intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý thủ tục tàu biển

Xem 1-20 trên 22 kết quả Quản lý thủ tục tàu biển
 • Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã đƣợc ứng dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng nhƣ đời sống con ngƣời. Nó đã trở thành công cụ hữu ích cho con ngƣời trong các hoạt động, lƣu trữ, xử lý thông tin một cách nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao nhất.

  pdf62p chieuwindows23 01-06-2013 55 15   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Đăng ký giao dịch bảo đảm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hàng hải Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả

  pdf4p la-vie 07-01-2011 82 5   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  pdf8p tru_mua 14-02-2012 37 5   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  pdf9p tru_mua 14-02-2012 44 4   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  pdf12p tru_mua 14-02-2012 33 4   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  pdf8p tru_mua 14-02-2012 32 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh – Sở Y tế Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Khoa Xử lý Y tế - Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh...

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 80 3   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người đến làm thủ tục hành chính (chủ tàu, thuyền viên, nhân viên đại lý - gọi chung là khách hàng) cho tàu đến và rời cảng biển khu vực Khánh Hòa. Từ đó đề xuất các giải pháp để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho tàu đến và rời các cảng biển trong khu vực, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động hàng hải ở Khánh Hòa.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 25 2   Download

 • Bắt giữ tàu biển để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải là hoạt động bắt giữ tàu phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài Công ước Luật biển năm 1982, hiện có một số điều ước quốc tế điều chỉnh vấn đề này như Công ước Brussels năm 1952 về bắt giữ tàu biển, Công ước năm 1967 về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến cầm giữ và cầm cố tàu biển...

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 101 16   Download

 • + Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận hàng hoá vận chuyển cho các hãng vận tải nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế cước thay cho các hãng vận tải nước ngoài. Hồ sơ khai thuế cước được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận hàng hoá chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế, xử lý và theo dõi....

  doc3p anhtuan 27-08-2009 122 7   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Quản lý biên giới Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng biển Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo vệ cảng Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng Thời hạn giải quyết:Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu...

  pdf2p jindo2000 06-08-2010 72 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Quản lý biên giới Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng biển Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở Biên phòng cửa khẩu cảng biển Thời hạn giải quyết:Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu...

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 68 2   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính) 1. Mẫu số 1: Thông báo tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh-xuất cảnh; 2. Mẫu số 2: Thông báo xác nhận tàu đến cảng. 3. Mẫu số 3: Thông báo xác nhận tàu rời cảng. * Lưu ý: Thông báo được gửi đến cơ quan Hải quan bằng phương thức điện tử, nội dung tiêu chí trong mẫu biểu thuộc Phụ lục này được lưu trong Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử...

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 173 11   Download

 • Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT về thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf4p lawttnh3 11-11-2009 68 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CAMERA ĐỐI VỚI NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH; HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI GA HÀNH KHÁCH TÀU BIỂN CẢNG NHÀ RỒNG TP HỒ CHÍ MINH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 39 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI DỰ ÁN “XÂY DỰNG PHÂN HỆ TIẾP NHẬN BẢN KHAI HÀNG HÓA, CÁC CHỨNG TỪ CÓ LIÊN QUAN VÀ THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH PHỤC VỤ MỞ RỘNG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ (EMANIFEST)” TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf3p duanon 20-12-2011 47 2   Download

 • Kế hoạch 951/KH-HQĐNg triển khai, xây dựng công tác tuyên truyền, phổ biến đến các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các công ty giao nhận về thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất, nhập cảnh do Cục hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành.

  pdf5p lengocln 22-03-2014 32 0   Download

 • VẬT LIỆU - ĐNNH LUẬT HOOKE TỔNG QUÁT - THẾ NĂNG BIẾN DẠNG Lý thuyết ứng suất và Lý thuyết biến dạng cho phép thu được ba hệ phương trình cơ bản của Lý thuyết đàn hồi, bao gồm: • 3 phương trình cân bằng (2.16); • 3 quan hệ biến dạng-chuyển vị (3.14); • 6 quan hệ tương thích (3.23). Đây là những phương trình nghiệm đúng cho mọi môi trường liên tục, không phụ thuộc gì vào tính chất cơ học của vật liệu mô hình tính toán. Hệ 3 phương trình đầu tiên thực chất...

  pdf18p hoa_layon 21-08-2011 229 68   Download

 • Tài sản đảm bảo, có cũng như không! Thực tế, có ngân hàng tài trợ cho dự án đóng tàu theo dự toán và khoản vay lên tới 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi con tàu đang đóng dang dở thì thị trường có biến động, suy thoái kinh tế khiến ngành đóng tàu suy giảm, ngân hàng đứng trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan: tiếp tục tài trợ thì việc bán tàu không giúp thu hồi khoản vay bởi giá tàu giảm mạnh, cuối cùng ngân hàng lựa chọn giải pháp ngưng tài trợ, chấp nhận dỡ tàu...

  pdf3p bibocumi20 15-12-2012 61 10   Download

 • Bà Siêu Tắc lại bảo con là Chấn Thục tặng cho [tinh xá] sáu phân năm ly đất nữa để góp thêm vào khoảnh đất do các xã hữu đã chung sức quyên góp tậu được. Bèn dựng đại điện, cửa tam quan, nhà khách, tịnh thất, tổng cộng hơn mười gian, mất ba năm mới xây dựng xong.

  pdf0p chagio5k 22-08-2011 45 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý thủ tục tàu biển
p_strCode=quanlythutuctaubien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản