intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý điện

Xem 1-20 trên 19429 kết quả Quản lý điện
 • Luận văn "Nghiên cứu giá trị thương hiệu bia Sài Gòn khảo sát ở Tỉnh ĐắK LắK" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về giá trị thương hiệu, cụ thể đi sâu nghiên cứu về giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng, nhận diện và đánh giá các thành phần cấu thành giá trị thương hiệu Bia Sài gòn dựa vào khách hàng khảo sát tại Tỉnh Daklak; đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Bia Sài gòn tại Tỉnh Daklak.

  pdf128p unforgottennight04 14-09-2022 8 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới" nghiên cứu đánh giá công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng, qua đó nhận diện thông tin kế toán cần phải cung cấp cho nhà quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành tại Bệnh viện; đưa ra giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng trong điều kiện áp dụng Chế độ kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Thông tư 107.

  pdf139p unforgottennight04 14-09-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải" tìm hiểu thực trạng vận dụng kế toán trách nhiệm hiện nay tại công ty, từ đó chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải, từ đó đề xuất giải pháp để hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty, giúp nhà quản lý có cơ sở đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện kết quả của các bộ phận trong việc hướng tới mục tiêu chung của công ty đề ra.

  pdf96p unforgottennight04 14-09-2022 4 0   Download

 • Trên cơ sở lý thuyết về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp, đề tài nhằm đánh giá được thực trạng kế toán trách nhiệm tại công ty điện lực Quảng Ngãi; luận văn "Tăng cường kế toán trách nhiệm tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi" đề xuất được một số giải pháp nhằm tăng cường vận dụng kế toán trách nhiệm tại công ty điện lực Quảng Ngãi, từ đó nâng cao trách nhiệm tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị điều hành tại Công ty.

  pdf102p unforgottennight04 14-09-2022 6 2   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại Công an tỉnh Quảng Ngãi" nghiên cứu nhằm đánh giá thực tiễn công tác kế toán tại Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhận diện những hạn chế trong công tác kế toán tại đơn vị; từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Công an tỉnh theo chế độ kế toán mới của Bộ Tài chính theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017.

  pdf145p unforgottennight04 14-09-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo" là đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà điển hình là tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo; định hướng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý tại công ty.

  pdf117p unforgottennight04 14-09-2022 3 0   Download

 • Trên cơ sở lý luận về thuế giá trị gia tăng, nội dung kiểm soát thuế giá trị gia tăng, luận văn "Kiểm soát thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam" phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp, những ưu nhược điểm trong công tác kiểm soát thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp do Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn quản lý, từ đó đưa ra các giải pháp có thể áp dụng được để tăng cường kiểm soát thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn trong thời gian đến.

  pdf103p unforgottennight04 14-09-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam" nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam, nhận diện những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác kế toán tại đơn vị, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

  pdf138p unforgottennight04 14-09-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Công ty Điện lực Quảng Bình" đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp; nghiên cứu, đánh giá thực trạng vận dụng kế toán trách nhiệm tại Công ty Điện lực Quảng Bình; đưa ra một số giải pháp nhằm vận dụng kế toán trách nhiệm tại Công ty Điện lực Quảng Bình, nâng cao trách nhiệm các bộ phận và nâng cao hiệu quả quản trị tại Công ty.

  pdf108p unforgottennight04 14-09-2022 7 4   Download

 • Cuốn "Từ điển bách khoa về Việt Nam đất nước, con người" cung cấp kiến thức cơ bản, chủ yếu về Tổ Quốc, về quê hương Việt Nam. Cuốn sách có gần 20 nghìn từ và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cáo. Nội dung các từ ngữ bao gồm hầu hết lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người Việt Nam: lịch sử, địa lý, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế giáo dục, quân sự, nhân vật, các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, danh lam thắng cảnh, động vật, thực vật... Sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bắt đầu từ chữ A đến chữ K. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf956p runordie8 05-09-2022 3 0   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử và di sản tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Bình (1954 - 1995)" được biên soạn nhằm giới thiệu đến độc giả những nét đặc trưng cho nè tiểu thủ công nghiệp nước ta, một nền sản xuất hàng hóa "phi nông nghiệp" của một nước nông nghiệp điển hình. Cuốn sách đề cập đến một lĩnh vực kinh tế dựa trên góc độ lịch sử và di sản, phản ánh thực trạng của các hoạt động công nghệ truyền thống tại một vùng đất qua các giai đoạn lịch sử.

  pdf111p runordie8 05-09-2022 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá tính bền vững trong phát triển nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam" nhằm mô tả một cách toàn diện hiện trạng phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam trong thời gian qua trên quan điểm phát triển bền vững là sự kết hợp hợp lý giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf12p tieuvulinhhoa 22-09-2022 7 1   Download

 • Phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về máy bơm - công trình thu nước - trạm bơm cấp thoát nước" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: công trình thu nước ngầm; công trình thu nước mặt; trạm bơm cấp nước; trạm bơm thoát nước; các thiết bị của trạm bơm; lắp đặt và quản lý trạm bơm cấp nước; cấp điện cho trạm bơm và tự động hóa trạm bơm; tính toán kinh tế kỹ thuật trạm bơm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf190p lacvuchi 09-09-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Mạch điện chiếu sáng cơ bản (Nghề: Điện - điện tử - CĐ/TC) cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết về các loại đèn được lựa chọn sử dụng như cấu tạo, nguyên lý làm việc, các đặc tính kỹ thuật. Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về: lắp đặt mạch đèn huỳnh quang; sửa chữa mạch đèn huỳnh quang; lắp đặt mạch đèn cao áp thủy ngân; quấn cuộn chấn lưu đèn cao áp thủy ngân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p lacvuchi 09-09-2022 7 3   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 1 này trình bày về nhận diện khái lược vùng đất nam bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII; tiền sử đồng bằng Nam bộ;...

  pdf164p lacvuchi 09-09-2022 1 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 2 này trình bày về văn minh Óc Eo và đế chế Phù Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p lacvuchi 09-09-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Hệ điều hành Linux được xây dựng nhằm giúp học sinh, sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành nói chung, bước đầu làm quen và làm chủ được hệ điều hành Linux, cũng như việc phát triển các ứng dụng trên nền Linux. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p dongcoxanh10 06-09-2022 27 1   Download

 • Giáo trình Máy điện cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm chung về máy điện, khái niệm chung về máy biến áp, quấn dây biến áp 1 pha cách ly công suất nhỏ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p dongcoxanh10 10-09-2022 20 2   Download

 • "Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản" được biên soạn với mục tiêu trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính. Nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng. Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  ppt32p quynhngasp 13-09-2022 54 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nâng cao hiệu năng cân bằng tải trên điện toán đám mây" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về cân bằng tải trên điện toán đám mây; Phát triển một số thuật toán cân bằng tải nhằm cải thiện thời gian đáp ứng trên điện toán đám mây; Phát triển một số thuật toán cân bằng tải nhằm cải thiện thời gian xử lý trên điện toán đám mây.

  pdf130p vibentley 08-09-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
103 tài liệu
519 lượt tải
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý điện
p_strCode=quanlydien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2