Quy định sử dụng và kinh doanh phân bón

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quy định sử dụng và kinh doanh phân bón
 • Thông tư 43/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  doc0p 1huutri 06-08-2009 226 13   Download

 • Ebook Các văn bản mới quản lý nhà nước về phân bón: Phần 1 bao gồm các văn bản pháp luật như quy chuẩn, quy phạm, nghị định, quyết định, thông tư,... của các cấp, ngành về quản lý phân bón, nhằm phục vụ cho công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón theo đúng quy định pháp luật.

  pdf123p mynhanvole91 12-07-2014 61 14   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Các văn bản mới quản lý nhà nước về phân bón" tiếp tục giới thiệu với bạn đọc các quy chuẩn, quy phạm, nghị định, quyết định, thông tư,... của các cấp, ngành về quản lý phân bón. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

  pdf71p mynhanvole91 12-07-2014 52 14   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG VÀ DANH MỤC THUỐC THÚ Y, VẮC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

  pdf3p zing1209 20-12-2010 121 11   Download

 • Quyết định 72/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf10p truongvekien 10-10-2009 68 3   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, các quy luật kinh tế đặc thù như quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh… ngày càng phát huy tác dụng. Những rủi ro trong sản xuất kinh doanh của nền kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM).

  pdf70p chanhthu 24-06-2009 1278 692   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Các văn bản mới quản lý nhà nước về giống cây trồng" tiếp tục giới thiệu các quy chuẩn, quy phạm, nghị định, quyết định, thông tư,... của các cấp, ngành về quản lý giống cây trồng. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc được nhiều trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

  pdf220p mynhanvole91 12-07-2014 33 8   Download

 • Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 109 6   Download

 • VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM”

  pdf3p antromtraicay 29-04-2010 78 5   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

  pdf2p zing1209 20-12-2010 37 3   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN .

  pdf13p cavienchien5k 20-07-2010 166 27   Download

Đồng bộ tài khoản