intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý nguồn nước

Xem 1-20 trên 4276 kết quả Quản lý nguồn nước
 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng nguồn nước mặt sông Đồng Nai tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu này tập trung vào chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, nhằm đánh giá các nguồn xả thải, đồng thời phân tích chất lượng nguồn nước mặt, cung cấp cơ sở dữ liệu cho các nhà quản lý môi trường.

  pdf11p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết này cho thấy một cách khái quát rằng với xu hướng chung thì việc sử dụng đất cho nông nghiệp và đô thị có tác động tiêu cực đến chất lượng nước mặt, trong khi việc sử dụng đất rừng có mức độ cải thiện nhất định về chất lượng nước mặt.

  pdf9p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Yên Bái, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu, phương pháp so sánh.

  pdf12p vicarlos 16-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nêu được định nghĩa NSNN, nội dung nguồn thu và nhiệm vụ chi của NSNN; Hệ thống NSNN và sự phân cấp Ngân sách; phân biệt được các loại đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp; trình bày được các hình thức cấp phát kinh phí của NSNN và các phương pháp quản lý tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt76p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này bước đầu nhằm đánh giá thực trạng và khả năng tái sử dụng nước của một số nguồn thải trên địa bàn tỉnh An Giang làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt. 12 vị trí lấy mẫu được chọn và phân tích với 21 chỉ tiêu chất lượng nước tại mỗi vị trí.

  pdf15p vijaychest 16-05-2024 2 1   Download

 • Phát triển nguồn nhân lực số là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người”.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 7 3   Download

 • Bài viết Tiêu chí lựa chọn công nghệ khai thác các nguồn nước ở vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực tỉnh Hà Giang trình bày các nội dung: Tổng quan giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước ở vùng núi cao Bắc bộ; Tiêu chí đánh giá lựa chọn công nghệ khai thác các nguồn nước ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước ở khu vực Bắc bộ.

  pdf7p viellison 06-05-2024 3 1   Download

 • Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu đặc điểm và sự phân bố không gian nước ngầm toàn diện khu vực tỉnh Gia Lai, bao gồm thành phố Pleiku và 14 huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Puh, Chư Sê, Đak Đoa, Đak Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kông Chro, Kbang, Krông Pa, Phú Thiện, Mang Yang.

  pdf10p viellison 06-05-2024 2 2   Download

 • Bài viết này tổng hợp kết quả thực hiện nội dung đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải đối với các sông, suối quan trọng thuộc lưu vực sông Kôn - Hà Thanh. Đồng thời bài viết trình bày đặc điểm các nguồn thải, môi trường nước sông và khả năng tiếp nhận nước thải của một số sông chính thuộc lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

  pdf10p viellison 06-05-2024 2 2   Download

 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số, các trường đại học được cải tiến chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đất nước, trong đó việc đưa các phần mềm mới nhất vào giảng dạy tích hợp trong các học phần chuyên sâu về các nội dung quản lý nhà nước về đất đai là rất cần thiết.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 3 2   Download

 • Dự án Cái Lớn - Cái Bé được đề xuất và phê duyệt nhằm mục đích quản lý tài nguyên nước để ổn định sinh kế cho người dân. Bài viết chỉ ra rằng, công trình này sẽ kiểm soát xâm nhập mặn cho khoảng 400.000 ha và tạo thêm nguồn nước cho 500.000 ha bằng phương thức vận hành của cống Cái Lớn - Cái Bé.

  pdf6p viohoyo 25-04-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực xã hội: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Dân số - Cơ sở tự nhiên hình thành nguồn nhân lực xã hội; Tổng quan về nguồn nhân lực và những đặc điểm của nguồn nhân lực Việt Nam; Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

  pdf114p gaupanda026 25-04-2024 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu là từ những phân tích và đánh giá thực trạng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương - Trường hợp tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, đặc biệt là đề xuất giải pháp xây dựng mô hình quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong trường hợp tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf224p khanhchi2510 23-04-2024 2 2   Download

 • Luận văn "Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về chi và quản lý chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN và thực trạng chi và quản lý chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN tại huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam để đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN tại huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

  pdf65p khanhchi2510 19-04-2024 5 2   Download

 • Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết đề cập đến những điểm mới, nội dung trọng tâm và các yêu cầu, nhiệm vụ, công việc chủ yếu cần tiến hành đối với Luật Tài nguyên nước năm 2023.

  pdf4p gaupanda028 22-04-2024 3 2   Download

 • Nghiên cứu đánh giá xác định nguồn bổ cập cho nước dưới đất là rất quan trọng cho việc quản lý khai thác nước dưới đất hiệu quả và bền vững. Các nghiên cứu định lượng gần đây về các nguồn bổ cập nước dưới đất ở các khu vực khác thuộc vùng đồng bằng sông Hồng hỗ trợ cho việc đánh giá chính xác hơn về ảnh hưởng của chúng trên quy mô đồng bằng thông qua việc áp dụng phương pháp mô hình.

  pdf15p gaupanda028 22-04-2024 3 3   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 10 (số 249) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Lợi ích, hạn chế của kinh tế tuần hoàn và hàm ý chính sách cho Việt Nam; Tác động của đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022- 2025; Vai trò đầu tư công thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn Hà Nội hiện nay; Đánh giá thực hiện tự...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 03 (236) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp và kiến nghị quản lý kinh tế đất nhằm tăng nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta; Quản lý thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam; Giao đất lâm nghiệp - Từ chính sách đến thực tiễn; Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; Lý thuyết các bên liên quan: ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của nguyên...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 4 (số 238) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Tăng cường công cụ tài chính trong quản lý nguồn thu từ đất, Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong liên kết Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tác động của thể chế chính trị quốc tế đối với quyền lực nhà nước và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, Thực trạng kế toán tài chính môi trường và giải pháp hoàn thiện, Ảnh hưởng của mô hình TOES đến ứng dụng Internet kết nối vạ...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 4 0   Download

 • Luận văn "Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc nhà nước Cao Lãnh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm lý luận và thực tiễn liên quan, đề tài tập trung đánh giá thực trạng, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN tại Kho bạc nhà nước tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thời gian qua; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN tại KBNN tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thời gian tới.

  pdf117p khanhchi0912 12-04-2024 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2