - nông thôn
 • Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ hậu WTO trình bày một số nét khái quát về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; gia nhập WTO - cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp, nông thôn; duy trì phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn thời kỳ hậu WTO.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 224 45   Download

 • Bài viết Một vài khía cạnh của chính sách đất đai và ảnh hưởng đối với sự phát triển Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trình bày: Những hạn chế, bất cập của chính sách đất đai hiện nay; những thách thức đặt ra đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn; hoàn thiên chính sách pháp luật về đất đai theo hướng nào,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p sobinhoangson 29-04-2018 36 5   Download

 • Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam với 12 chương trình bày nội dung về cách quản lý đất nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới, thu thập từ nông nghiệp và đa dạng hóa thu nhập các hộ nông dân tại Việt Nam,.... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf272p haidang 11-06-2009 2069 973   Download

 • Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông (chủ biên) biên soạn đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của môn học. Đó là những luận điểm, đặc trưng cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn, ý nghĩa tầm quan trọng của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nguyên lý, mục đích, yêu cầu nguyên tắc, nội dung cơ bản, phương pháp và trình tự lập quy hoạch phát triển nông thôn toàn diện.

  pdf133p 123968574 20-06-2012 726 206   Download

 • Nghiên cứu Khoa học: Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị ở Tp.Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa nhằm đúc kết cơ sở lí luận và thực tiễn về NNĐT, vận dụng vào nghiên cứu phát triển NNĐT ở Tp.HCM nhằm làm rõ thực trạng phát triển, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển NNĐT trên địa bàn nghiên cứu.

  pdf133p vietgeo_1989 28-07-2014 500 91   Download

 • Quá trình phát triển nông nghiệp của TP. Hải Phòng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Đó là tình trạng đô thị hóa diễn ra quá nhanh đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn; nông dân mất đất canh tác cùng với thiếu việc làm tại khu vực nông thôn, nông nghiệp làm gia tăng sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm xã hội. Mời các bạn cùng tìm hiểu những điểm điểm sáng phát triển nông nghiệp đô thị ở Hải Phòng qua bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 50 4   Download

 • Giáo trình Phát triển nông thôn có kết cấu gồm 5 chương và phụ lục. Nội dung giáo trình trình bày kiến thức nhập môn của môn học Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn, vai trò của nhà nước và các tổ chức trong phát triển nông thôn, nghiên cứu phát triển nông thôn.

  pdf163p dungdung386 19-06-2011 2215 672   Download

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về phát triển nông thôn dành cho đào tạo hệ cử nhân hành chính trình bày các nội dung chính khái quát chung về quản lý nhà nước đối với phát triển nông thôn. Nông thôn là địa bàn để người nông dân sinh sống và phát triển, là một bộ phận quan trọng cấu thành xã hội, đặc biệt là đối với các quốc gia có sản xuất nông nghiệp là nền tảng như Việt Nam. Nông thôn Việt Nam có chức năng chính: sản xuất, cung ứng nông phẩm cho xã hội và giữ bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc và đảm bảo môi trường sinh thái.

  pdf70p model_12 22-04-2014 468 126   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - Quản lý nhà nước điểm dân cư nông thôn trình bày khái quát chung về điểm dân cư nông thôn, quản lý nhà nước điểm dân cư nông thôn.

  pdf18p hoahue91 22-07-2014 158 42   Download

 • Báo cáo: Ngành cà phê Việt Nam với chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn sẽ giới thiệu vài nét về ngành cà phê Việt Nam; cây cà phê và chương trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn cao nguyên và miền núi; quan hệ với các nước trong khu vực. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt41p cuonghuyen0628 12-11-2015 80 12   Download

 • Bài viết Thực hiện chính sách tài chính, tín dụng đầu tư nhà nước phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn tập trung làm rõ chính sách tài chính - tín dụng ưu đãi của nhà nước; chính sách thuế và một số chính sách khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 28 1   Download

 • Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững là quá trình ña chiều, trong đó bao gồm sự tăng trưởng bền vững, tính bền vững của chuỗi lương thực - việc đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao phúc lợi xã hội cho nhân dân, giảm tỷ lệ đói nghèo. Các kết quả đạt được những năm qua là rất khả quan và nhờ những chính sách ưu tiên cho lĩnh vực này của ðảng và Nhà nước. Tuy vậy, vẫn còn những thách thức trong bước đường phát triển nông thôn thời gian tới cần được nhận rõ để có các giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và công bằng xã hội.

  pdf8p dutru2011 31-01-2021 8 1   Download

 • Theo phân công của Tiểu ban Chiến lược Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 để tham gia Chiến lược Kinh tế xã hội thời kỳ 2011 - 2020 của cả nước.

  doc86p buithaihieu 19-04-2011 941 372   Download

 • Luận văn tốt nghiệp "Ngoại thương Việt Nam đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn" đã tập trung nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nông thôn, tính tất yếu phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, vai trò của ngoại thương đối với nền kinh tế quốc dân, thực trạng tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Việt Nam, các thực trạng, giải pháp tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p tienthanhcong7892 29-05-2014 200 32   Download

 • Báo cáo tổng kết “Đánh giá tác động kinh tế xã hội của dự án: Mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng CNHHĐH nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế hệ thống sản xuất nông nghiệp tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai” trình bày khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tình hình cơ bản, đánh giá tác động của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đến hoạt động sản suất của nông hộ thuộc vùng dự án Xuân Lộc – Đồng Nai,..  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p tsmttc_003 23-05-2015 89 15   Download

 • Tỉnh Champasac - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, song song với quá trình phát triển đó, môi trường đang bị ảnh hưởng và yêu cầu đặt ra là phải phát triển theo hướng bền vững. Chính vì thế, việc phân tích thực trạng nhằm đưa ra những giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn ở Champasac là vấn đề cần thiết.

  pdf11p nganga_03 21-09-2015 58 12   Download

 • Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

  pdf103p capheviahe30 04-04-2021 4 0   Download

 • Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của môn học Quy hoạch phát triển nông thôn. Đó là những luận điểm, đặc trưng cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn, ý nghĩa tầm quan trọng của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nguyên lý, mục đích, yêu cầu nguyên tắc, nội dung cơ bản, phương pháp và trình tự lập quy hoạch phát triển nông thôn toàn diện.

  pdf132p coc_xanh 17-01-2013 194 71   Download

 • Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách

  pdf15p tengteng11 13-12-2011 164 55   Download

 • Bài viết đề cập đến một loạt vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ khía cạnh quản lý nhà nước. Trong đó, tập trung phân tích và luận giải nhằm góp phần trả lời cho hai vấn đề cơ bản đặt ra. Đó là, thứ nhất, Nhà nước cần tác động như thế nào, bằng cách gì để thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá?...

  pdf12p bengoan258 11-12-2011 166 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển nông nghiệp - nông thôn
p_strCode=phattriennongnghiepnongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2