Phương thức xác lập giá

Xem 1-20 trên 266 kết quả Phương thức xác lập giá
 • Đề tài nghiên cứu nhằm các mục tiêu sau: Hệ thống hóa lý luận về xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán; tìm hiểu thực tế việc xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX; nhận xét và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế, góp phần hoàn thiện công tác xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX

  pdf115p thangnamvoiva26 21-10-2016 22 6   Download

 • Việc xác định sự có mặt của melamin trong sữa là một vấn đề cấp thiết của xã hội. Trong thời gian qua, tác giả đã xây dựng được quy trình chiết và phương pháp xác định melamin trong sữa (ở dạng bột và lỏng) đơn giản, dễ thực hiện với các dung môi và trang thiết bị sẵn có tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên. Sử dụng hệ máy LC-MSD Ion trap sẵn có tác giã đã thiết lập được đường chuẩn định mức trong sữa với độ nhạy 0.2ppm.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 34 5   Download

 • Bài viết sẽ trình bày kết quả nghiên cứu xác lập hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá tiềm năng phát triển DLNT, làm công cụ giúp các nhà quản lí DL, quản lí địa phương, cơ sở kinh doanh DL, sử dụng trong quá trình thực hiện chức năng của mình.

  pdf14p tieuthi300610 28-03-2018 10 1   Download

 • Trình tự thực hiện: + Tổ chức đang sử dụng đất: Lập hồ sơ và báo cáo việc sử dụng đất và gửi kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc) cho Sở Tài chính địa phương nơi tổ chức đang sử...

  doc2p batrinh 19-08-2009 768 236   Download

 • Hiểu được cách thiết lập mục tiêu SMART Thiết lập mục tiêu là phương thức thúc đẩy mọi người và cả bạn tiến lên. Giá trị của thiết lập mục tiêu đã được công nhận rộng rãi tới mức toàn bộ hệ thống quản lý, ví dụ như quản lý bằng mục tiêu, đều tích hợp thêm các phương pháp thiết lập mục tiêu cơ bản để quản lý.

  pdf6p northernlight 01-06-2011 383 107   Download

 • c thuy t giá tr (h c thuy t giá tr ọ ế ị ọ ế ị - lao động) là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của Mác Trong học thuyết này C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người, thông qua mối quan hệ giữa vật với vật. Cơ sở về kinh tế để xác lập quan hệ giữa người với người thông qua quan hệ giữa vật với vật ở đây chính là lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hóa.

  ppt66p huuthanh0938433784 02-03-2013 354 93   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phát triển thị trường upcom ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p matbuon_266 21-07-2012 178 68   Download

 • Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng 111 112 131 405.932.000 201.292.000 123.400.000 81.242.000 K/c doanh thu bán 911 hàng Cộng PS 405.932.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2009 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 2. Hạch toán giá vốn hàng bán của công ty 2.1. Nội dung và phương pháp xác định giá vốn hàng bán 2.1.1.

  pdf10p lavie8 27-07-2011 148 39   Download

 • Trên cơ sở công thức thiết lập và kết quả thí nghiệm, kiến nghị phương pháp xác định giá trị áp lực nước lỗ rỗng thặng dư ban đầu áp dụng cho bài toán cố kết thấm và các bài toán địa cơ khác trong trường hợp bài toán phẳng và không gian. Khác với giả thiết ở thời điểm ban đầu t = 0,  = uwo, tức là chấp nhận giá trị hệ số áp lực nước lỗ rỗng ban đầu =1, theo kết quả thí nghiệm trong buồng nén ba trục, hệ số áp lực nước lỗ...

  pdf7p namson94 22-07-2012 114 21   Download

 • Bài giảng "Cổ phiếu và định giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của cổ phiếu thường, cổ phiếu của các thành viên sáng lập, xác định giá trị cổ phiếu, các phương pháp định giá cổ phiếu, cổ phiếu ưu đãi. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tìm hiểu về thị trường chứng khoán và đầu tư cổ phiếu.

  pdf38p tsmttc_007 12-09-2015 57 14   Download

 • Kết hôn trái pháp luật. Gọi là kết hôn trái pháp luật việc xác lập quan hệ vợ, chồng có đăng ký kết hôn, nhưng vi phạm những điều kiện kết hôn do pháp luật quy định (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 8 khoản 3). Vậy, không thể coi là kết hôn trái pháp luật việc xác lập quan hệ vợ, chồng vi phạm những điều kiện kết hôn do luật quy định

  pdf12p bichtram862 21-05-2011 43 6   Download

 • Cho trước một tập TS gồm P cặp dữ liệu số ( , ) i i x y 1 2 [ ... ] i i i in x = x x x thể hiện giá trị của một hàm chưa biết f tại các điểm i x , ( ( )), i i y = f x i P =1... . Việc xác định hàm f thông qua TS có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp thông dụng là sử dụng mô hình suy diễn mờ MI-SO của Takagi và Sugeno [7], còn được gọi là mô hình T-S.

  pdf15p loki1234 24-05-2018 4 1   Download

 • Trong bài báo này chúng tôi chúng tôi trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu về việc giải lặp tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán biên đối với phương trình song điều hòa trong [2] nhờ việc sử dụng sơ đồ lặp hai lớp của Samarski – Nikolaev mà sự hội tụ của sơ đồ lặp này về nghiệm gốc của bài toán ban đầu được đánh giá qua tính chất hoàn toàn liên tục của một toán tử biên xác định trên không gian Sobolev H S (∂Ω), s≥0.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 6 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất sử dụng chỉ tiêu tổng hợp là hệ số lực cắt y z p P P K . Kết quả nghiên cứu cho thấy: khi đá mòn khốc liệt trên đồ thị hệ số Kp xuất hiện điểm gẫy rõ nét hơn hẳn so với khi sử dụng các chỉ tiêu Pz và Py độc lập. Điều này giúp cho việc đánh giá tuổi bền của đá mài dễ dàng và chính xác hơn.

  pdf5p cumeo2006 02-07-2018 3 1   Download

 • Bài viết sẽ trình bày kết quả nghiên cứu xác lập hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông thôn, làm công cụ giúp các nhà quản lí du lịch, quản lí địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch, sử dụng trong quá trình thực hiện chức năng của mình.

  pdf14p thuynguyen2994 20-08-2018 5 1   Download

 • Một lĩnh vực quan trọng trong dự đoán khoảng ở bộ răng hỗn hợp là ước lượng kích thước răng nanh và răng cối nhỏ chưa mọc. Phương trình hồi quy của Tanaka và Johnson (1974) dùng để dự đoán kích thước gần xa răng nanh và răng cối nhỏ chưa mọc được sử dụng hiện nay trong chỉnh hình.

  pdf8p sieunhansoibac5 18-04-2018 8 0   Download

 • Hằng số phân ly axit của axit fomic được xác định từ các giá trị pH của chuẩn độ chiết áp kết hợp với phương pháp gần đúng lặp bằng cách sử dụng thuật toán bình phương tối thiểu (có thêm hiệu ứng cường độ ion). Kết quả cho thấy tốt mối tương quan giữa các giá trị pKa được xác định bằng thực nghiệm và các giá trị được thực hiện công khai trong tài liệu tham khảo. Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Pascal.

  pdf11p meolep3 18-12-2018 0 0   Download

 • Phương án kinh doanh là kế hoạch hoạt động của đơn vị nhằm đạt đến những mục tiêu xác định trong kinh doanh. Xây dưng phương án kinh doanh gồm các bước: Đánh giá và lựa chon thị trường,thương nhân; Lựa chọn mặt hàng,thời cơ,điều kiện, phương thức KD, Đề ra mục tiêu cụ thể: số lượng mua bán, giá cả. Đánh giá hiệu quả qua 1 số chỉ tiêu, Đề ra biện pháp thực hiện.

  ppt44p mrbinhson89 15-11-2010 1984 739   Download

 • Trong lý thuyết xây dựng chương trình, các nhà nghiên cứu đề cập đến ít nhất 05 đơn vị thành tố hình thành hệ thống chương trình: (1) Nghiên cứu nhu cầu (cá nhân và xã hội), (2) Xác lập mục đích và mục tiêu (3) Lựa chọn và sắp xếp nội dung giảng dạy và học tập (4) Tìm kiếm phương pháp thực hiện (mục đích, mục tiêu và nội dung chương trình), (5) Kiểm tra, đánh giá (việc thực hiện mục đích, mục tiêu và nội dung chương trình)....

  pdf8p haidang 11-06-2009 1054 229   Download

 • Ăn chay ngày nay đang trở thành một trào lưu trên thế giới, nhất là trong giới trí thức và chuyên gia. Ở các nước phương Tây, theo một thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 5% dân số Anh và Mĩ cho biết họ ăn chay trường hay ăn chay thường xuyên. Ở nước ta, tuy chưa có số liệu chính thức, nhưng sự có mặt của các nhà hàng và quán ăn chay cùng lượng thực khách đông đảo cho thấy số người ăn chay đang tăng dần trong thời gian gần đây....

  pdf34p peheo_2 31-07-2012 666 229   Download

Đồng bộ tài khoản