intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình nhiệt động của không khí ẩm

Xem 1-20 trên 100 kết quả Quá trình nhiệt động của không khí ẩm
 • Bài giảng môn học: Quá trình nhiệt động của không khí ẩm sẽ giới thiệu tới các bạn về đồ thị không khí ẩm; quá trình nhiệt động của không khí ẩm. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt29p codon_01 18-11-2015 135 17   Download

 • Bài giảng "Nhiệt động - Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệt và công, định luật nhiệt động một, quá trình nhiệt động của KLT, quá trình nhiệt động của hơi nước, quá trình nhiệt động của không khí ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 

  ppt64p doinhugiobay_08 24-12-2015 97 11   Download

 • Bài 1: Không khí ẩm ở áp suất 1 bar có nhiệt độ t = 250C, độ ẩm tương đối j = 0,6. Xác định phân áp suất hơi nước ph’ nhiệt độ đọng sương ts’ độ chứa hơi d, entanpi i của không khí ẩm.

  doc10p hovanhien 18-10-2009 838 87   Download

 • Quá trình nhiệt động của không khí ẩm 1. bài tập giải mẫu: Bài 1: Không khí ẩm ở áp suất 1 bar có nhiệt độ t = 250C, độ ẩm t-ơng đối ? = 0,6. Xác định phân áp suất hơi n-ớc ph’ nhiệt độ đọng s-ơng ts’ độ chứa hơi d, entanpi i của không khí ẩm. Lời giải: Ta có:

  pdf8p thachthaoxanh 26-08-2011 738 115   Download

 • Điều hòa không khí là kỹ thuật tạo ra và duy trì điều kiện vì khí hậu thích hợp với con người và công nghệ của các quá trình sản xuất. + Để có thể đi sâu nghiên cứu kỹ thuật điều hòa không khí trước hết chúng tôi sơ lược các tính chất nhiệt động cơ bản của không khí ẩm.

  pdf9p ntgioi120404 11-11-2009 329 111   Download

 • Đối với hỗn hợp đồng đều các khí lý tưởng không có phản ứng hóa học với nhau có thể coi tương đương với một chất khí lý tưởng đồng nhất, có thể sử dụng được các định luật Boyle - Mariotte và Gay - lussac cũng như các phương trình trạng thái. Nhưng cần thay vào các đại lượng tương đương của hỗn hợp trên cơ sở biết được các số lượng và tỷ lệ hỗn hợp của các khí thành phần....

  pdf0p ngoctan_cntn 16-10-2012 135 14   Download

 • Tài liệu Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt: Phần 1 - Nhiệt động kỹ thuật gồm 8 chương, trình bày các nội dung bao gồm phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động cơ bản của chất khí, các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng và khí thực, không khí ẩm, quá trình lưu đông và tiết lưu và các nội dung khác.

  pdf106p mynhanvole91 18-07-2014 383 142   Download

 • Phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động cơ bản của chất khí 1. Bài tập giải mẫu: Bài 1: Xác định thể tích riêng và khối l-ợng riêng của khí N2 ở điều kiện tiêu chuẩn vật lý và điều kiện áp suất d- pd = 0,2bar với nhiệt độ t = 1270C. Biết áp suất khí quyển 750mmHg. Lời giải: Điều kiện tiêu chuẩn vật lý: p0 = 760 mmHg; t0 = 00C. * ở điều kiện tiêu chuẩn vật lý thể tích riêng v0 và khối l-ợng riêng ?0 của N2 đ-ợc xác định từ ph-ơng...

  pdf20p thachthaoxanh 26-08-2011 836 123   Download

 • Quá trình lưu động của khí và hơi 1.bài tập giải mẫu Bài 1: Xác định hằng số chất khí và thành phần thể tích của hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 có thành phần khối l-ợng: gN2 = 60% và gC02 = 40%. Lời giải: Hằng số chất khí của hỗn hợp khi biết thành phần khối l-ợng đ-ợc tính:

  pdf10p thachthaoxanh 26-08-2011 678 114   Download

 • Tài liệu phần 2 gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của Tài liệu. Nội dung phần này trình bày chu trình thiết bị làm lạnh, không khí ẩm, tiết kiệm năng lượng trong công trình. Ở mỗi chương được trình bày theo bố cục tóm tắt lý thuyết, bài tập và hướng dẫn giải.

  pdf84p mynhanvole91 18-07-2014 315 88   Download

 • Không khí ẩm là hổn hợp của không khí khô (oxi, nitơ,…) và hơi nước. Lượng hơi nước trong không khí ẩm rất nhỏ nhưng có ảnh hưởng quan trọng đối với sinh hoạt con người cũng như các quá trình công nghệ. Trong chương 8 này sẽ giới thiệu về một số nội dung liên quan đến không khí ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p namthangtinhlang_01 31-10-2015 72 14   Download

 • chu trình nhiệt động 1. Bài tập giải mẫu: Bài 1: Chu trình động cơ đốt trong cháy đẳng tích, môi chất coi là không khí. Thể tích công tác Vh = 0,006 m3, nhiệt độ vào t1 = 200C, áp suất vào p1 =1 bar. Thể tích buồng cháy Vt = V2 = 0,001 m3. áp suất lớn nhất của chu trình p3 = 25 bar. Hãy xác định: a. Các thông số cơ bản tại các điểm đặc tr-ng của chu trình

  pdf19p thachthaoxanh 26-08-2011 567 113   Download

 • NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ ẨM Điều hòa không khí là kỹ thuật tạo ra và duy trì điều kiện vi khí hậu thích hợp với con người và công nghệ của các quá trình sản xuất. Để có thể đi sâu nghiên cứu kỹ thuật điều hòa không khí trước hết chúng tôi sơ lược các tính chất nhiệt động cơ bản của không khí ẩm.

  pdf9p grayswan 30-06-2011 221 97   Download

 • NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ ẨM Điều hòa không khí là kỹ thuật tạo ra và duy trì điều kiện vi khí hậu thích hợp với con người và công nghệ của các quá trình sản xuất. Để có thể đi sâu nghiên cứu kỹ thuật điều hoà không khí trước hết chúng tôi sơ lược các tính chất nhiệt động cơ bản của không khí ẩm. 1.1 KHÔNG KHÍ ẨM Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các...

  pdf9p vit_momo 23-07-2011 203 95   Download

 • Tài liệu Nhiệt động học trình bày các kiến thức cơ bản về sự biến đổi giữa nhiệt và công, các quy luật chi phối sự biến đổi đó, nguyên lý làm việc của các chu trình thiết bị nhiệt như động cơ đốt trong, máy làm lạnh, động cơ tua bin, tên lửa,... Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf145p quangnhiet 10-07-2016 115 26   Download

 • Để có thể đi sâu nghiên cứu kỹ thuật điều hoà không khí trước hết chúng tôi sơ lược các tính chất nhiệt động cơ bản của không khí ẩm. 1.1 KHÔNG KHÍ ẨM Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . . - Không khí khô : Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô.Trong các tính toán thường không khí khô được coi là khí lý tưởng...

  pdf5p phuoctam35 05-07-2011 64 11   Download

 • HƠI NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ ẨM 4.1. SỰ CHUYỂN PHA CỦA MÔI CHẤT CÔNG TÁC Môi chất công tác (MCCT) là chất có vai trò trung gian trong các quá trình biến đổi năng lượng trong các thiết bị nhiệt. Dạng đồng nhất về vật lý của MCCT được gọi là pha. Ví dụ, nước có thể tồn tại ở pha lỏng, pha rắn và pha hơi (khí). Thiết bị nhiệt thông dụng thường sử dụng MCCT ở pha khí vì chất khí có khả năng thay đổi thể tích rất lớn nên có khả năng thực hiện công lớn. ...

  pdf9p vitconsieuquay 19-08-2011 79 10   Download

 • Nhiệt động lực học là môn học nghiên cứu những quy luật về biến đổi năng lượng, mà chủ yếu là nhiệt năng và cơ năng, diễn ra trong các loại máy nhiệt nói riêng và các hệ thống nhiệt động nói chung. Phần 1 của tài liệu Kỹ thuật nhiệt động lực học sẽ mang đến các kiến thức về: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí, định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, chất thuần khiết, một số quá trình đặc biệt của khí và hơi, không khí ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf223p vioishi2711 01-07-2019 63 9   Download

 • Tổng nhiệt lượng truyền nhiệt và tỏa ẩm phải đảm bảo luôn luôn bằng lượng nhiệt do cơ thể sản sinh ra. Mối quan hệ giữa 2 hình thức phải luôn luôn đảm bảo : qtỏa = qh + qW Đây là một phương trình cân bằng động, giá trị của mỗi một đại lượng trong phương trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào cường độ vận động, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí môi trường xung quanh...

  pdf5p phuoctam35 05-07-2011 60 6   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật nhiệt" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, định luật nhiệt động thứ hai, hơi nước, một số quá trình đặc biệt của khí và hơi, không khí ẩm... Mời các bạn cùng tham khảo.

  107p doinhugiobay_08 24-12-2015 92 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình nhiệt động của không khí ẩm
p_strCode=quatrinhnhietdongcuakhongkhiam

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2