Quản lý nợ

Xem 1-20 trên 9024 kết quả Quản lý nợ
 • Nợ nước ngoài của quốc gia, Nợ nước ngoài là khoản vay nợ của một quốc gia từ một quốc gia khác Nợ nước ngoài là khoản nợ của người cư trú đối với người không cư trú ( theo IMF) Quản lý nợ nước ngoài nhằm mục đích hạn chế và ngăn ngừa rủi ro. Quản lý nợ nước ngoài caanf chú ý: Thực hiện tốt chu trình vay nợ nước ngoài; Xác lập các chỉ tiêu cơ bản về khả năng hấp thụ vốn vay và khả năng trả nợ. Tổng số nước hội viên của IMF cho...

  ppt33p talaai411 15-03-2010 756 354   Download

 • Mỗi khi nói đến nợ công của Việt Nam, chúng ta thường thấy một nhận xét đi kèm là tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, tổng nợ đang ở mức an toàn, không có gì đáng lo... Tuy nhiên, vấn đề là con số nợ công dựa vào để nhận xét như thế là con số nào? Thế nào là nợ công? Có lẽ đầu tiên là phải quay lại với những định nghĩa chính thức. Theo Luật Quản lý nợ công mới được ban hành và có hiệu lực từ đầu năm nay, nợ công bao gồm nợ...

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 676 336   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày luận cứ khoa học về nợ xấu và quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại, kinh nghiệm quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại của một số nước trên thế giới và sau khủng hoảng kinh tế, thực trạng quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 382 197   Download

 • Mỗi khi nói đến nợ công của Việt Nam, chúng ta thường thấy một nhận xét đi kèm là tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, tổng nợ đang ở mức an toàn, không có gì đáng lo... Tuy nhiên, vấn đề là con số nợ công dựa vào để nhận xét như thế là con số nào? Thế nào là nợ công? Có lẽ đầu tiên là phải quay lại với những định nghĩa chính thức. Theo Luật Quản lý nợ công mới được ban hành và có hiệu lực từ đầu năm nay, nợ công bao...

  pdf7p sting1209 26-01-2011 381 184   Download

 • Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 của Quốc hội

  pdf24p tuyettrang 07-08-2009 316 88   Download

 • Đề tài Thực trạng quản lý nợ công ở Việt Nam và đề xuất nhằm quản lý nợ công hiệu quả hơn nêu nợ công là một phần quản trọng trong tài chính mỗi quốc gia. Từ những cường quốc giàu có với trình độ phát triển cao như Mỹ, Nhật, EU, hay chỉ là những nước nghèo như Châu Phi đến nước đang phát triển như Việt Nam, Campuchia, đều phải đi vay để phục vụ nhu cầu chi tiêu và sử dụng của chính phủ nhằm các mục đích khác nhau.

  pdf10p idol_12 28-04-2014 141 75   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tăng cường quản lý nợ xấu tại chi nhánh sở giao dịch 1 – ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p chipchip1122 16-03-2013 154 71   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về nợ xấu và quản lý nợ xấu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; tham khảo kinh nghiệm của các nước trong quản lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho NHNo&PTNT Việt Nam.... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf199p change01 06-05-2016 107 70   Download

 • Nội dung chính của đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ công tại Việt Nam trình bày lý luận về nợ công và quản lý nợ công. Thực trạng quản lý nợ công tại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ công tại Việt Nam.

  pdf35p wave_12 08-04-2014 120 67   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến quản lý nợ xấu. Phân tích tình hình quản lý nợ xấu tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Phú Tài thời gian qua. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài.

  pdf26p ten_12 08-02-2014 124 45   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tăng cường quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam trình bày nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài, thực trạng quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam, giải pháp tăng cường quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 99 28   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN, khái niệm về công ty AMC, đặc điểm của công ty AMC. Các mô hình công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, thực trạng hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) hiện nay, định hướng và giải pháp cho mô hình AMC tại Việt Nam.

  pdf27p wave_12 08-04-2014 71 19   Download

 • Trên cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu, đánh giá về thực trạng vai trò của KTNN trong quản lý nợ công, luận án đề xuất các giải pháp chủ yếu để xác lập và nâng cao vai trò của KTNN trong quản lý nợ công tại Việt Nam.

  pdf146p change01 05-05-2016 43 18   Download

 • Thuyết trình: Quản lý nợ xấu tại Việt Nam nhằm trình bày về khung pháp lý – cơ chế giám sát nợ xấu của các tài chính trung gian, cơ chế giám sát nợ xấu tại các ngân hàng thương mại, thực trạng nợ xấu tại Việt Nam, ý tưởng thành lập VAMC.

  ppt38p big_12 06-06-2014 68 15   Download

 • Đề tài hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nợ thuế; phân tích thực trạng nợ thuế và công tác quản lý nợ thuế tại CTTH giai đoạn 2009-2013; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại CTTH trong thời gian đến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf151p bautroibinhyen5 01-12-2016 32 13   Download

 • Bài viết Áp dụng những nguyên tắc của Basel trong quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày về sự cần thiết phải ứng dụng những nguyên tắc của Basel trong quản lý nợ xấu ngân hàng; những nguyên tắc cơ bản của của Basel trong quản lý nợ xấu ngân hàng; định hướng áp dụng những nguyên tắc này.

  pdf7p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 38 12   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nợ vay nước ngoài tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống lý luận về nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài, các lý thuyết liên quan đến vấn đề tích lũy nợ, các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của quản lý nợ cả về khía cạnh thể chế lẫn khía cạnh kỹ thuật; phân tích thực trạng nợ vay nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần...

  pdf112p duyha89 26-10-2016 43 12   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Hải Dương, luận văn đã đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf168p bautroibinhyen4 27-11-2016 17 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meoconbunngu 27-01-2011 59 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại: Quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam được nghiên cứu nhắm làm rõ thực trạng quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam thời gian qua; kiến nghị chính sách và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf8p duyha89 26-10-2016 35 9   Download

Đồng bộ tài khoản