intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp solgel

Xem 1-6 trên 6 kết quả Phương pháp solgel
 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Phương pháp Solgel TiO2-CdS sau đây để nắm bắt được những kiến thức về cách tạo Sol TiO/CdS; tạo Sol CdS. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Vật lý và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf32p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 80 9   Download

 • Bài viết trình bày quá trình tổng hợp của các hạt nano TiO2 bằng phương pháp solgel kết hợp thủy nhiệt sử dụng tetra isopropyl titanat (Ti(OC3H7)4 như tiền chất. Đặc trưng của vật liệu TiO2 được đánh giá bằng các phương pháp XRD, FESEM, và UV-Vis. Xúc tác quang hóa được khảo sát đối với chất màu metylen xanh.

  pdf5p jangni 13-04-2018 169 15   Download

 • Vật liệu TiO2 là chất bán dẫn có tính năng quang xúc tác rất mạnh trong việc ứng dụng môi trường, có rất nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu vật liệu này [1,6,34]. Chỉ bằng việc chiếu sáng, các nhà nghiên cứu nhận thấy các chất hữu cơ, các chất bẩn bị phân huỷ. Đặc biệt trong môi trường nước, dưới tác dụng của ánh sáng và sự có mặt của TiO2, các hợp chất ô nhiễm dễ dàng bị phân hủy. Tính chất này được áp dụng làm sạch nước, không khí và diệt khuẩn....

  pdf71p japet75 18-01-2013 289 88   Download

 • Bài thuyết trình Các phương pháp chế tạo màng hóa học bao gồm những nội dung về các loại màng hóa học; phương pháp Sol Gel, cơ chế tạo dung dịch Solgel từ alkoxide; các kĩ thuật tạo màng từ dung dịch solgel; kĩ thuật phủ quay mẫu và một số nội dung khác.

  pdf29p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 57 11   Download

 • Vật liệu LaFeO3 có cấu trúc perovskit được chế tạo thành công bằng phương pháp solgel tạo phức nhằm ứng dụng trong cảm biến nhạy hơi cồn. Ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo phức, chất polyme hóa, chất phân tán lên kích thước hạt đã được nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu DTA, TGA, XRD, SEM và diện tích bề mặt (BET) được trình bày trong công trình này.

  pdf8p tuanlocmuido 13-12-2012 106 11   Download

 • Vật liệu nano TiO2 kích hoạt bằng Fe (TiO2-Fe) được tổng hợp bằng phương pháp solgel từ tiền chất tetraclorua titan và Sắt (III) clorua. Thành phần pha, kích thước hạt, hình thái bề mặt, thành phần hóa học và hoạt tính quang của xúc tác được xác định bằng các phương pháp XRay, SEM, TEM, EDX và thử nghiệm phân hủy trinitrotoluen (TNT). Kết quả khảo sát cho thấy vật liệu nano TiO2-Fe có thành phần ở dạng antatase, kích thước hạt trong khoảng từ 1227 nm, tỷ lệ Fe : Ti = 5 : 95 và có khả năng phân hủy TNT ở vùng ánh sáng khả kiến.

  pdf4p thithizone 16-07-2019 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1150 lượt tải
180 tài liệu
1249 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp solgel
p_strCode=phuongphapsolgel

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2