intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị thanh khoản

Xem 1-20 trên 898 kết quả Quản trị thanh khoản
 • Luận án hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận cơ bản về thanh khoản và quản trị thanh khoản của ngân hàng nông nghiệp; đánh giá đúng thực trạng thanh khoản và quản trị thanh khoản tại Agribank trong giai đoạn 2013-2018. Chỉ ra các kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản trị thanh khoản tại Agribank.

  pdf201p cothumenhmong6 17-07-2020 12 5   Download

 • Cung cầu và trạng thái thanh khoản, sự cần thiết quản lý thanh khoản, dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản, nguyên nhân rủi ro thanh khoản, biện pháp quản lý thanh khoản là những nội dung chính trong bài giảng chương 3 "Quản trị thanh khoản". Mời các bạn cùng tham khảo. 

   

  pdf15p hoaitrinhphuong 06-09-2015 181 8   Download

 • Trong Chương 4 Quản trị thanh khoản của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng nêu những nội dung chính: một số vấn đề về thanh khoản, quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại.

  pdf58p top_12 19-04-2014 133 32   Download

 • Chương 6 Quản trị thanh khoản và nợ thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: động lực nắm giữ tài sản thanh khoản; các loại tài sản thanh khoản và nợ, các đánh đổi lợi suất-rủi ro; quản trị nợ và rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và những định chế tài chính khác.

  pdf39p conchimnhai 01-07-2014 138 31   Download

 • Bài tập lớn môn Quản trị Ngân hàng đề tài Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của 1 NHTM Việt Nam trong giai đoạn gần đây (Yêu cầu 2) được nghiên cứu với các nội dung: Quy trình quản trị rủi ro trong ngân hàng, phân tích hoạt động quản trị thanh khoản của BIDV, phân tích hoạt động quản trị danh mục đầu tư của BIDV. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  doc40p malumcute 03-10-2016 163 25   Download

 • Chương 5 Rủi ro thanh khoản thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: bản chất rủi ro thanh khoản, rủi ro bên nợ và rủi ro bên tài sản, quản trị thanh khoản mua, quản trị thanh khoản dự trữ, đo lường rủi ro thanh khoản.

  pdf50p conchimnhai 01-07-2014 158 24   Download

 • Quản trị ngân hàng thương mại giúp các học viên nắm được các kiến thức quản trị nâng cao về cấu trúc tổ chức và quản trị ngân hàng thương mại. Học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm đọc và hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng, thông qua đó, học viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả của một ngân hàng thương mại. Việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược trong phân tích ngân hàng; các vấn đề quản trị khác cũng sẽ được giới thiệu như quản trị vốn, các Thỏa ước Basel, quản trị thanh khoản.

  ppt7p blue_12 10-05-2014 99 11   Download

 • "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 4: Quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại" trang bị cho người học các khái niệm; cung - cầu thanh khoản; quản trị thanh quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại.

  pdf11p kequaidan11 17-04-2021 6 0   Download

 • Nếu chỉ dự trữ tiền để chi trả thì cũng có thể làm được, nhưng vấn đề của quản trị nguồn vốn và quản trị thanh khoản là phải xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, tức là phương cách đáp ứng nhu cầu thanh khoản phải kịp thời với chi phí thấp nhất.

  pdf14p muaythai5 24-08-2011 411 164   Download

 • Mục đích: Nắm được ý nghĩa của các loại tài khoản: User, Group, Computer. Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị tài khoản. Nội dung: Giới thiệu tài khoản User, Group, Computer; Quản trị tài khoản User , Group , Computer; Quản trị OU; Quản trị Profile User; Tạo các đối tượng bằng command line; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi ôn tập.

  pdf29p vanlidochanhxg 10-10-2010 357 124   Download

 • (BQ)Rủi ro thanh khoản và công tác quản lý thanh khoản đã trở thành tâm điểm của công chúng trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn của Mỹ, khi mà sự can thiệp của nhà nước trên quy mô lớn chưa từng có là điều cần thiết để tránh sự sụp đổ của hệ thống tài chính.

  pdf505p namde02 15-03-2013 263 114   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về quản lý thanh khoản tại TCTD. Tiếp cận các số liệu, dữ liệu nghiên cứu đề tài và phân tích thực trạng quản lý thanh khoản của Công ty Tài chính TKV, từ đó đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý thanh khoản của Công ty giai đoạn 2010 - 2013. Mời các bạn tham khảo!

  pdf11p praishy 08-03-2019 28 1   Download

 • Luận án đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị QTTK tại Agribank đến năm 2025 đảm bảo Agribank hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững, giữ vững vị trí NHTM hàng đầu Việt Nam.

  pdf27p ngaohaicoi999 29-06-2020 9 0   Download

 • CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Nếu chỉ dự trữ tiền để chi trả thì cũng có thể làm được, nhưng vấn đề của quản trị nguồn vốn và quản trị thanh khoản là phải xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, tức là phương cách đáp ứng nhu cầu thanh khoản phải kịp thời với chi phí thấp nhất. Mục tiêu của chương này là giúp người đọc nắm được những yếu tố quyết định nhu cầu thanh khoản và làm thế nào ngân hàng đáp ứng được nhu...

  pdf14p thanh_trieu 25-12-2009 729 511   Download

 • (BQ) Phần 2 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại được thể hiện qua 4 chương còn lại, từ chương 4 đến chương 7. Với nội dung chương 4 là quản trị thanh khoản, chương 5 Quản trị tài sản - nợ, chương 6 Tổng quan Marketing ngân hàng và chương 7 Tổng quan chiến lược cạnh tranh ngân hàng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập và nghiên cứu quản trị ngân hàng thương mại, sau mỗi chương tác giả còn bổ sung các chủ đề ôn tập theo chuyên đề.

  pdf98p talata_4 15-01-2015 377 174   Download

 • Chương 5 QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Nếu chỉ dự trữ tiền để chi trả thì cũng có thể làm được, nhưng vấn đề của quản trị nguồn vốn và quản trị thanh khoản là phải xử lý mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, tức là phương cách đáp ứng nhu cầu thanh khoản phải kịp thời với chi phí thấp nhất. Mục tiêu của chương này là giúp người đọc nắm được những yếu tố quyết định nhu cầu thanh khoản và làm thế nào ngân hàng đáp ứng được nhu...

  pdf12p littleduck801 12-08-2011 292 122   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 4: Quản tri tài khoản User, Computer và Group giúp người học nắm được các loại tài khoản User, Group, Computer; quản trị được các loại tài khoản User, Group, Computer; nắm được các loại Profile; sử dụng thành thạo các công cụ quản trị tài khoản ADUC, AD Cmd, VBs, CSVde; triển khai Profile cho user; xử lý các sự cố khi quản trị tài khoản User, Group, Computer.

  pdf58p minhminhnguyen32 12-06-2014 85 12   Download

 • Sau khi học xong môn Quản trị ngân hàng thương mại các học viên sẽ nắm được các kiến thức quản trị nâng cao về cấu trúc tổ chức và quản trị ngân hàng thương mại. Học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm đọc và hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng, thông qua đó, học viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả của một ngân hàng thương mại. Việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược trong phân tích ngân hàng, các vấn đề quản trị khác cũng sẽ được giới thiệu như quản trị vốn, các thỏa ước Basel, quản trị thanh khoản.

  pdf7p wave_12 08-04-2014 140 11   Download

 • Môn học Quản trị ngân hàng nhằm mục tiêu cung cấp các kiến thức và kỹ năng quản lý ngân hàng thương mại: đọc và hiểu các báo cáo tài chính ngân hàng, các cách thức đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng, quản trị nghiệp vụ ký thác, quản trị vốn, quản trị tài sản và nguồn vốn, quản trị thanh khoản và quản trị các hoạt động tín dụng.

  ppt10p orange_12 03-06-2014 75 8   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là khái quát rủi ro thanh khoản và các biện pháp quản lý thanh khoản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf23p hihihaha2 03-12-2016 101 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị thanh khoản
p_strCode=quantrithanhkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2