intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp sư phạm

Xem 1-20 trên 7737 kết quả Phương pháp sư phạm
 • Nội dung tài liệu "Dạy học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu" gồm 8 chủ đề sau: đặc điểm năng lực học sinh khiếm thính cấp tiểu học, kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học dạy học sinh khiếm thính, phương pháp dạy học môn tiếng Việt cho học sinh khiếm thính, phương pháp dạy học môn Toán cho học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu, đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính cấp tiểu học, kĩ năng hỗ trợ học sinh khiếm thính hoà nhập ở nhà trường, gia đình và cộng đồng; giáo dục giới tính, chống bạo lực và xâm hại học sinh, kĩ năng tập huấn, b...

  pdf163p ngoccthanh 27-06-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Tâm lý học hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p bakerboys06 08-06-2022 1 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu phương pháp giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp phi ngôn ngữ, tiếp cận hệ thống hiện tượng giao tiếp, tiếp cận điều khiển học hiện tượng giao tiếp, mạng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf54p bakerboys06 08-06-2022 1 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu phương pháp giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hệ thống khái niệm về giao tiếp sư phạm, những chỉ dẫn về giao tiếp sư phạm, bài tập nghiên cứu về giao tiếp sư phạm, những mẫu chuyện hay về giao tiếp sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p bakerboys06 08-06-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách Nghiên cứu đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non được biên soạn nhằm giúp sinh viên ngành Sư phạm thuộc các bậc Đào tạo Cao đẳng, Đại học và sau Đại học tìm hiểu về việc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non và các phương pháp đánh giá trẻ trong giáo dục mầm non. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf80p bakerboys06 08-06-2022 2 0   Download

 • Giáo dục mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, mục tiêu nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non" sẽ giới thiệu tới người đọc các phương pháp đánh giá trẻ trong giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p bakerboys06 08-06-2022 3 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp đọc diễn cảm" giới thiệu tới người đọc các nội dung của 2 chương đầu bao gồm: Quan niệm và cơ sở lý luận của đọc diễn cảm, phương pháp và biện pháp đọc diễn cảm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf73p bakerboys06 08-06-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số phương pháp đọc diễn cảm" giới thiệu tới người đọc các nội dung của chương 3 - Đọc tác phẩm văn học theo loại thể, tài liệu văn học nghệ thuật thực hành đọc diễn cảm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p bakerboys06 08-06-2022 3 0   Download

 • Cuốn sách Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ đại học, chuyên ngành Giáo dục Mầm non của các trường đại học; nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non những kiến thức và kĩ năng cơ bản về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Giáo trình được cấu trúc thành 6 chương, phần 1 giáo trình sau đây gồm có 3 chương, trình bày những vấn đề lý luận về phát triển ngôn ngữ, cơ sở tự nhiên và xã hội của sự phát triển ngôn ngữ, quá trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf131p runordie1 06-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết "Văn hóa - một phạm trù biến hóa: Tổng thuật lịch sử 400 năm biến đổi nhận thức về văn hóa" vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu và phương pháp so sánh để cung cấp những kiến thức mới về văn hóa và những ý nghĩa quan trọng của những nhận thức ấy đối với việc hoạch định các chính sách văn hóa của nhà nước.

  pdf11p thanhthanh191 21-06-2022 1 1   Download

 • Bài viết Chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng trình bày các bất cập trong quản lý khi sử dụng bản đồ quy hoạch lại không đồng bộ với các tài liệu, bản đồ chuyên ngành khác, đồng thời đề xuất việc chuyển đổi bản đồ quy hoạch đã lập và triển khai áp dụng hệ tọa độ VN2000 trong đo đạc địa hình, lập và quản lý bản đồ quy hoạch trên phạm vi TP. Đà Nẵng.

  pdf7p visusanwojcicki 22-06-2022 7 1   Download

 • "Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học" được biên soạn nhằm thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu trình bày các quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì; sử dụng kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá; trách nhiệm tổ chức thực hiện;...

  doc45p britaikridanik 22-06-2022 11 1   Download

 • Cuốn "Cẩm nang thực hành nông nghiệp tốt GAP" cung cấp kiến thức về phương pháp tiếp cận, nguyên tắc và tiêu chuẩn GAP cũng như chuẩn mực của chương trình GAP quốc gia dựa trên những hướng dẫn được công nhận toàn cầu. Nội dung cuốn sách được xây dựng theo 7 mô đun. Trong đó, phần 1 trình bày các nội dung: giới thiệu GAP và cẩm nang GAP, sự phát triển của GAP trong sản xuất nông nghiệp, quản lý nông trại, an toàn thực phẩm.

  pdf131p thanhthanh191 17-06-2022 7 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tâm lý học "Kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường đại học sư phạm kỹ thuật" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật; Tổ chức và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu thực trạng về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường Đại học sư phạm kỹ thuật.

  pdf248p viabigailjohnson 10-06-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu sự đa dạng và độc tính của vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. kurstaki trên sâu ăn lá hại rau ở Việt Nam" nhằm xác định sự phân bố của vi khuẩn B. thuringiensis ở một số tỉnh, thành tại Việt Nam; lập bộ mẫu vi khuẩn B. thuringiensis var. kurstaki có độc tính cao làm nguồn vật liệu sản xuất chế phẩm sinh học; xác định điều kiện lên men tự động vi khuẩn B. thuringiensis var. kurstaki; đánh giá hiệu quả gây chết sâu trên thực nghiệm.

  pdf250p hoamaudon2510 16-06-2022 21 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi khuẩn có ích Bacillus trong sản xuất lạc ở Quảng Nam" là lựa chọn được chế phẩm vi khuẩn có ích Bacillus và phương pháp sử dụng chế phẩm trong sản xuất lạc ở Quảng Nam nhằm kích thích sinh trưởng, phát triển, hạn chế bệnh hại và tăng năng suất lạc.

  pdf189p hoamaudon2510 16-06-2022 50 3   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là đánh giá và phát triển các kiểu kiến thức của GVTTL để dạy học thống kê. Đánh giá các kiểu kiến thức nội dung và kiến thức sư phạm của các GVTTL để dạy học đối tượng tri thức biểu đồ thống kê, các số đặc trưng đo xu thế trung tâm trên biểu đồ thống kê và độ phân tán của dữ liệu trên biểu biểu đồ thống kê cụ thể là biểu đồ cột và biểu đồ histogram. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf267p hoamaudon2510 16-06-2022 9 2   Download

 • Bài viết Xác định phạm vi ngập lụt ở Hà Tĩnh tháng 10/2020 từ dữ liệu radar của vệ tinh Sentinel-1 trình bày phương pháp và kết quả xác định phạm vi ngập lụt cho một đợt lũ lụt trong tháng 10/2020 trên địa bàn Hà Tĩnh sử dụng ảnh vệ tinh viễn thám Sentinel-1 (S1) và điện toán đám mây.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết Đổi mới đào tạo nghiệp vụ cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo đề xuất các giải pháp như đổi mới chương trình đào tạo, trình bày việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường công tác quản lý tổ chức thực hiện, nâng cao ý thức tự học của sinh viên và phải đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tao hiện nay.

  pdf6p vimegwhitman 10-06-2022 7 0   Download

 • Bài viết Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo được nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo là vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt cũng như lâu dài.

  pdf7p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp sư phạm
p_strCode=phuongphapsupham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2