Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phiên họp Chính phủ thường kỳ

Xem 1-20 trên 244 kết quả Phiên họp Chính phủ thường kỳ
 • Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2022 ban hành về hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc9p hoadaquy852 16-02-2022 6 1   Download

 • Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2022 ban hành về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc12p hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2021 ban hành về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc9p hoadaquy852 16-02-2022 14 1   Download

 • Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2021 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc7p hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2021 ban hành phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc10p hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2021 ban hành về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc8p hoadaquy852 16-02-2022 16 1   Download

 • Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2021 ban hành về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc9p hoadaquy852 16-02-2022 10 1   Download

 • Nghị quyết 75/NQ-CP năm 2021 ban hành về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc12p hoadaquy852 16-02-2022 5 1   Download

 • Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc10p hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Nghị quyết 127/NQ-CP năm 2021 ban hành về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021.

  doc12p hoadaquy852 16-02-2022 5 1   Download

 • Nghị quyết 138/NQ-CP năm 2021 ban hành về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc12p hoadaquy852 16-02-2022 5 1   Download

 • Nghị quyết 155/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc12p hoadaquy852 16-02-2022 11 1   Download

 • Trước tác động của Covid-19, Chính phủ kiên định thực hiện đồng thời mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế. Kích cầu nền kinh tế là chủ đề thường được nêu tại các hội thảo khoa học và các phiên họp thường kỳ gần đây. Nhiều ý kiến nhầm lẫn giữa chi tiêu dùng của Chính phủ và đầu tư công. Bài viết dựa trên lý thuyết “tổng cung-tổng cầu” để phân tích và đưa ra nhận định về chính sách phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

  pdf9p vihampshire2711 12-03-2021 33 2   Download

 • Công văn số 295/CP-TH năm 2019 về đính chính Nghị quyết 50/NQ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangfengmian 17-06-2020 6 1   Download

 • Công văn số 8844/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 7 0   Download

 • Nghị quyết số 23/2019/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc9p cuahoangde999 03-06-2020 12 0   Download

 • Nghị quyết số 30/2019/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc9p cuahoangde999 03-06-2020 6 0   Download

 • Nghị quyết số 39/2019/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc7p cuahoangde999 03-06-2020 21 0   Download

 • Nghị quyết số 117/2019/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc8p cuahoangde999 03-06-2020 34 1   Download

 • Nghị quyết số 09/2019/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc8p cuahoangde999 03-06-2020 36 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phiên họp Chính phủ thường kỳ
p_strCode=phienhopchinhphuthuongky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2