Quy định chung về đào tạo

Xem 1-20 trên 296 kết quả Quy định chung về đào tạo
 • Bộ GDĐT phải “Xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các chuyên gia về CNTT nước ngoài tham gia đào tạo nhân lực về CNTT”

  pdf26p bichhuyen 19-06-2009 211 79   Download

 • Quy chế qui định những vấn đề chung về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; xử lý học vụ; xét và công nhận tốt nghiệp; thanh kiểm tra.

  pdf20p ngoclanh 10-06-2009 659 127   Download

 • Bài giảng "Những quy định mới của Thông tư 46/BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ" trình bày về tiêu chuẩn chung của giáo viên , xe tập lái, sân sát hạch, người học lái xe,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  ppt10p buiminhaongprovip 11-01-2016 22 3   Download

 • Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bao gồm các nội dung: Quy định chung (4 điều); các yêu cầu của chuẩn nghề giáo viên mầm non (3 điều); tiêu chí xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non (3 điều); tổ chức thực hiện (3 điều). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf8p ferari 21-08-2010 2214 211   Download

 • Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường), thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần....

  pdf17p haidang 11-06-2009 215 36   Download

 • Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/ 9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị ..

  doc2p dohongnhien 16-12-2011 327 33   Download

 • Quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động Quan hệ lao động được thiết lập thông qua việc giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ). Về nguyên tắc, các quy định chung về hợp đồng trong Bộ luật dân sự cũng được áp dụng trong giao kết HĐLĐ, đặc biệt quy định về quyền tự do hợp đồng (tự do giao kết, tự do về hình thức, tự do về nội dung hợp đồng...)...

  pdf5p keomotmau 20-05-2013 31 5   Download

 • Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 35 2   Download

 • Quyết định số 4353/2001/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf7p lawgtvt8 26-11-2009 56 2   Download

 • Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 57 2   Download

 • Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf21p lawgtvt10 26-11-2009 26 1   Download

 • Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf5p lawvhxh13 19-11-2009 564 74   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan), đơn vị sự nghiệp của nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị). Điều 2. Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này gồm: 1.

  pdf8p tuongvan 20-07-2009 827 67   Download

 • Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf8p lawvhxh16 19-11-2009 349 63   Download

 • Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf2p lawvhxh10 19-11-2009 355 43   Download

 • Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf8p lawvhxh8 16-11-2009 290 36   Download

 • Đề tài Phát hiện, thu hút, đào tạo phát triển và giữ người tài nêu người tài nhìn chung là những người có tài, tùy theo mục tiêu của tổ chức, quy mô, giai đoạn phát triển, tình hình thị trường, kết quả sản xuất kinh doanh... người lãnh đạo sẽ xây dựng những tiêu chí và định nghĩa cụ thể về người tài để định hướng chiến lược nhân sự phục vụ cho tổ chứ chức.

  pdf20p model_12 24-04-2014 79 34   Download

 • Thoả thuận về quản lý tài chính và thống kê kinh tế trong chương trình cải cách hành chính nhằm góp phần hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước VN giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Nâng cao năng lực đào tạo

  pdf9p lawgtvt7 26-11-2009 113 29   Download

 • Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT về quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf10p lawvhxh7 16-11-2009 203 17   Download

 • Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại QĐ 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh15 19-11-2009 137 17   Download

Đồng bộ tài khoản