Quá trình tách chọn lọc các khoáng sản

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quá trình tách chọn lọc các khoáng sản
  • Tuyển nổi là một quá trình tách chọn lọc các khoáng sản từ hỗn hợp bùn quặng bằng cách sử dụng các chất hoạt động bề mặt hoặc các chất thấm ướt. Quá trình được sử dụng chủ yếu để tách các loại quặng sunfit, cacbonat và các ôxit. Quặng phosphat, apatit, và than cũng được tách bằng công nghệ tuyển nổi.

    pdf4p meoancaran 14-03-2011 275 98   Download

  • Tuyển nổi Tuyển nổi là một quá trình tách chọn lọc các khoáng sản từ hỗn hợp bùn quặng bằng cách sử dụng các chất hoạt động bề mặt hoặc các chất thấm ướt. Quá trình được sử dụng chủ yếu để tách các loại quặng sunfit, cacbonat và các ôxit. Quặng phosphat, apatit, và than cũng được tách bằng công nghệ tuyển nổi.

    pdf5p heoxinhkute12 23-03-2011 315 91   Download

  • Với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8%, làng nghề được coi là có tác động mạnh mẽ nhất làm thay đổi đời sống và bộ mặt nhiều vùng nông thôn, mang lại nhiều lợi nhuận kinh tế và là nguồn thu chủ yếu của nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, với đặc trưng sản xuất manh mún, thủ công, nhỏ lẻ hộ gia đình, làng nghề đang trở thành gánh nặng về môi trường với những địa phương có nhiều làng nghề phát triển.

    pdf3p bibocumi13 05-11-2012 63 8   Download

Đồng bộ tài khoản