intTypePromotion=1
ADSENSE

Phổ vô tuyến

Xem 1-20 trên 333 kết quả Phổ vô tuyến
 • Hệ thống vô tuyến nhận thức (CR) đang là một trong những đề tài được quan tâm trong những năm gần đây. Chúng giúp cho việc sử dụng băng tần hiệu quả hơn. Vấn đề chính của hệ thống vô tuyến nhận thức là phải xác định chính xác được việc sử dụng băng tần của người dùng chính.

  pdf7p ironman1234 06-06-2018 38 5   Download

 • Bài viết phân tích và biến đổi dạng thức DFT để đáp ứng một yêu cầu thực tế về phân tích phổ băng rộng nhưng có số phép tính nhỏ hơn và độ phân dải mong muốn là kỹ thuật biến đổi Fourier rời rạc lựa chọn theo phân đoạn tần số- Selective Segment Discrete Fourier Transform (SS-DFT). Kết quả được mô phỏng cho thấy khả năng phát hiện với độ phân giải tần số cao hơn đáp ứng yêu cầu đặt ra.

  pdf7p visumika2711 17-07-2019 28 0   Download

 • Trong bài viết này, vấn đề sai số do ước lượng thông tin trạng thái kênh (CSI) cho mạng thu năng lượng vô tuyến được đánh giá thông qua mô hình chia sẻ phổ trong mạng vô tuyến nhận thức. Trong mô hình hệ thống, người dùng thứ cấp đóng vai trò là nút chuyển tiếp có thể thu năng lượng từ tín hiệu sơ cấp nhận được, sau đó dùng nguồn năng lượng thu được để chuyển tiếp tín hiệu sơ cấp còn lại đến đích và phát thông tin thứ cấp của mình đến người dùng thứ cấp khác.

  pdf8p viamman2711 10-08-2020 20 0   Download

 • Các công nghệ đa truy cập là nền tảng của các hệ thống thông tin đa dạng đa truy cập vô tuyến nói chung và thông tin di động nói riêng. Các công nghệ này cho phép các hệ thống đa truy cập vô tuyến phân bổ tài nguyên vô tuyến một cách hiệu suất cho người sử dụng.

  pdf0p quanghai 17-03-2009 1646 484   Download

 • Tài nguyên vô tuyến và sử dụng hiệu quả tài nguyên vô tuyến: Điều chế, ghép kênh. Đa truy nhập, quy hoạch tần số, điều chế mã hóa thích ứng AMC, MIMO, quy hoạch mạng, mã hóa nguồn tin hiệu quả, nén tín hiệu, phân bổ tài nguyên thích ứng, lập lịch động, điều khiển truy nhập môi trường MAC… Kênh truyền dẫn (sóng mang), kênh đường lên UL và kênh đường xuống DL, phân bổ tài nguyên cho kênh....

  ppt91p quangvinh3010 11-07-2010 467 234   Download

 • Tài liệu Truyền dẫn vô tuyến số nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở về truyền dẫn vô tuyến số để sinh viên có thể học được các môn tiếp theo của công nghệ vô tuyến như: Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập, Thông tin vệ tinh, Thông tin di động và các chuyên đề tự chọn.

  pdf266p quanot 07-07-2014 640 104   Download

 • Công nghệ vô tuyến thông minh hiện được xem như là một giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Tài liệu " Vô tuyến thông minh: Giải pháp công nghệ sử dụng hiệu quả tần số vô tuyến" sẽ trình bày tổng quan các khái niệm, cơ chế truy cập phổ tần động, mô hình hệ thống điển hình cũng như tính khả thi của công nghệ vô tuyến thông minh trong các hệ thống không dây thế hệ sau.

  pdf29p iamvip01 10-04-2012 292 100   Download

 • Phổ tần số vô tuyến điện có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển thông tin vô tuyến và các thiết bị ứng đụng vô tuyến điện. Việc sử dụng, khai thác và quản lý phổ tần số vô tuyến điện phải đạt được hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo hoạt động bình thường của tất cả các nghiệp vụ vô tuyến điện, tránh xảy ra nhiễu có hại giữa các đài, các nghiệp vụ và các hệ thống thông tin vô tuyến điện, bảo vệ được chủ quyền của quốc gia....

  doc183p shinichi-kudohp 01-10-2011 263 86   Download

 • (NB)  Cuốn sách Bài giảng Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến bao gồm các bài giảng về môn học "Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến" được biên soạn theo chương trình đại học công nghệ viễn thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mục đích của tài liệu là cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản nhất về các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và lý thuyết trải phổ để có thể tiếp cận các công nghệ thông tin vô tuyến di động mới đang và sẽ phát triển rất nhanh. Tài liệu này được chia làm sáu chương.

  pdf154p ngocluu84 17-03-2014 301 73   Download

 • Mạng tế bào ý tưởng Bell lab những năm 1950 Thực hiện đầu tiên vào những năm 1970 Phổ vô tuyến là một tài nguyên có giới hạn Làm cách nào để quản lý một số lượng lớn user trên một diện tích rộng lớn với tài nguyên phổ có giới hạn. Giải pháp là phải chia diện tích dể có thể tái sử dụng tần số.

  pdf45p cotrai1234 26-07-2012 247 50   Download

 • (NB) Giáo trình Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến trình bày một số nội dung chính như sau: tổng quan các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và kỹ thuật trải phổ, tạo mã trải phổ, các hệ thống trải phổ chuỗi trực tiếp,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf154p susuqb 17-12-2015 247 40   Download

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu một giải pháp xử lý tín hiệu cho bộ cảm nhận phổ dải rộng trong hệ thống CR, xây dựng mô hình bộ cảm nhận phổ, cung cấp một trong những tham số đầu vào quan trọng chứa thông tin về phổ tần vô tuyến tới bộ máy nhận thức (Cognitive Engine - CE) của CR.

  pdf161p change01 06-05-2016 77 16   Download

 • Giáo trình Sử dụng máy Vô tuyến tầm phương - MĐ06: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá giúp người học có thể trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy Vô tuyến tầm phương; trình bày được các ứng dụng của máy Vô tuyến tầm phương trong quá trình hàng hải và khai thác, đánh bắt hải sản.

  pdf27p minhminh_2 02-12-2014 81 15   Download

 • Giáo trình "Sử dụng máy vô tuyến tầm phương" giới thiệu khái quát về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các máy vô tuyến tầm phương phổ biến trên tàu cá hiện nay. Nội dung bao gồm 3 bài: bài 1 các bộ phận và nguyên lý hoạt động của máy vô tuyến tầm phương, bài 2 sử dụng máy vô tuyến tầm phương DF - 2701, bài 3 sử dụng Phao vô tuyến KTR-17,KTR-18.

  pdf27p juliakaka 16-06-2014 121 12   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Thuật toán ước lượng các tham số của tín hiệu trong hệ thống thông tin vô tuyến nhằm nghiên cứu bài toán ước lượng một tham số riêng lẻ và ước lượng đồng thời nhiều tham số dùng giải thuật có độ phân giải cao. Ngoài ra, luận án cũng nghiên cứu đề xuất các kỹ thuật cảm nhận phổ trong hệ thống thông tin vô tuyến tiên tiến sử dụng nhiều ăng ten.

  pdf125p becon123456 03-12-2016 77 7   Download

 • Trước xu hướng nghiên cứu của thế giới cũng như trong nước về vô tuyến nhận thức hiện nay, luận án được giới hạn trong phạm vi như sau: Tập trung đi vào giải quyết các bài toán trong cảm nhận phổ sử dụng kỹ thuật phát hiện năng lượng. Nghiên cứu vấn đề cảm nhận phổ hợp tác sử dụng kỹ thuật hợp tác cảm nhận tập trung. Cải thiện hiệu năng của mạng hợp tác cảm nhận cũng như độ tin cậy trong truyền tin trên kênh thông báo dưới ảnh hưởng của pha đinh.

  pdf127p hanh_tv26 04-04-2019 22 3   Download

 • Bài báo đề xuất một mô hình bộ Tổ hợp tần số (THTS) theo nguyên lý vòng khóa pha (Phase-Locked Loop – PLL) có thể tái cấu hình để tăng tốc độ điều hưởng, không cần sử dụng bộ phát hiện khóa và được điều khiển bằng một thuật toán hoạt động trong các chế độ khác nhau để tối ưu về tốc độ điều hưởng, năng lượng tiêu thụ hoặc công suất tiêu thụ đỉnh. Bộ PLL được sử dụng trong mô hình máy thu vô tuyến nhận thức (Cognitive Radio – CR) thực hiện chức năng cảm nhận phổ (spectrum sensing).

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 38 2   Download

 • Trong bài viết này, phân tích hiệu năng hệ thống chuyển tiếp song công đa truy nhập không trực giao (NOMA: non-orthogonal multiple acess) sử dụng công nghệ thu thập năng lượng vô tuyến. Kỹ thuật NOMA và truyền song công giúp hệ thống cải thiện đáng kể hiệu suất phổ tần, bên cạnh đó công nghệ thu thập năng lượng vô tuyến cho phép hệ thống giảm đáng kể sự phụ thuộc vào phương pháp cấp nguồn như hiện nay.

  pdf10p viengland2711 23-07-2019 52 2   Download

 • Bài viết đề xuất một hệ thống kết hợp kỹ thuật điều chế không gian (Spatial Modulation – SM) và mã hóa mạng lớp vật lý (Physical-layer Network Coding – PNC) nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng phổ tần số và thông lượng của hệ thống thông tin vô tuyến chuyển tiếp.

  pdf10p viengland2711 23-07-2019 37 1   Download

 • Bài báo đề xuất một mô hình bộ cảm nhận phổ thích nghi cho hệ thống vô tuyến thông minh (cognitive radio - CR), gồm có 3 khối chức năng chính: (1) Khối cảm nhận băng rộng; (2) Khối cảm nhận đơn kênh băng hẹp; và (3) Cơ sở dữ liệu (CSDL) phổ tần số. Khối cảm nhận băng rộng có chức năng quét, đánh giá kênh trong toàn dải tần và cập nhật cơ sở dữ liệu tần số.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phổ vô tuyến
p_strCode=phovotuyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2