intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình refowming

Xem 1-2 trên 2 kết quả Quá trình refowming
  • Hydrocracking là quá trình tương đối mới nhưng phát triển nhanh chóng, là dạng khác của quá trình cracking xúc tác. Nó được tiến hành với sự tham gia của xúc tác, nhưng khác với cracking xúc tác là thực hiện trong môi trường hydro, dưới áp suất cao (đến 30 MPa) và nhiệt độ thấp. 1. Giới thiệu Phụ thuộc vào điều kiện quá trình, đặc biệt ở áp suất cao hơn, từ một dạng nguyên liệu có thể thu được các sản phẩm khác nhau - từ khí hóa lỏng đến dầu bôi trơn và cặn dầu với...

    pdf7p bibocumi6 22-09-2012 400 57   Download

  • Xúc tác sử dụng trong quá trình refowming là xúc tác lưỡng chức năng.gồm chức năng oxy hóa khử và chúc năng axit.chức năng oxy hóa khử có tác dụng làm tăng tốc độ của phản ứng hydro hóa,khử hydro.chức năng axit có tác dụng làm thúc đẩy các phan ứng xáy ra theo cơ chế ion cacboni như đồng hóa và hydrocracking.

    ppt6p 09008733 07-03-2011 206 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình refowming
p_strCode=quatrinhrefowming

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2