intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình ion hóa xuyên hầm

Xem 1-2 trên 2 kết quả Quá trình ion hóa xuyên hầm
  • Khóa luận "Tổng quan mô hình tính toán phát xạ sóng điều hòa bậc cao" tìm hiểu bổ sung kiến thức về quá trình tương tác giữa laser xung cực ngắn, cường độ cao; tìm hiểu mô hình Lewenstein và QRS – hai mô hình được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học – về tính toán phát xạ sóng điều hoà bậc cao. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf49p boobu123 16-12-2016 112 6   Download

  • Mục tiêu của luận án này là tìm cách thu nhận thông tin cấu trúc của phân tử ở trạng thái khí trong thang thời gian cỡ femto giây từ nguồn HHG do tương tác của phân tử với laser xung cực ngắn. Thông tin cấu trúc phân tử được tìm hiểu trong luận án bao gồm hình ảnh HOMO, các khoảng cách liên hạt nhân trong phân tử hoặc cấu hình của phân tử trong quá trình đồng phân hóa.

    pdf120p capheviahe28 01-03-2021 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình ion hóa xuyên hầm
p_strCode=quatrinhionhoaxuyenham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2