Quản lý nông ngiệp

Xem 1-14 trên 14 kết quả Quản lý nông ngiệp
 • Ký sinh và động vật săn mồi đã được sử dụng trong việc quản lý côn trùng gây hại nhiều thế kỷ. Các thế kỷ trước, tuy nhiên, đã nhìn thấy một sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng như cũng như sự hiểu biết về làm thế nào họ có thể được thao tác sử dụng có hiệu quả, an toàn, hệ thống quản lý dịch hại côn trùng. Mặc dù có lịch sử lâu dài, nó không phải tới năm 1919 hạn kiểm soát sinh học dường như được sử dụng lần đầu tiên.

  pdf45p tuongmatdo 10-12-2011 53 12   Download

 • Thực vật Thuốc trừ sâu, Xà phòng, và dầu Thực vật (= thực vật có nguồn gốc từ) thuốc trừ sâu, xà phòng, và các loại dầu bao gồm chỉ là rất nhỏ phần của tổng khối lượng thuốc trừ sâu được sử dụng hàng năm trên cơ sở trên toàn thế giới. Tuy nhiên, họ vẫn còn quan trọng trong quản lý côn trùng gây hại cho ít nhất ba lý do. (1) đôi khi còn cung cấp cả kiểm soát hiệu quả nhất của côn trùng gây hại đã trở thành đề kháng với thuốc trừ sâu khác.

  pdf21p tuongmatdo 10-12-2011 53 11   Download

 • Kỹ thuật di truyền của Đại lý Biocontrol Côn trùng Để giảm ô nhiễm môi trường từ thuốc trừ sâu hóa học, chú trọng đổi mới đã được đặt trên sự phát triển của các đại lý biocontrol có hiệu quả quản lý côn trùng gây hại và mite. Cơ quan bảo vệ môi trường Văn phòng các Chương trình thuốc trừ sâu, ví dụ, đã thực hiện một quá trình xem xét tăng tốc cho các sản phẩm sinh học.

  pdf38p tuongmatdo 10-12-2011 40 9   Download

 • Kiểm soát di truyền của côn trùng gây hại Các nguyên tắc cơ bản các phương pháp tiếp cận di truyền đa dạng đề nghị quản lý các vấn đề liên quan đến côn trùng được dựa trên một sự hiểu biết về gen và nhiễm sắc thể và vai trò của họ trong sự tương tác của các côn trùng với môi trường của nó.

  pdf30p tuongmatdo 10-12-2011 41 7   Download

 • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Đảng ta đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong sự ngiệp xây dựng và phát triển đất nước. Việc chuyển từ mô hỡnh kinh tế tập trung quan liờu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa cho phộp chỳng ta tận dụng, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

  pdf109p dellvietnam 24-08-2012 102 32   Download

 • Pheromone và SemiochemicalsInsects khác dựa trên một số phương thức cảm giác tồn tại và tái sản xuất, nhưng khứu giác thông tin là một trong những nguồn quan trọng nhất thông tin cho nhiều nhóm. Tín hiệu dễ bay hơi và không bay hơi thường có những thông tin quan trọng về vị trí của máy chủ hoặc bạn đồng nghiệp, và côn trùng thích nghi để tiếp nhận và xử lý thông tin như vậy. Các mùi gây ra phản ứng cụ thể hành vi trong cơ thể được gọi là semiochemicals.

  pdf37p tuongmatdo 10-12-2011 46 10   Download

 • Khía cạnh pháp lý của đại lý kiểm soát sinh học và các sản phẩm nguồn gốc do công nghệ sinh học Thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu liên bang, và Rodenticide Act (FIFRA) cho phép Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) để điều chỉnh thuốc trừ sâu để đảm bảo rằng sử dụng trong thương mại không gây ra tác dụng không hợp lý bất lợi cho con người và môi trường.

  pdf53p tuongmatdo 10-12-2011 45 10   Download

 • Tác động môi trường Công nghệ sinh học Trước khi thảo luận về ảnh hưởng của công nghệ sinh học môi trường là quan trọng để thiết lập ranh giới của các cuộc thảo luận, đó là, để xác định công nghệ sinh học.

  pdf22p tuongmatdo 10-12-2011 33 9   Download

 • 2,1 GIỚI THIỆU Các tài liệu đầu tiên của bệnh côn trùng thường là do các mô tả chứng bệnh của ong mật ghi lại bởi Aristotle một nơi nào đó giữa 330 và 323 B . C . Cần lưu ý rằng các quan sát của bệnh tằm đã được ghi nhận ở Trung Quốc như xa như 2700 B . C . (Steinhaus năm 1956 và 1975). Phần lớn của đầu mô tả côn trùng, bệnh lý tập trung trên hai loài côn trùng thuần - ong mật ( Apis mellifera ) Và tằm ( Bombyx mori ).

  pdf27p tuongmatdo 10-12-2011 41 8   Download

 • Kỹ thuật di truyền thực vật cho kháng côn trùng Kể từ khi cơ giới hóa trên quy mô lớn của nông nghiệp, và cuộc cách mạng trong nhà máy chăn nuôi đã mang giống cây trồng cho năng suất cao, các nước phát triển đã được phần lớn được bảo vệ khỏi thảm họa của tình trạng thiếu lương thực.

  pdf32p tuongmatdo 10-12-2011 34 7   Download

 • QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ Ts. Trương Hoàng Minh Nội dung 1- Một số khái niệm cơ bản trong QH 2- Tiếp cận tài nguyên 3- Tiếp cận hệ thống quản lý 4- NTTS và môi trường 5- Các công cụ ứng dụng

  ppt71p nomauvang 19-06-2013 60 16   Download

 • Côn trùng điều chỉnh sự phát triển Điều hòa sinh trưởng côn trùng (IGRS) thuốc trừ sâu mà bắt chước các hành động của kích thích tố sự tăng trưởng và phát triển của côn trùng gây hại. Những lợi thế của việc sử dụng IGRS thay vì thuốc trừ sâu cổ điển trong kiểm soát dịch hại bao gồm giảm độc tính của họ. môi trường và độ đặc hiệu của họ cho côn trùng.

  pdf15p tuongmatdo 10-12-2011 56 10   Download

 • Thực vật kháng chiến để côn trùng Thực vật có khả năng chống côn trùng cấu có di truyền thừa hưởng chất lượng mà kết quả trong một nhà máy của một trong những cây trồng ít bị hư hỏng hơn so với một nhà máy dễ bị thiếu những phẩm chất này (Painter, 1951). Nhà máy kháng để côn trùng là một tài sản tương đối, dựa trên các phản ứng so sánh của cây kháng và dễ bị, trồng dưới điều kiện tương tự, côn trùng sâu bệnh....

  pdf38p tuongmatdo 10-12-2011 33 7   Download

 • Giáo Trình Xác Suất và Thống Kê (dùng cho sinh viên các ngành Sinh học, Nông - Lâm - Ngư ngiệp, Kinh tế và Quản lý kinh tế, Tâm lý - Giáo dục học) có nội dung được chia làm 8 chương. Chương 0 trình bày một số nội dung của giải tích tổ hợp. Chương 1, 2, 3 trình bày các khái niệm xác suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối và các số đặc trưng,... Chương 4, 5, 6, 7 trình bày các vấn đề quan trọng của thống kê toán học và các nội dung khác.

  pdf253p vinh08ac3 27-12-2010 956 455   Download

Đồng bộ tài khoản