intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý dạy học

Xem 1-20 trên 13000 kết quả Quản lý dạy học
 • Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn GDKT-PL lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất" dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf7p lephuongg05 22-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Nghinh Tường (1947-2015) là tài liệu quan trọng để giáo dục, nhắc nhở các thế hệ người dân Nghinh Tường hôm nay và mai sau phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, ra sức học tập, lao động và cống hiến cho quê hương, đất nước xứng đáng với công lao to lớn của ông cha đi trước. Đồng thời, việc xuất bản cuốn sách cũng nhằm giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài xã hiểu hơn về mảnh đất, con người và truyền thống yêu nước, cách mạng trên quê hương Nghinh Tường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf74p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc (1965-2015)" là một bản tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, vừa là tài liệu về lịch sử phát triển Nhà trường; là tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên, góp phần phát huy và nâng cao tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng Nhà trường của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay cũng như trong các giai đoạn tiếp theo.

  pdf120p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT "Thiết kế và ứng dụng học liệu số trong nâng cao hứng thú và hiệu quả dạy học Lịch sử lớp 10 Bộ Cánh diều" trên cơ sở nghiên cứu lý luận về học liệu số nói chung và thực tiễn của việc ứng dụng học liệu số trong giảng dạy lịch sử ở trường 4 phổ thông nói riêng, đề tài tập trung khẳng định tầm quan trọng của học liệu số trong chương trình giáo dục phổ thông mới và đề xuất một số biện pháp thiết kế và ứng dụng học liệu số trong giảng dạy Lịch sử lớp 10 Bộ sách Cánh diều.

  pdf49p lekhanhphuong05 21-03-2023 0 0   Download

 • Đây là một báo cáo tổng quan về một chủ đề mà chúng tôi đã từng sử dụng trong quá trình ôn luyện cho đội tuyển Olympic Toán học của Trường Đại học Thủy lợi tham dự các kỳ thi Quốc gia. Từ quá trình dạy học, chúng tôi đúc kết thành một báo cáo mang tính tổng quan để có thể áp dụng và phát triển tiếp trong những năm tiếp theo.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Địa chí Bình Phước được biên soạn nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo, quản lý những luận cứ khoa học và thực tiễn sát hợp để hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển; phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương trong công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf185p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Cải thiện sinh kế kết hợp với cơ chế chia sẻ lợi ích trong diễn đàn quản lý hợp tác" bao gồm các nội dung sau: Giới thiệu về Hợp phần 3 – dự án SNRM; Hiện trạng ở 7 thôn mục tiêu với trọng tâm là người DTTS; Định hướng sự phát triển của EFLO cho các hộ DTTS ở các thôn mục tiêu; Phát triển các mô hình EFLO; Đánh giá về EFLO. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  pdf46p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đại cương địa lý Việt Nam trình bày nội dung chương 5 - Các vùng kinh tế - xã hội Việt Nam. Giáo trình phù hợp với ngành học Địa lí, Lịch sử đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành học khác có liên quan.

  pdf68p starandsky09 17-03-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Logic học ký hiệu được biên soạn dùng tài liệu học tập cho học viên cao học ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lý luận chính trị và những người quan tâm khác bước đầu làm quen với bộ môn này, biết vận dụng để xử lý một số tình huống khoa học và thực tiễn cụ thể. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf34p starandsky09 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Sử dụng sơ đồ, hình ảnh trong bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đề cập đôi nét về vai trò của việc sử dụng sơ đồ, hình ảnh trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa ra một số cách thức lựa chọn và sử dụng sơ đồ, hình ảnh phù hợp với môn học.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Đổi mới phương pháp dạy học là một tất yếu khách quan, là một tiêu chí quan trọng đánh giá việc dạy và học của mỗi nhà trường. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, khoa, bộ môn để có mô hình và bước đi phù hợp là vấn đề rất quan trọng. Bài viết trình bày những đổi mới phương pháp dạy học trong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn “Tài liệu hướng dẫn bài tập chuyên đề quản lý” được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho học phần “Bài tập chuyên đề quản lý” của học viên hệ Chuyên khoa II - Tổ chức và quản lý y tế. Bài tập chuyên đề quản lý là học phần thực hành bắt buộc trong chương trình đào tạo chuyên khoa II – Tổ chức và quản lý y tế của trường Đại học Y tế công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Thông tin, dữ liệu cơ bản của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp" bao gồm các nội dung sau: Thông tin, dữ liệu cơ bản của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp; Dữ liệu chia sẻ mặc định trong CSDL môi trường các cấp; Dữ liệu danh mục dùng chung của CSDL môi trường các cấp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf24p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tuyến hệ thống quản lý môi trường ngành xây dựng (Dành cho Tổng Công ty)" nhằm đáp ứng việc đơn giản hóa quy trình quản lý và cung cấp cho cán bộ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ nhập dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện. Giúp việc chỉ đạo, tham mưu, làm các báo cáo về các vấn đề môi trường; Xây dựng một quy trình quản lý môi trường một cách thống nhất, làm việc khoa học, có đầy đủ thông tin tin cậy và kịp thời để tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo.

  pdf41p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tồn lưu các hợp chất hữu cơ thơm đa vòng (PAH) trong môi trường trầm tích tại Hồ Tây, Hà Nội trình bày kết quả tồn lưu về chất lượng trầm tích năm 2021 nhằm đánh giá tổng thể hiện trạng môi trường nước hồ Tây. Đây là cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý đưa ra các phương án nhằm bảo tồn và phát triển sinh vật, môi trường nước hồ Tây.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế - khoa Kinh tế và quản lý trường Đại học Thủy Lợi được nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng kỹ năng thích ứng (KNTƯ) với MTHT của SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, khoa KT&QL trường ĐHTL, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành KNTƯ với MTHT của SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao KNTƯ với MTHT cho SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, khoa KT&QL trường ĐHTL.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới bền vững công trình cấp nước tập trung nông thôn đề cập tới một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng không nhỏ tới sự bền vững công trình và đây là một trong những cơ sở khoa học cần thiết cho để xuất các giải pháp quản lý hiệu quả sau đầu tư.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách gồm 48 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp; các nhà khoa học được tuyển chọn từ Hội thảo cùng tên do Tạp chí Cộng Sản, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf60p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 2020 với chuyên đề là sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thực hiện chương trình GDPT 2018. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Bài viết Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài thực vật họ hồ đào (Juglandaceae) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La nghiên cứu chuyên sâu về thực vật họ Hồ đào tại Khu BTTN Xuân Nha giúp đánh giá đầy đủ về thành phần loài và hiện trạng bảo tồn các loài này tại khu vực, đồng thời, góp phần bổ sung cơ sở khoa học và những thông tin hữu ích cho công tác quản lý, bảo tồn các loài thực vật nói chung và thực vật họ Hồ đào nói riêng tại Khu BTTN Xuân Nha, tỉnh Sơn La.

  pdf6p viargus 03-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý dạy học
p_strCode=quanlydayhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2