Phát triển pr truyền thông nước ta

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phát triển pr truyền thông nước ta
 • PR được hiểu là một hệ thống các nguyên tắc và các hoạt động có liên hệ một cách hữu cơ, nhất quán nhằm tạo dựng một hình ảnh; một ấn tượng; một quan niệm, nhận định; hoặc một sự tin cậy nào đó. Ở nước ta, những năm gần đây, đã có một số doanh nghiệp sử dụng PR như là một công cụ quan trọng trong tiếp thị và phát triển thương hiệu.

  pdf6p womanhood911_00 29-09-2009 339 194   Download

 • PR được hiểu là một hệ thống các nguyên tắc và các hoạt động có liên hệ một cách hữu cơ, nhất quán nhằm tạo dựng một hình ảnh; một ấn tượng; một quan niệm, nhận định; hoặc một sự tin cậy nào đó. Ở nước ta, những năm gần đâ, đã có một số doanh nghiệp sử dụng PR như là một công cụ quan trọng trong tiếp thị và phát triển thương hiệu.

  pdf5p alibabava40tencuop 30-09-2009 190 71   Download

 • kết thúc của chế độ không chính tả cuối cùng của tăng trưởng kinh tế. Những gì nó đã làm tín hiệu là sự biến mất của các loại mô hình phát triển và tham vọng mà gọi nhà nước như một đại lý thiết yếu của sự tăng trưởng, và cũng biến mất của các chính phủ, như Indonesia,

  pdf0p banhbeo7 15-11-2011 17 2   Download

 • tại các nền kinh tế phát triển và thị trường mới nổi là một sự nhấn mạnh về khoa học và công nghệ mới. Báo cáo của Hội đồng của Tổng thống cố vấn về Khoa học và Công nghệ (PCAST​​) ghi chú, "các nước khác phấn đấu để nhân rộng các mô hình Mỹ hệ sinh thái đổi mới để cạnh tranh trực tiếp với của chúng ta."

  pdf58p kennguyen9 16-11-2011 36 2   Download

Đồng bộ tài khoản