intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi
 • Chuyên đề 11 Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi và vốn chủ sở hữu thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các nguồn vốn phi tiền gửi, quản lý nguồn vốn phi tiền gửi, vai trò của vốn chủ sở hữu, thành phần vốn chủ sở hữu, kế hoạch đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu.

  pdf39p conchimnhai 01-07-2014 163 52   Download

 • Quản lý dịch vụ nhận tiền gửi và các công cụ phi tiền gửi Tiền gửi giao dịch Tiền gửi giao dịch không hưởng lãi Tiền gửi giao dịch hưởng lãi Tiền gửi phi giao dịch Lãi suất đối với các loại tiền gửi khác nhau Của trúc tiền gửi của ngân hàng: Phụ thuộc vào nhu cầu công chúng về các loại hình dịch vụ tiền gửi Ch Nếu được tự quyết định ngân hàng sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi giao dịch, tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm kỳ hạn lãi suất thấp...

  pdf11p hangtran1308 30-04-2012 319 79   Download

 • BÀI TẬP LÝ THUYẾT KẾ TOÁN Các bài tập sau đơn vị tính : 1.000 đồng BÀI 1 Cho tình hình tài sản của doanh nghiệp A ngày 31.12.2009 như sau : (đồng) 1 2 3 4 5 6 7 Tài sản cố định Nguyên vật liệu Hàng hóa Công cụ, dụng cụ Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tài sản thiếu chờ xử lý 45.000 5.000 30.000 1.000 2.000 11 12 13 14 15 Phụ tùng thay thế Phải thu khác Nguồn vốn kinh doanh Quỹ dầu tư phát triển Nguồn vốn xây dựng c ơ bản Quỹ khen...

  pdf5p anhketnhok 26-09-2011 188 54   Download

 • So với lãi suất bình quân khi huy động qua kênh tiền gửi, huy động qua kênh tiền vay có chi phí cao hơn nhưng các khoản vay đóng vai trò “giá đỡ” để bù đắp sự thiếu hụt khi nguồn tiền gửi không đủ. Vì vốn huy động tiền gửi có thể trả nợ các khoản vay này trước hạn mà không cần phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào. Bình quân số dư tiền vay các TCTD 2 quý đầu năm 2004 là 33.786 triệu đồng/ tháng với lãi suất 0,62 %/ tháng. ...

  pdf33p ttcao8 29-08-2011 60 2   Download

 • Tiền gửi của cá nhân và hộ gia đình - Tiền gửi của tổ chức kinh tế và doanh nghiệp Đây là nguồn vốn chủ yếu và quan trọng sử dụng để kinh doanh của ngân hàng . vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM. Để đảm bảo hoạt động có hiệu quả cao, ngân hàng phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sử dụng vốn làm sao để huy động được nguồn vốn phù hợp với chi phí thấp nhất, tỷ trọng các nguồn vốn phải hợp lý từ...

  pdf13p ttcao7 09-08-2011 104 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi
p_strCode=quanlynguonvonphitiengui

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2