intTypePromotion=3

Phí nhượng quyền khai thác

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phí nhượng quyền khai thác
 • Quyết định 22/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

  pdf3p myngoc 13-08-2009 100 5   Download

 • Theo cách hiểu của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, thì chắc hẳn bạn đang nhắc đến tất cả các khoản phí trong nhượng quyền – có thể có nhiều khoản phí khác nhau. Bởi vậy, chúng tôi sẽ đề cập đến các khoản phí chính, một khoản phí khác đó là “Royalty Fee” hoặc trong một vài hệ thống được gọi là Continuing Royalty.

  pdf4p bibocumi18 09-12-2012 57 4   Download

 • Công văn 1866/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 113 11   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

  pdf4p haihoabatbuom 23-04-2010 121 15   Download

 • Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawttnh24 19-11-2009 42 4   Download

 • Thông tư 151/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf5p thanhthienhoang23 13-05-2014 35 0   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010 Số: 38/2010/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

  pdf7p bunbohue1810 16-06-2010 102 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phí nhượng quyền khai thác
p_strCode=phinhuongquyenkhaithac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản