Quy định hệ số điều chỉnh giá đất

Xem 1-20 trên 80 kết quả Quy định hệ số điều chỉnh giá đất
 • "Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND - Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a,b,c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đất mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 30 tỷ đồng.

  pdf6p tsmttc_009 29-07-2015 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 23 3   Download

 • Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen1234567 23-10-2015 8 0   Download

 • Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf26p ngochuyen1234567 23-10-2015 16 0   Download

 • Quyết định số: 02/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;...

  pdf2p codon_02 27-11-2015 17 0   Download

 • Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2016; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf3p codon_09 29-03-2016 15 0   Download

 • Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 điều 2 quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số: 03/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  doc1p thangnamvoiva11 10-08-2016 33 1   Download

 • Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ban hành về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017

  pdf4p 0162987154 16-11-2017 4 0   Download

 • "Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND - Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng" quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh làm cơ sở bao gồm đất nông nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p tsmttc_009 29-07-2015 28 0   Download

 • Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 20 0   Download

 • Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf37p ngochuyen1234567 23-10-2015 17 0   Download

 • Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;...

  pdf3p codon_02 27-11-2015 11 0   Download

 • Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;...

  pdf4p codon_09 29-03-2016 11 0   Download

 • Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

  pdf4p 0162987154 16-11-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf3p 0162987154 16-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  doc3p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản