intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy hoạch 3 loại rừng

Xem 1-10 trên 10 kết quả Quy hoạch 3 loại rừng
 • Lâm nghiệp là một ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đối tượng sản xuất kinh doanh của lâm nghiệp là tài nguyên rừng, bao gồm rừng và đất rừng. Tác dụng của lâm nghiệp đối với nền kinh tế có nhiều mặt, không chỉ cung cấp lâm, đặc sản rừng mà còn có tác dụng giữ đất, giữ nước và phòng hộ.

  pdf126p carol123 20-07-2012 214 72   Download

 • Yêu cầu phát triển KTXH (nhu cầu về lâm sản) kết hợp với bảo vệ đất đai và môi trường sinh thái. Diện tích đất lâm nghiệp cần phát triển được xem xét cụ thể đối với từng loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) và được dự báo theo công thức sau: SRQ = SRH - SRC + SRT Trong đó: SRQ : Diện tích rừng năm quy hoạch SRH : Diện tích rừng năm hiện trạng SRC : Diện tích rừng chuyển mục đích trong thời kỳ SRT : Diện tích rừng trồng mới và...

  pdf19p miyxaohaisan 24-05-2011 193 44   Download

 • Diện tích đất lâm nghiệp cần phát triển được xem xét cụ thể đối với từng loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) và được dự báo theo công thức sau: SRQ = SRH - SRC + SRT Trong đó: SRQ : Diện tích rừng năm quy hoạch SRH : Diện tích rừng năm hiện trạng SRC : Diện tích rừng chuyển mục đích trong thời kỳ SRT : Diện tích rừng trồng mới và khoanh nuôi tái sinh trong thời kỳ....

  pdf19p xingau4 11-08-2011 80 13   Download

 • Nghị quyết số 09/2019/HĐND ban hành Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

  doc3p cuahoangde999 05-06-2020 5 0   Download

 • Đất quy hoạch để trồng rừng Chỉ tiêu 3.1.3 mới Đất trồng rừng (sản xuất, phòng hộ, đặc dụng) là diện tích đất rừng (sản xuất, phòng hộ, đặc dụng) đã giao, cho thuê để trồng rừng mới và đất có cây rừng mới trồng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn rừng. Khác biệt trong phân loại rừng và đất lâm nghiệp của hai Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và PTNT về đất trồng rừng là: Bộ Tài nguyên -Môi trường Bộ Nông nghiệp và PTNT ...

  pdf19p myxaodon02 17-05-2011 171 54   Download

 • Bảng 3.1: Mục đích sử dụng đất và mã hiệu cho các loại đất Mục đích sử dụng đất Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước còn lại Đất trồng lúa nương Đất trồng cây hàng năm còn lại (*) Đất trồng cây lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất có rừng trồng sản xuất ...

  pdf19p xingau3 07-08-2011 107 35   Download

 • 13. Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2007), Đặc san số 33, đánh giá khả năng giữ vững và phát triển thị trường của hàng hoá nông lâm nghiệp sản Việt Nam trong môi trường hội nhập. 14. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2007), Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Vĩnh Phúc. 15. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2007), Chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2008. ...

  pdf10p iiduongii6 18-04-2011 105 22   Download

 • Thông báo số 200/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về thực hiện kế hoạch trồng cao su tại các tỉnh Tây nguyên và kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh19 19-11-2009 61 6   Download

 • Quyết định Về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Hà Tĩnh

  doc3p buikhacha 18-05-2010 107 9   Download

 • Đề tài nhằm khai thác yếu tố cảnh quan đặc thừ ở khu du lịch Cát Cò 3, ảnh hưởng đến hình thức khách sạn nghỉ dưỡng trên đồi núi để có những nét kiến trúc riêng khác với các thể loại khách sạn khác. Giải pháp kĩ thuật xây dựng, giải pháp kết cấu, giải pháp vật liệu... Do nhu cầu quan trọng nhất của khách đi du lịch nghỉ dưỡng là nhu cầu cần lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, ... nên việc xây dựng khách sạn đủ tiêu chuẩn để phục vụ khách là điều có thực và cần thiết. Vị trí khu đất là nơi có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt các đồi núi, rừng tự nhiên.

  pdf8p xylitollimemint 19-11-2019 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy hoạch 3 loại rừng
p_strCode=quyhoach3loairung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2