intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý hợp tác

Xem 1-20 trên 5812 kết quả Quản lý hợp tác
 • Nội dung của báo cáo giới thiệu chung về Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, hợp phần du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (CBET), hợp phần lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường (EFLO) , hợp phần quản lý hợp tác (CM).

  pdf83p kloi1122 19-10-2017 36 4   Download

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 16: Quản lý hợp tác liên khu vực. Bài giảng thảo luận các vấn đề như: Tại sao các nhà quản lý công tích cực theo đuổi hợp tác liên khu vực? Có cần thiết? Việt Nam còn rất nhiều điều phải làm? Kỹ năng, thái độ và tư duy cần thiết là gì? Khu vực tư, xã hội dân sự và doanh nghiệp có thể tham gia đến mức nào? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p shiwo_ding4 02-05-2019 13 2   Download

 • Nội dung của giáo trình bao gồm: kiến thức cơ bản về hợp tác xã nông nghiệp; những thách thức đối với hợp tác xã nông nghiệp; quản trị hợp tác xã nông nghiệp, quản lý, hình thành vốn tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf104p angicungduoc2 02-01-2020 18 5   Download

 • Bài giảng Giải thích nội dung Luật Hợp tác xã 2012 do TS. Nguyễn Minh Tú biên soạn giúp các bạn biết được thành viên, HTX thành viên; thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tài sản, tài chính của HTC, liên hợp HTX; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; tổ chức đại diện của HTX, LH HTX.

  ppt67p thuytrang_8 21-09-2015 333 61   Download

 • Thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long” nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp để tìm ra những khoảng trống năng lực trong quá trình quản lý để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp.

  pdf151p ochuong999 22-06-2020 23 8   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, từ đó đề xuất ra các giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị như: Nâng cao nhận thức và trình độ của người nông dân, nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý hợp tác xã, hoàn thiện hành lang pháp lý và xác định nhà nước là đầu mối thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.

  pdf5p viino2711 05-05-2020 18 2   Download

 • Bài viết giới thiệu một vài kinh nghiệm có liên quan đến việc vận dụng phương châm của Ban bí thư Trung ương Đảng đã đề ra là: “Đảng uỷ trực tiếp lãnh đạo, chi bộ và hợp tác xã tự làm, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của huyện uỷ”.

  pdf9p nangthothubon_vn20 08-06-2020 7 0   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 8: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng bao gồm những nội dung về những vấn đề chung về hợp đồng xây dựng; khung pháp luật về hợp đồng; các loại hợp đồng xây dựng; nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng; xác định giá hợp đồng xây dựng; phương thức xác định giá các loại hợp đồng xây dựng và một số nội dung khác.

  ppt34p cocacola_05 22-10-2015 216 52   Download

 • Theo các chuyên gia của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), để thúc đẩy quản lý hợp đồng thi công xây dựng Việt Nam hướng tới chuẩn quốc tế, nên chú trọng cải thiện 6 vấn đề then chốt: Hồ sơ mời thầu tại thời điểm đấu thầu và tài liệu hợp đồng tại thời điểm ký kết, các điều khoản về chỉ dẫn và quyết định, thủ tục đánh giá đối với các công việc phát sinh/thay đổi/điều chỉnh và gia hạn thời gian hoàn thành, chuẩn hóa quy trình thanh toán giai đoạn, kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước và đánh giá về hư hỏng công trình.

  doc4p lanqiren 19-05-2020 40 10   Download

 • Luận án với mục tiêu hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận về hợp đồng bảo trì công trình đường bộ và tham khảo kinh nghiệm của các nước khác, đồng thời dựa vào kết quả phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ tại Việt Nam, luận án đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ Việt Nam.

  pdf27p trinhthamhodang7 31-08-2020 12 0   Download

 • Nội dung của đề tài hợp tác xã trình bày về khái niệm, đặc điểm, xã viên hợp tác xã. Thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, so sánh giữa hợp tác xã và doanh Nghiệp.

  ppt47p top_12 21-04-2014 851 169   Download

 • Hợp tác xã không phải là tổ chức mang tính chất xã hội, càng không phải tổ chức từ thiện, mà là tổ chức kinh tế “đặc biệt” thúc đẩy sự hợp tác trong cộng...

  doc3p hichlehg 27-04-2011 553 120   Download

 • 1. Thông tư này hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã (dưới đây gọi là tín dụng nội bộ) mà theo đó, các hợp tác xã sử dụng vốn điều lệ và vốn huy động của xã viên để cho các xã viên của mình vay. 2. Tín dụng nội bộ là một hoạt động phụ trợ trong hợp tác xã, do tập thể xã viên của hợp tác xã tự nguyện tham gia và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động. Nhà nước không chịu trách nhiệm về tài chính đối với những rủi ro của hoạt động tín...

  doc16p dinhthanhnha 21-02-2011 352 87   Download

 • Giống như cơ thể con người, hợp tác xã có khi khỏe mạnh, nhưng cũng có những lúc lâm bệnh. Nếu lãnh đạo hợp tác xã biết cách cữa chứa đúng lúc...

  pdf16p hichlehg 27-04-2011 270 84   Download

 • Đề tài Hợp tác xã nhằm trình bày các nội dung chính: các văn bản pháp luật điều chỉnh về hợp tác xã, đặc điểm của hợp tác xã và phân biệt liên hiệp hợp tác xã và liên minh hợp tác xã.

  pdf16p canon_12 31-03-2014 442 68   Download

 • Nội dung trình bày Hợp tác xã: các văn bản pháp luật điều chỉnh, đặc điểm pháp lý, phân biệt liên Hiệp HTX và Liên Minh HTX, vốn và Tài sản, một số quyền đặc thù của Xã viên, hạn chế đối với Xã viên là Cán bộ, Công chức.

  pdf28p canon_12 29-03-2014 353 42   Download

 • Luận án hướng tới nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp tại một số trường tiểu học, từ đó xây dựng biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp; xây dựng hệ thống biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp.

  doc30p change03 06-05-2016 71 19   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường trung học cơ sở ở vùng nông thôn thị xã Bà Rịa nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng việc quản lý công tác phối hợp của nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng nông thôn của thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc giáo dục học sinh, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

  pdf110p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 99 18   Download

 • Phần 2 Tài liệu Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 26 nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày: Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc kiện toàn một bước tổ chức lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của Trung ương Đảng và Chính phủ; chỉ thị của Ban Bí thư về cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc ở miền núi;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf164p tsmttc_010 19-08-2015 82 16   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông Bé tìm hiểu lý thuyết về dòng chảy và lưu vực sông, lý thuyết về GIS, tính toán LLDC sông Bé ở giai đoạn hiện trạng (1979 - 2007) và theo kịch bản BĐKH đến năm 2030.

  pdf95p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 65 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý hợp tác
p_strCode=quanlyhoptac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2