intTypePromotion=1
ADSENSE

Quang phổ phát xạ định tính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quang phổ phát xạ định tính
 • Giáo trình Phương pháp phân tích phổ nguyên tử này gồm có 12 chương, cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về phương pháp AES, sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử, máy quang phổ và sự phân li chùm sáng, phân tích quang phổ phát xạ định tính, phân tích phổ phát xạ định lượng,...và một số nội dung liên quan khác. Mời tham khảo.

  pdf295p giauphan89 06-01-2012 555 171   Download

 • Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AES) được Bunsen và Kirchoff phát minh vào giữa thế kỷ 19. Từ khi được phát minh, phương pháp AES đã đóng góp quan trọng vào sự phát minh các nguyên tố hóa học mới vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Phương pháp được ứng dụng vào các mục đích phân tích định tính, bán định lượng và định lượng hầu hết các kim loại và nhiều nguyên tố phi kim loại như P, Si, As và B với độ nhạy thường tới cấp hàm lượng 0,001% hoặc hàm lượng...

  pdf15p ntchung8894 24-01-2013 1141 169   Download

 • Giáo trình có kết cấu gồm 12 chương trình bày đại cương về phương pháp AES, sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử, máy quang phổ và sự phân li chùm sáng, các yếu tố ảnh hưởng trong AES, phân tích quang phổ phát xạ định tính, phân tích phổ phát xạ định lượng,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf296p transang1 19-09-2012 342 153   Download

 • Việc nghiên cứu, phát triển phương pháp phân tích đáp ứng yêu cầu kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm công nghệ sản xuất các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò quan trọng và cần thiết. Trước những yêu cầu thực tế đặt ra, ‘‘Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)’’ được tiến hành.

  pdf115p change16 27-07-2016 113 31   Download

 • Việc nghiên cứu, phát triển phương pháp phân tích đáp ứng yêu cầu kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm công nghệ sản xuất các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò quan trọng và cần thiết. Trước những yêu cầu thực tế đặt ra, ‘‘Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)’’ được tiến hành. Sau đây là tóm tắt luận văn.

  pdf16p change16 27-07-2016 57 6   Download

 • Luận văn được tiến hành nghiên cứu bằng phương pháp thực nghiệm, đo đạc phân tích số liệu thu được từ quang phổ phát xạ của plasma áp suất khí quyển để xác định: Thành phần hoạt tính có trong plasma áp suất khí quyển, đặc trưng điện và đặc trưng phổ phát xạ, nhiệt độ electron trong plasma áp suất khí quyển, mật độ electron trong plasma áp suất khí quyển.

  pdf74p capheviahe28 01-03-2021 5 0   Download

 • Phương pháp AAS dựa vào khả năng hấp thụ chọn lọc các bức xạ cộng hưởng của nguyên tử ở trạng thái tự do. (Đối với mỗi nguyên tử vạch cộng hưởng là vạch quang phổ nhạy nhất của phổ phát xạ nguyên tử của chính nguyên tố đó). Thông thường thì khi hấp thụ bức xạ cộng hưởng, nguyên tử sẽ chuyển từ trạng thái ứng với mức năng lượng cơ bản sang mức năng lượng cao hơn ở mác gần mức năng lượng cơ bản nhất, người ta gọi đó là bức chuyển cộng hưởng (hình 4-1)....

  pdf12p ntchung8894 24-01-2013 1345 188   Download

 • Giáo trình Phương pháp phân tích phổ nguyên tử phần 1 gồm 6 chương trình bày nội dung về đại cương phương pháp AES, sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử, máy quang phổ và sự phân ly chùm sáng, phân tích quang phổ phát xạ định tính. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung giáo trình này.

  pdf132p lehanhtuyet 18-07-2014 216 84   Download

 • Phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử là những kĩ thuật phân tích hóa lí, đã và đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kĩ thuật, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, hóa học. Đặc biệt ở các nước phát triển, phương pháp phân tích phổ phát xạ nguyên tử đã trở thành một trong các phương pháp dùng để phân tích lượng vết các kim loại trong nhiều đối tượng khác nhau như đất, nước, không khí, thực phẩm, v.v... Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  pdf295p huemanvdoc 25-11-2009 2123 570   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quang phổ và các loại tia', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p camthudanvip 06-08-2013 95 15   Download

 • Bài báo này trình bày các kết quả chính của nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm (REEs) trong quặng có hàm lượng bastnaesite cao, barit sử dụng kết hợp quy nạp quang phổ phát xạ plasma / plasma (ICP-OES). Nghiên cứu này chọn chuẩn bị các phương pháp lấy mẫu, bước sóng được tối ưu hóa của REEs và một quy trình phân tích có thể được xác định REEs độc lập bởi ICP-OES Horiba Ultima 2. Các kết quả phân tích trên các mẫu tham khảo chứng minh tính chính xác và hiệu quả của thủ tục phân tích.

  pdf6p thicrom3006 31-03-2018 93 4   Download

 • Phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) là 1 kỹ thuật phân tích để đo nồng độ, hàm lượng các nguyên tố. AAS rất nhạy, có thể đo được dưới 1 phần tỷ của 1gam trong 1 mẫu AAS sử dụng bước sóng ánh sáng được hấp thụ đặc biệt bởi 1 nguyên tố

  doc13p dq_vinh 18-09-2012 314 110   Download

 • Nội dung tài liệu "Đại cương về quang phổ học" trình bày tính chất sóng và hạt của bức xạ, tương tác của các bức xạ điện từ với vật chất (hấp thụ, kích thích, phát xạ; hóa phát quang; huỳnh quang; lân quang). Mời các bạn tham khảo!

  pdf73p buocchanvva2 08-04-2019 49 4   Download

 • Bột huỳnh quang (Y0.93Eu0.07)3Al5O12 đã được tổng hợp thành công theo phương pháp đồng kết tủa với tác nhân tạo kết tủa là NH3.H2O . Các kết quả phân tích phổ nhiễu xa tia X (XRD) chỉ ra mẫu thu được là đơn pha với sự Hình thành tinh thể diễn ra ở khoảng 1000 ºC trong 3 giờ, không có sự xuất hiện các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng cho các pha trung gian của mạng nền YAG cũng như các đỉnh nhiễu xạ liên quan đến các pha của tạp chất tạo ra.

  pdf8p cumeo3000 01-08-2018 54 0   Download

 • Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về tổng hợp vật liệu nano phức chất huỳnh quang Tb(TTA)3 - TTA: 3-thenoyltrifluoroacetonate. Các vật liệu nano thu được phát xạ tốt trong vùng mầu xanh ở bước sóng 543nm.

  pdf6p viwashington2711 02-12-2019 11 0   Download

 • Xây dựng quy trình định lượng chì trong dược liệu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để định lượng chì trong một số dược liệu trồng tại xã Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình. Kết quả nghiên cứu thu được: Giới hạn phát hiện là 0,028 ppm và giới hạn định lượng là 0,091 ppm; khoảng tuyến tính của chì là 2-20 ppb với hệ số tương quan tuyến tính là 0,9989.

  pdf8p vijakarta2711 09-06-2020 17 0   Download

 • Xã Xuân Phổ huyện Nghi Xuân tỉnh Hà tĩnh là một bãi ngang ven biển đã được Nhà nước xác định là một xã nghèo, có kinh tế khó khăn. Trên cơ sở những tiềm năng về nguồn nước và đặc điểm về con giống nên người dân ở đây đã mạnh dạn đưa vào sản xuất nuôi trồng một số loại tôm có hiệu quả kinh tế cao.

  ppt31p thuyhang_na2403 27-05-2011 335 104   Download

 • Bài báo phân tích, đánh giá hàm lượng Pb và As trong 32 mẫu rau (16 mẫu rau cải và 16 mẫu rau muống) ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Kết quả cho thấy phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa lò graphite (GF-AAS) xác định Pb và As có giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) thấp, độ đúng và độ lặp lại tốt.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 16 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá sự ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ chế tạo (nhiệt độ, thời gian, môi trường) lên tính chất phổ phát quang của vật liệu phát quang CaSiO3 pha tạp Eu2+ và Mn2+; xác định sự truyền năng lượng tối ưu của cặp ion Eu2+/Mn2+ đáp ứng đặc trưng tọa độ màu của phổ bức xạ của vật liệu theo tiêu chí ứng dụng làm bột phát quang LED trắng.

  pdf74p larachdumlanat129 20-01-2021 9 1   Download

 • Khi bề mặt tinh thể AgCl(I) hấp phụ các phân tử - tổ hợp phân tử chất nhuộm hình dạng phổ huỳnh quang và phản huỳnh quang không thay đổi. Điều đó chứng minh rằng chúng không làm thay đổi tâm phát xạ. Cường độ huỳnh quang giảm, nhưng cường độ phản huỳnh quang tăng lên đáng kể. Vị trí đỉnh phổ kích thích phản huỳnh quang tương tự đỉnh phổ hấp thụ của các phân tử chất nhuộm đơn lẻ hoặc liên hợp của chúng. Như vậy các phân tử thuốc nhuộm hấp thụ ánh sáng kích thích và tham gia vào quá trình kích thích huỳnh quang.

  pdf8p viuzumaki2711 09-05-2019 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quang phổ phát xạ định tính
p_strCode=quangphophatxadinhtinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2