intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định bảo hiểm

Xem 1-20 trên 2010 kết quả Quy định bảo hiểm
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ luật lao động; Trách nhiệm vật chất; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Những quy định riêng đối với lao động nữ; Lao động chưa thành niên; Người lao động cao tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf103p viginnirometty 04-05-2022 1 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng BHNT, các điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH do vi phạm hợp đồng BHNT, qua đó chỉ ra các vướng mắc tồn tại liên quan đến của quy định pháp luật về trách nhiệm BTTH do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng BHNT và đề xuất giải pháp khắc phục.

  pdf7p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn quy định các tội phạm về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật Hình sự, đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật đối với các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 10 2   Download

 • Bài viết trình bày về kết quả nghiên cứu đa dạng lan tự nhiên thuộc họ Lan (Orchidaceae) trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, đã xác định được 119 loài thuộc 49 chi khác nhau, chiếm tỷ lệ 9,91% trong tổng số lan rừng có mặt tại Việt Nam (1.200 loài). Trong đó, tất cả các loài đều có giá trị làm cảnh, 13 loài làm thuốc và 6 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Dạng sống của các loài thuộc họ Lan (Orchidaceae) cũng được ghi nhận.

  pdf10p linyanjun_2408 23-04-2022 6 0   Download

 • Cuốn sách gồm 05 chương được chia thành 2 phần trình bày khái quát tình hình cháy, nổ và những vụ cháy, nổ điển hình trên địa bàn cả nước, đồng thời cung cấp các kỹ năng thoát hiểm, sơ cứu người bị nạn trong các sự cố cháy, nổ; các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; các văn bản hiện hành về phòng, chống cháy, nổ, trong đó bao gồm các quy định cụ thể về trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho từng đơn vị cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf132p bakerboys01 13-04-2022 4 0   Download

 • Tài liệu "Sức khỏe quý hơn vàng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những lời khuyên giúp đề phòng ung thư; Viêm dây thanh dễ dẫn tới ung thư; Huyết áp thấp - nguy hiểm cao; Bảo vệ gan do rượu; Tư vấn dinh dưỡng - sức khỏe - thẩm mỹ và bí quyết sống lâu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf177p viedison 13-04-2022 8 1   Download

 • Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 220 người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phương pháp phân tích hồi quy đa biến, nhóm tác giả đã tìm ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức gồm: Nhận thức và hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu nhập, truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện; ý thức sức khỏe khi về già; chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  pdf4p viedison 13-04-2022 8 3   Download

 • Bài viết phân tích các vấn đề lí luận và thực tiễn quy định pháp luật về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo hai tiêu chí là chủ thể và trình tự thủ tục; so sánh với pháp luật của một số quốc gia về vấn đề này; đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay theo hướng: ban hành văn bản luật điều chỉnh riêng về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, trong đó xác định rõ vai trò giải thích Hiến pháp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và quy định chủ thể duy nhất có thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp; thành lập Hội đồng bảo hiến theo mô hình của Cộng hoà Pháp.

  pdf16p vinikolatesla 28-03-2022 7 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề chung của pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện; quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hạn chế trong việc áp dụng các quy định này và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

  pdf94p badbuddy08 25-03-2022 14 3   Download

 • (NB) Giáo Trình An toàn lao động với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày chính xác các điều quy định của Luật Lao động áp dụng cho sản xuất; Giải thích được các yếu tố nguy hiểm và có hại đến sức khoẻ người lao động; Phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn; Mô tả được một số phương pháp sơ cứu và cấp cứu khi đồng nghiệp bị tai nạn; Trình bày được cách sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động và các phương tiện khác nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động; Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf34p hoatudang09 15-03-2022 4 1   Download

 • (NB) Giáo trình An toàn lao động với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày chính xác các điều quy định của Luật Lao động áp dụng cho sản xuất; Giải thích được các yếu tố nguy hiểm và có hại đến sức khoẻ người lao động; Phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn; Mô tả được một số phương pháp sơ cứu và cấp cứu khi đồng nghiệp bị tai nạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình dưới đây.

  pdf80p hoatudang09 15-03-2022 3 1   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày chính xác các điều quy định của Luật Lao động áp dụng cho sản xuất; giải thích được các yếu tố nguy hiểm và có hại đến sức khoẻ người lao động; phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn;Mô tả được một số phương pháp sơ cứu và cấp cứu khi đồng nghiệp bị tai nạn.

  pdf80p hoatudang09 15-03-2022 4 0   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật an toàn - Môi trường công nghiệp với mục tiêu giúp người học có thể trình bày chính xác các điều quy định của Luật Lao động áp dụng cho sản xuất; Giải thích được các yếu tố nguy hiểm và có hại đến sức khoẻ người lao động; Phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn; Mô tả được một số phương pháp sơ cứu và cấp cứu khi đồng nghiệp bị tai nạn; Trình bày được cách sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động và các phương tiện khác nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf30p hoatudang09 15-03-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn là qua nghiên cứu cơ sở lý luâṇ và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luâṭ về bảo hiểm xã hội bắt buôc̣ tại thành phố Hà Nội từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc trong giai đoạn hiện nay.

  pdf85p badbuddy08 16-03-2022 8 2   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật an toàn-Môi trường công nghiệp nghề Cắt gọt kim loại với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày chính xác các điều quy định của Luật Lao động áp dụng cho sản xuất; Giải thích được các yếu tố nguy hiểm và có hại đến sức khoẻ người lao động; Phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn; Mô tả được một số phương pháp sơ cứu và cấp cứu khi đồng nghiệp bị tai nạn.

  pdf83p hoababytrang2510 10-03-2022 2 0   Download

 • (NB) Giáo trình An toàn lao động với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày chính xác các điều quy định của Luật Lao động áp dụng cho sản xuất; Giải thích được các yếu tố nguy hiểm và có hại đến sức khoẻ người lao động; Phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn; Mô tả được một số phương pháp sơ cứu và cấp cứu khi đồng nghiệp bị tai nạn.

  pdf81p hoababytrang2510 10-03-2022 3 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích những vấn đề lý luận về tiền gửi và bảo hiểm tiền gửi, chỉ rõ mục đích, vai trò của bảo hiểm tiền gửi đối với nền kinh tế. Trên cơ sở chỉ ra sự cần thiết phải có sự điều chỉnh của pháp luật đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo hiểm tiền gửi và đánh giá thực trạng các quy định để từ đó chỉ ra những bất cập và đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay sao cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển và hội nhập quốc tế.

  pdf106p badbuddy07 11-03-2022 7 0   Download

 • Luận văn có mục đích là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam hiện nay.

  pdf117p badbuddy07 11-03-2022 5 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận chung về chế độ Bảo hiểm thai sản; các quy định pháp luật hiện hành về chế độ Bảo hiểm thai sản, thực trạng áp dụng pháp luật Bảo hiểm thai sản và Thực trạng ỏp dụng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ Bảo hiểm thai sản.

  pdf110p badbuddy07 11-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật quy định về nguồn hình thành và sử dụng quỹ hưu trí ở Việt Nam. Phân tích về tình hình thực hiện chế độ hưu trí hiện hành, phát hiện những vấn đề bất cập trong các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nguồn hình thành và sử dụng quỹ hưu trí ở nước ta.

  pdf94p badbuddy07 11-03-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định bảo hiểm
p_strCode=quydinhbaohiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2