intTypePromotion=1
ADSENSE

Pre-initiation complex

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pre-initiation complex
  • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Basal core promoters control the equilibrium between negative cofactor 2 and preinitiation complexes in human cells...

    pdf0p thulanh21 15-11-2011 45 1   Download

  • Bất kỳ gene mã hóa protein nào trong tế bào eukaryote đều bắt đầu phiên mã của nó bằng cách lắp ghép phức hệ tiền khởi động RNA polymerase II (PIC - preinitiation complex ) vào promoter. Các promoter, cùng với enhancer, silencer và insulator tạo thành tổ hợp mã đặc hiệu trong hầu hết các mô hình biểu hiện gene.

    pdf5p heoxinhkute4 28-09-2010 121 13   Download

  • As a critical step of the preinitiation complex assembly in transcription, the general transcription factor TFIIB forms a complex with the TATA-box binding protein (TBP) bound to a promoter element. Transcriptional activators such as the herpes simplex virus VP16 facilitate this com-plex formation through conformational activation of TFIIB, a focal molecule of transcriptional initiation and activation.

    pdf9p dell39 03-04-2013 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Pre-initiation complex
p_strCode=preinitiationcomplex

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2