Quan hệ kinh tế đối ngoại

Xem 1-20 trên 1098 kết quả Quan hệ kinh tế đối ngoại
 • Cuốn sách "Liên bang Nga - Quan hệ kinh tế đối ngoại trong những năm cải cách kinh tế thị trường" phân tích tác động của những nhân tố bên trong và bên ngoài đến sự phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại chủ yếu của Liên bang Nga với một số nước trong khu vực hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách để cùng tìm hiểu tổng quan về quan hệ kinh tế đối ngoại của Liên bang Nga.

  pdf173p doinhugiobay_01 11-11-2015 55 22   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Liên bang Nga - Quan hệ kinh tế đối ngoại trong những năm cải cách kinh tế thị trường", phần 2 trình bày các quan hệ kinh tế đối ngoại của Liên bang Nga với một số nước và khu vực chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf227p doinhugiobay_01 11-11-2015 50 19   Download

 • "Giáo trình Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam" có kết cấu nội dung trình bày gồm 6 chương: Chương 1 lãnh thổ - môi trường - tài nguyên, chương 2 địa lý dân cư, chương 3 địa lý công nghiệp, chương 4 địa lý nông nghiệp, chương 5 địa lý giao thông vận tải, chương 6 địa lý quan hệ kinh tế đối ngoại.

  pdf279p conrepcon 13-04-2012 586 199   Download

 • Kinh tế đối ngoại là lĩnh vực kinh tế thể hiện phần tham gia của nền kinh tế quốc gia vào nền kinh tế thế giới và là phần phụ thuộc về kinh tế giữa các quốc gia hay “phần giao” của những giao dịch kinh tế giữa các nước. Đây là tổng thể các quan hệ kinh tế giữa một quốc gia với phần còn lại của thế giới dựa trên cơ sở sự phát triển phân công lao động quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu....

  doc5p cvbn123 15-10-2011 234 80   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế và chính sách của EU mở rộng", phần 2 trình bày các nội dung: Ngân sách EU, chính sách nông nghiệp chung của EU, chính sách tăng trưởng bền vững, chính sách thương mại và quan hệ kinh tế đối ngoại của EU, quan hệ thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Mời các bạn tham khảo.

  pdf271p doinhugiobay_03 24-11-2015 33 10   Download

 • "Nếu nước ta không có nỗ lực đột phá, thì cho dù bối cảnh phát triển và quan hệ quốc tế trong mấy thập kỷ tới vẫn tiếp tục thuận lợi như hiện nay, Việt Nam sẽ vẫn ở mức phát triển thấp so với khu vực và thế giới.

  doc9p cvbn123 15-10-2011 118 26   Download

 • Bài giảng chương 1 môn Kinh tế quốc tế cung cấp cho người học các nội dung tổng quan về kinh tế quốc tế như: Đối tượng và nội dung môn học Kinh tế quốc tế, sự phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt12p namthangtinhlang_01 03-11-2015 24 2   Download

 • Tài liệu tham khảo phân tích các nguyên tắc cơ bản của kinh tế đối ngoại. vì sao nói quá trình thực hiện các nguyên tắc nói trên là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong quan hệ quốc tế? - Nguyên tắc

  doc2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 1002 194   Download

 • Từ giữa 1978, Đảng chú trọng củng cố, tăng cường hợp tác về mọi mặt vs Liên Xô, coi quan hệ lớn vs liên xô như hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của VN, nhấn mạnh yêu cầu ra sức bảo vệ mối quan hệ việt – lào trong bối cảnh vấn đề campuchia diễn biến phức tạp, chủ trương góp phần xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, tự do, ổn định, trung lập, đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

  pdf8p chaen_12 10-12-2013 580 165   Download

 • Kinh tế đối ngoại của một quốc gia là 1 bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ kinh tế, khoa học, kỹ thuật công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác còn lại hoặc với các tổ chức kinh tế quốc tế khác, được thực hiện dưới nhiều hình thức, hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động quốc tế.

  doc25p dinhthao00 14-06-2011 274 119   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc và định hướng đến năm 2015 nhằm khái quát về quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc và thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Những nhân tố tác động, quan điểm và giải pháp phát triển hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2015.

  pdf114p violet_12 23-05-2014 444 70   Download

 • Là hệ thống các quan điểm, mục tiêu(1), nguyên tắc, công cụ và biện pháp do nhà nước hoạch định và thực hiện để điều chỉnh hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia trong một thời gian nhất định nhằm đạt được các mục tiêu (2) phát triển của quốc gia đó.

  doc6p vantrang92 16-08-2013 140 35   Download

 • Khái quát hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trước đổi mới; Quá trình đổi mới hoạt động kinh tế đối ngoại ở Việt Nam qua các giai đoạn từ 1986 đến 2002; tác động của kinh tế đối ngoại đối với nền kinh tế Việt Nam và bài học kinh nghiệm

  pdf143p ponds_12 30-12-2013 75 27   Download

 • Tổng quan về văn hóa kinh doanh. Tìm hiểu về văn hóa kinh doanh của Mỹ và vai trò của văn hóa kinh doanh trong mối quan hệ kinh tế Mỹ - Việt. Giải pháp tăng cường mối quan hệ kinh tế Mỹ - Việt thông quan nền văn hóa kinh doanh.

  pdf96p seven_12 11-03-2014 57 27   Download

 • Tóm lược luận văn nêu tổng quan về Liên minh cháu Âu và chiến lược mở rộng. Quan hệ kinh tế- thương mại Việt nam- Liên minh châu Âu mở rộng.

  pdf105p seven_12 11-03-2014 88 26   Download

 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế gồm có các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế, những đặc điểm và tình hình kinh tế thế giới hiện nay, các liên kết kinh tế quốc tế, các tổ chức quốc tế, thương mại hàng hóa quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, thương mại quốc tế – chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy02 11-03-2016 76 24   Download

 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế - Chương 6 trình bày về thương mại dịch vụ quốc tế. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân loại dịch vụ thương mại quốc tế, hình thức cung cấp dịch vụ, đặc trưng của thương mại dịch vụ, qui mô thương mại dịch vụ, cơ cấu theo lãnh vực, cơ cấu địa lý thương mại dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tangtuy02 11-03-2016 49 15   Download

 • Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung sau: Khái niệm, cơ sở của quan hệ kinh tế quốc tế; nội dung quan hệ kinh tế quốc tế; đặc trưng và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế; các nguồn lực cho phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p tangtuy02 11-03-2016 58 14   Download

 • Tập hợp, hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ xã hội phát sinh từ hoặc có liên quan đến các hoạt động kinh tế đối ngoại. Tập hợp, hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những mối quan hệ xã hội phát sinh từ hoặc có liên quan đến các hoạt động kinh tế đối ngoại.

  ppt8p print_12 23-08-2013 61 10   Download

 • Luận văn trình bày về các nội dung như: tổng quan về thị trường Nam Á. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước khu vực Nam Á. Thực trạng quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các nước Nam Á.

  pdf91p seven_12 12-03-2014 44 9   Download

Đồng bộ tài khoản